Tepelná izolace domu

Požadavky na izolaci domu vás postaví před paradox: abyste opravdu ušetřili, nesmíte šetřit. Jde o to, že jakákoli provizorní, částečná, nedostatečná či špatně udělaná izolace ztrácí smysl.

Foukaná izolace je dobré řešení v hůře dostupných prostorách bez možnosti zásahu do konstrukce

Izolací domu se zpravidla snažíme zabránit únikům tepla. A tím pádem snížit náklady na vytápění. Investice do zateplení, přesněji řečeno kompletní izolace domu je však nezanedbatelná. Argument, že se vám náklady na zateplení vrátí v poklesu plateb za topení, je sice oblíbený, ale je třeba se nad ním důkladně zamyslet. Zvlášť v případě méně využívaných víkendových staveb. Z dlouhodobého hlediska je investice do zateplení jistě smysluplná, jde jen o to, jak dlouho potrvá, než se vložené peníze skutečně vrátí a než se opět dostanete takzvaně „do plusu“.

Desky z minerální vlny bývají zárukou kvalitní izolace

Většinu lidí napadne, že izolace domu jen prospěje a není důvod ji zpochybňovat. Je však nutné uvědomit si, že aby byl efekt provedených prací dostatečný, bude třeba vyměnit okna, zateplit fasádu a v mnoha případech i stropy a podlahy. To se projeví na vzhledu domu, což u některých starých chalup není vždy žádoucí.

Podle odborníků navíc nemá smysl pokoušet se nějak výrazně snížit tepelné ztráty například pouhou výměnou oken. K podstatnému snížení tepených ztrát totiž nedojde a navíc se interiér domu neprodyšně uzavře, stavba bude vyžadovat mnohem větší nároky na větrání, ztratí letitou schopnost přirozené výměny vzduchu a může začít vlhnout. Když už se tedy rozhodnete pustit do izolace domu, musíte na to jít poměrně z gruntu.

Postupujte systematicky

Začít je třeba u vlhkosti. Pokud by část vnějších stěn domu zůstala vlhká, nastanou po zateplení fasády jen a jen problémy. Proto se musí udělat všechna možná opatření včetně drenáže základů, izolace soklů, případně podřezání vlhkých stěn a zamezení prostupu vzlínající zemní vlhkosti.

Vyplatí se sledovat i nové trendy v izolačních materiálech, například speciální plastové granule

Poté obvykle následuje výměna oken. Zůstanete-li pouze u těchto opatření, leccos se jistě zlepší, ale ještě nemůžete považovat dům za dostatečně izolovaný a zateplený. Vznikne-li tedy mezi odvlhčením, výměnou oken a zateplováním delší časový úsek, nezapomeňte na změnu režimu větrání a umožněte domu i v této nové situaci přirozeně dýchat.

Okna se při přípravě na zateplení fasády osazují na její lícovou stranu, ne do osy zdiva. Nebudete pak muset izolovat ostění oken. Jsou-li však okna na dosud nezateplené fasádě vystavena působení povětrnostních podmínek, je třeba chránit spáry mezi rámy a stěnou před působením vlhkosti, například okenními páskami, které zabrání narušení fixační polyuretanové pěny.

Zateplení fasády

V další etapě můžete začít se zateplením fasády. Obvykle se k němu používají takzvané kontaktní izolanty, ať už polystyren, minerální vlna, konopné desky i další méně obvyklé materiály. Zateplování domu je vhodné svěřit odborné firmě, která by měla být schopná podle příslušných norem navrhnout vhodnou izolaci odpovídajících parametrů a správně ji udělat.

Zateplení vnějších stěn polystyrenovými deskami patří k osvědčeným postupům

Při svépomocném zateplování čeká na stavebníka spousta nástrah. Je třeba vyhnout se především tepelným mostům, možným místům průniku vlhkosti pod izolaci a nedostatečně účinným izolantům. Ať už jde o použitý materiál, způsob jeho instalace, odpovídající tloušťku a další důležité faktory, jejichž zanedbáním nebo opomenutím se účinnost zateplení snižuje. Platí zde také pravidlo, že jakkoli polovičatě, neodborně a nedostatečně udělané zateplení znamená v konečném důsledku zbytečně vyhozené peníze bez požadovaného efektu. A navíc možnost poškození domu a vzniku dalších nákladů při odstraňování problémů.

Rozhodnete-li se tedy pro zateplování svépomocí, dobře se připravte, dobře počítejte a případně si nechejte od odborníků alespoň zpracovat projekt a doporučit vhodné materiály.

Střechy a stropy

Parametry izolačních materiálů se liší, je vhodné se poradit s odborníky

Efektivní zateplení bude v mnoha případech vyžadovat izolaci střechy a nejvyšších stropů v domě, kterými uniká nejvíce tepla. Izolace střechy je nákladná, někdy vyžaduje výměnu střešní krytiny, zásah do konstrukce krovů a řadu dalších opatření. Pokud se tomu chcete vyhnout a nevyužíváte podkroví, je možné zůstat u zateplení nejvyšších stropů.

Kromě tradičních izolantů stojí v tomto případě za pozornost i rozšiřující se nabídka foukaných izolací. Zvýšené náklady na materiál a práci (musí ji udělat specializovaná firma s příslušným vybavením) mohou kompenzovat pouze minimální požadavky na zásah do konstrukcí. Princip foukané izolace spočívá v tom, že se buď připravenými otvory „nafouká“ do dutin v záklopech stropů či podkroví, nebo se pro ni připraví jednoduchá konstrukce z roštů, které se dělají zpravidla z nařezaných OSB desek. Efekt je velmi dobrý a je pouze nutné ověřit, jaký typ foukané izolace příslušná firma nabízí a zda nevznikne riziko vlhnutí a sesedání izolačního materiálu.

Co s podlahami?

K dokonalému zateplení domu může výrazně přispět také izolace podlah. Zateplujeteli podsklepený dům, postačí zateplit zespodu strop sklepních postor. Využít k tomu lze buď kontaktní izolanty (polystyren či desky z minerální vlny), nebo vybudovat stropní podhledy, a ty vyplnit například foukanou nebo jinou měkkou izolací.

Není-li v domě sklep ani izolované podlahy, nezbyde vám nic jiného než udělat podlahy nové. Postup lze volit různý od klasického betonu do izolačních van z fólií nebo asfaltové lepenky přes suchou stavbu, například podlahové systémy cementotřískových desek.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Tepelná izolace domu