Zahradní schody

U zahradních schodů je důležitý je bezpečný zejména bezpečný pohyb po nich. Pro jejich stavbu můžete zvolit různé materiály. Vyberete-li kámen, půjde o poměrně náročnou a pracnou stavbu. Odmění se vám však krásou i trvanlivostí.

Pěkná kombinace skalky a kamenných schodnic

Svažitý pozemek kolem domů není ideální, ale možnosti jeho využití se znásobí pomocí budování teras a schodů. Schodnice lze do terénu zabudovat nejrůznějším způsobem od jednotlivých stupňů zpevněných dřevem či kameny až po stavbu souvislého schodiště, které vydrží věky a zaručí bezpečný pohyb i za nepříznivých povětrnostních podmínek. To je u schodů v exteriéru jedna z nejdůležitějších věcí, protože pád na mokrých či namrzlých stupních může skončit tragicky.

Schodiště ve svahu ovšem není žádná věda: každý zkušený turista dobře ví, že k relativně bezpečnému pohybu v horském terénu stačí poměrně málo a že i ty nejprimitivnější kamenné stupně na horských stezkách jsou pro stoupání vždy pohodlnější než kluzký strmý svah. Určitě je však dobré myslet na starší a méně pohyblivé členy rodiny, na děti i na pohyb s těžším břemenem, který je na pozemku občas zapotřebí.

U těchto schodových stupňů sehrává roli i výrazný odstín kamene

 

Co nejvyšší hmotnost

Ať už samonosné, či s oporou, budou schody z jednotlivých schodnic vyžadovat upravený, podle možností i na jednotlivých stupních zhutněný terén. Stupně se na něj pokládají celou plochou, po stranách mohou být částečně zapuštěny do terénu, což zvýší jejich stabilitu. Každý další stupeň směrem vzhůru může mírně přesahovat hranu spodního schodu, ale vyžaduje to stabilní podloží, jinak se mohou zadní části jednotlivých schodnic propadat do terénu a přední tím pádem přizvedávat ty schodnice, které se o ně shora opírají.

Schody mohou být pouze položené z monolitických bloků, které tvoří jednotlivé stupně. Ideální je kámen či beton, v úvahu samozřejmě připadají i dříve oblíbené pražce (pozor na možnost obsahu zdraví škodlivých látek v jejich nátěrech), staré i nové trámy z tvrdého dřeva či přitesaná kulatina. Stavba zaručí bezpečný pohyb jen v případě, že jsou tyto bloky dostatečně těžké (alespoň 50–150 kg), a tím pádem samy o sobě stabilní, nebo jsou alespoň bezpečně ukotvené. Zvolíte-li přece jen trámy, obvykle se to dělá pomocí roxorových ocelových tyčí zatlučených buď před schodnice jako opora, případně do otvorů vyvrtaných skrze schodnice. Může to být dobré řešení, které se používá i při úpravách terénu v přírodních parcích, ale ani při nejlepší vůli nevydrží věčně. Jednotlivé stupně však lze snadno obnovit.

 

Základem je beton

Náročnější variantou je jednotlivé stupně nejprve vybetonovat, tzn. nejdříve vykopat schodové stupně do terénu, postavit jednoduché bednění, vysypat ho betonem a po jeho vytvrdnutí pak tyto schodové základy dozdít kameny nebo tvárnicemi. Podobně lze řešit stavbu schodů instalací hotového betonového schodiště jako prefabrikovaného bloku, který se usadí do předem upraveného výkopu v terénu. Takový betonový blok pak lze obkládat dlažbou, cihlovými pásky nebo dlažebními kameny. Je nutné počítat s tím, že těžké betonové schodiště tohoto typu je náročné na stabilitu podloží, a pokud je toto podlaží nestabilní, bude docházet k praskání a opadávání dlažby či jiného obkladového materiálu. V každém případě je nutné dodržet zásady, které platí pro jakékoli dláždění v exteriéru, tedy použít flexibilní lepidlo a v případě dlažby vybrat mrazuvzdornou a protiskluznou, případně dlažbu přímo určenou k lepení na schodové stupně.

 

Pozor na sklon

Bezpečnost a pohodlí zaručí jen schodiště s dostatečnými rozměry a sklonem. Není to žádná věda a jako vzor mohou případně posloužit i normované schody uvnitř domu, ale obecně se snažte dodržet sklon do max. 35 stupňů a hloubku nášlapné plochy schodnice alespoň 20 nebo 25 cm, přičemž 18 cm je minimum a u menší hloubky už bude hrozit uklouznutí přes hranu schodu.

Zahradě téměř vždy sluší kamenné schody, ale mějte na paměti, že zvláště porézní druhy kamenů nejsou zcela odolné vůči vodě. V kamenech zadržovaná vlhkost může zapříčinit zarůstání povrchu schodnic kluzkými mechy a lišejníky, ale i praskání či odlupování jednotlivých vrstev v případě, že voda v pórech a štěrbinách zamrzne.

Možnost zarůstání kluzkým mechem platí i pro dřevo. Kombinace fungicidních prostředků, pravidelné obnovy povrchových nátěrů a občasné očištění kartáčem nebo proudem vody z tlakové myčky však toto riziko výrazně sníží.

 


Bezpečné schodiště

  • Sklon dodržte do max. 35 stupňů
  • Rostliny, keře i stromy v okolí schodů ovlivní i to, zda budou stupně zarůstat mechem a lišejníkem. Stín a zvýšená vlhkost růst mechů podporují, schody mohou klouzat
  • Porézní kameny nejsou odolné vůči vodě, mohou v mrazu praskat. Důležité je spárování i nátěry povrchu kamenů.


I betonový monolitický schodišťový blok lze obkládat kameny


 

Zahradní schody