Izolace základů

Pronikání vody do zdiva skrze nedostatečně izolované základy patří mezi nejčastější příčiny vlhkosti v domě. Základy lze přitom alespoň částečně izolovat i dodatečně a bez bourání.

Řekněme si rovnou, že dodatečná hydroizolace nemůže zcela nahradit stavební opatření, která se dělají u novostaveb. I částečné zvýšení odolnosti základů proti vodě však vlhkostním poměrům stavby prospěje. A často se to týká právě majitelů venkovských chalup, kde je vlhkost výsledkem založení stavby na neizolovaných kamenech nebo původně nedostatečné a postupem času zvětralé hydroizolace základů domů stavěných před lety svépomocí.

Extrudovaný polystyren je jedním z nejlepších materiálů pro zateplení základů v rámci hydroizolačních systémů (Styrotrade)

Základy se přitom izolují nejen proti zemní vlhkosti, ale i proti tlakové vodě či radonu a hydroizolaci je nutné považovat za nezbytný standard. Je ale důležité zdůraznit, že vytvoření dodatečné bariéry proti vodě v základech nevyřeší vlhkost ve zdech. Může pouze přispět k jejímu snížení a podpořit účinnost dalších stavebních zásahů a využití technologií vedoucích k odvlhčení domu. Od základů se obvykle začíná, ať už volíte metodu podřezání zdiva, injektáž, či vysoušení.

Odizolování základů stavby

V principu není odizolování základů nijak složité, ale počítejte s tím, že jde o poměrně pracnou záležitost. A je třeba mít se na pozoru před některými nástrahami, které sebou zásah do založení stavby může přinést. Nepodceňujte je, protože nevhodně zvolený postup může způsobit i statické narušení domu.

Základy domu je vždy nutné alespoň částečně odkopat. Nejúčinnější bariérou proti vodě je montáž pásů nopové fólie. Je nutné klást ji do výkopu výstupky (nopy) směrem k základům. Díky nopům vzniká mezi fólií a materiálem základů určitá větrací mezera. Nopová fólie se vyvede zhruba dvacet centimetrů nad úroveň terénu. Horní hranu upevníte ke zdivu speciální lištou. Ta okraj poměrně tuhé plastové fólie udrží na fasádě a zabrání zapadání nečistot do vzduchové mezery mezi základy a nopy.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Vzlínající vlhkost:

Pusťte k domu slunce

Jak se zbavit vlhkosti

Zastavte vlhkost v chalupě

________________________________________________________________________

Kombinace materiálů

Chcete-li se však inspirovat obvyklým postupem profesionálních firem při sanaci základů, nezůstávejte jen u nopové fólie. Je vždy dobré opravit po odkopání základů i obnažené zdivo. Obvykle to znamená vyplnění spár a vyrovnání zdi cementovou maltou či stěrkou a následné nanesení vrstvy hydroizolační stěrky na odhalené základy i část zdiva, která bude následně opět přihrnutá zeminou.

Hydroizolačním bitumenovým nátěrem základů nic nezkazíte, ale vyrovnejte předtím nerovnosti cementovou stěrkou

Základ a spodní část zdiva je rovněž dobré zateplit a oddělit od zeminy deskami z extrudovaného polystyrenu. Ten je na rozdíl od běžného EPS polystyrenu nenasákavý, odolný vůči vlhkosti, plísním i škůdcům, vyznačuje se vysokou pevností v tlaku, takže ho nepoškodí ani opětovně přihrnutá zemina či kamenivo. Aby však zůstaly zachované veškeré kladné vlastnosti tohoto materiálů, doporučují výrobci desky zbytečně neřezat. Volte rozměry, které bude možné upevnit k základům pouze s nejnutnější mírou řezání.

Teprve na desky se pak upevňuje finální vrstva tvořená už zmíněnou nopovou fólií. Ta vytvoří odvětrávání a zároveň mechanickou ochranu jednotlivých vrstev systému izolace základů.

Základy a spodní část stavby je vždy lepší izolovat z vnější strany domu, protože právě odsud čelí stavba náporu vlhkosti nejvíce. Ale pokud je dům podsklepený, je vhodné izolovat i vnitřní podzemní část, nejlépe uzavřenou vrstvou izolace stěn a podlahy z asfaltových pásů.

Hydroizolačním bitumenovým nátěrem základů nic nezkazíte, ale vyrovnejte předtím nerovnosti cementovou stěrkou

Přílišné odvlhčení

Majitelé starých chalup vědí, že i sebelépe míněná kombinace moderních materiálů s tradičními bývá sázkou do loterie a stavební zásahy někdy nadělají víc škody než užitku. Pro některé druhy zdiva, zejména pro hliněné kotovice, ale i pro porézní kámen typu vápence, je určitá míra vlhkosti nezbytná a úplné vysušení by mohlo způsobit popraskání zdí.

Opatrně je třeba postupovat i při odkrývání základů, které mohou být někdy jen ze skládaných kamenů, případně mohou být mělké nebo provedené z nekvalitního a nearmovaného betonu. Narušení základů při sanačních pracích může rovněž vyvolat praskání, v horším případě i zřícení zdi. Předejít tomu lze pouze trpělivým sanováním základových pasů či kamenů po částech. Veškeré práce v takovém případě dělejte postupně, vždy po zhruba dvoumetrových až čtyřmetrových úsecích.

I příliš rychlé a náhlé odvedení vody od základů například pomocí kombinace položení drenážního systému a vložení dodatečných hydroizolací může způsobit problém v podobě vysychání jílové vymazávky ve starých kamenných základech či pohybu různých dodatečných přizdívek obvodového zdiva, o nichž ani nemusíte vědět.

Někdy přivodí kvalitní, ale příliš mělké izolace základů nežádoucí efekt v podobě odvedení vody pod dům, kde pak může narušovat základy ze spodu či ohrožovat sklepy, a tím nabourávat stabilitu obvodového zdiva. I když lze celou řadu sanačních prací úspěšně zvládnout i svépomocí, neváhejte zaplatit profesionály alespoň pro konzultaci, pokud si nejste jistí, co může radikálnější zásah do základů stavby s vaším domem udělat.

Dobré rady

  • Pozor na správné umístění nopové fólie: upevňuje se výstupky (nopy) ke zdi, fólie se o ně pak může i po zatížení zásypem opírat a zároveň zachovat funkční vzduchovou mezeru.
  • Účinnou součástí izolačního systému může být i polystyren, ale pouze za předpokladu, že použijete extrudovaný a nebudete ho zbytečně řezat.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Izolace základů