Vyzkoušejte epoxidové pryskyřice

stolová deska ze dřeva a epoxidové pryskyřice

I tak mohutnou stolovou desku lze získat kombinací vhodného kusu dřeva a epoxidové pryskyřice. Foto: Shutterstock

Originální desky stolů, u nichž se dřevo kombinuje s hmotou vytvářející iluzi jezírka či magického oka, si vyrobíte s pomocí epoxidové pryskyřice, stejně jako dekorace a nábytkové díly.

Epoxidová pryskyřice je syntetický polymerní materiál, který se po odlití a vyzrání vyznačuje tvrdostí, tvarovou stálostí a tepelnou odolností. Lze s ní kromě jiného docílit i velmi zajímavých tvarových i barevných efektů. Proces využití v nabídce epoxidových pryskyřic na trhu se v řadě detailů liší. K dispozici je celá řada výrobků určených pro využití k penetraci dřevěného povrchu i odlévání do forem. Postupy mohou na první pohled vypadat složitě, ale lze je bez problémů zvládnout svépomocí v podmínkách domácí dílny a kromě běžného vybavení pro práci se dřevem a s nátěrovými hmotami nebudete nic zvláštního potřebovat.

Řekneme-li to velmi zjednodušeně, rozmíchá se pryskyřice dodávaná v práškové konzistenci v předepsaných poměrech s tekutými složkami. Vzniklý roztok, který má nejprve konzistenci gelu, lze použít k natírání nasákavých povrchů (zejména dřeva) i k odlévání do forem. Právě odlitím vzniknou na pohled atraktivní, ale velmi odolné desky.

Výběr dřeva pro práci s epoxidovou pryskyřicí

S pryskyřicemi lze dělat různé „kousky“ včetně zmíněného začlenění ploch z této hmoty do podlah. Lidé, kteří možnosti tohoto materiálu neznají, zpravidla obdivují desky stolů, u nichž kombinace různých druhů dřeva a polymerových hmot nabízí vizuálně velmi zajímavé kombinace.

Při výrobě takové desky je však nutné dodržet některé zásady a začíná se správným výběrem dřeva. Nutné je pracovat zejména s dřevem dostatečně vysušeným, nesmí mít víc než 12 % vlhkosti (lze to zjistit pomocí vlhkoměru). Vyšší obsah vlhkosti by mohl způsobit pnutí. Pro kombinaci s epoxidovými plochami nejsou vhodné ani jakkoli zkroucené či prohnuté desky nebo fošny.

výroba stolové desky s epoxidovou pryskyřicí

Odlití nábytkových dílů není náročné, ale příprava hmoty klade mimořádné nároky na přesný postup. Foto: Shutterstock

Desky musí být očištěné, zbavené nesoudržných kusů, obroušené od třísek a „chlupů“ a doporučuje se i stabilizace pomocí penetračních pryskyřic. Penetrací prasklin se rovněž předchází nežádoucímu uvolňování vzduchových bublin do tuhnoucí hmoty pryskyřice.

Složky, které se navzájem smíchají, je nutné odvážit zcela přesně, odchylka by neměla být větší než 2 procenta

Příprava směsi epoxidové pryskyřice

Samotnému odlévání do forem či vyplňování otvorů ve dřevě předchází příprava směsí, které se míchají v poměrech, jež je nutné striktně dodržet. Jen tak totiž může vzniknout požadovaná chemická reakce, jejímž výsledkem je hmota s vlastnostmi, které se na syntetických pryskyřicích cení. Míchací poměry, postupy i rozmezí ideálních teplot pro práci najdete v technických listech výrobků. Jednotlivé složky se odměřují vážením, potřebovat tedy budete přesnou (kuchyňskou či laboratorní) váhu.

Co lze vyrobit z epoxidové pryskyřice?

  • Stolové a pracovní desky
  • Kuchyňská prkénka
  • Součásti nábytku
  • Lampy, šperky, hodiny
  • Podlahy

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Vyzkoušejte epoxidové pryskyřice