Stropní systémy

Stropní systémy slouží k rychlé a snadné stavbě bezpečných stropů. Jde vlastně o skládačky z prefabrikovaných tvárnic, které mohou být například z keramiky či betonu.

Důkladné armování betonové desky je pro nosnost a kvalitu stropu velmi důležité

Strop z „hurdisek“ má dnes téměř každý dům, postavený v sedmdesátých či osmdesátých letech minulého století. A také řada chalup, u nichž stavebníci v minulosti nahrazovali nevyhovující dřevěné stropy. Stropní desky Hurdis či keramické vložky Miako lze tedy označit za osvědčený materiál s tradicí a zároveň jeden z materiálů na stavbu stropů, aktuální i v současné době.

Proč zvolit pro stavbu stropu některý z keramických systémů? Výrobci se snaží přesvědčit potenciální zákazníky řadou argumentů. Díky dobré akumulaci tepla podle nich zabraňuje keramický strop rychlým změnám teploty v místnosti. V zimě proto interiéry neprochladnou tak rychle, v létě se naopak nepřehřívají. Keramický strop tedy může pozitivně ovlivnit tepelnou pohodu v domě.

Stropní vložka z betonu je další z možných materiálových variant

Náročná není ani instalace těchto systémů. Například stropy Profideck od KM Beta umožňují montáž bez použití složité stavební techniky. Můžete je ukládat na nosné stěny z jakéhokoliv zdiva s vhodnou únosností včetně vápenopískových tvárnic či pálených cihel.

Systém Profideck se používá také při rekonstrukci stropů. Tvoří jej keramické vložky KMB MIAKO v rozměrových variantách, vhodných pro tloušťky stropů od 210 do 290 milimetrů a rozpětí stropu od 1,5 do 7 metrů.

Jak systém sestavit

Stropní nosníky se ukládají na nosné vyrovnané zdivo, případně železobetonový ztužující věnec. V případě ukládání na zdivo se doporučuje vložit v místě uložení stropní konstrukce asfaltový pás, který brání zatékání betonové směsi do dutin zdicích bloků a který zajišťuje rovnoměrnější tlakové namáhání v místě uložení stropu na zdivo. Stropní nosníky lze ukládat i do čerstvého maltového lože z cementové malty tloušťky 10 milimetrů. To je nutné zejména v případě, kdy nosníky nejsou osazovány na asfaltový pás.

Stropní vložky Miako jsou léta osvědčeným materiálem pro stavbu stropů

Délka uložení nosníků na nosném zdivu musí být minimálně 125 milimetrů. Je nutné se řídit viditelnou délkou vyčnívající příhradové výztuže. Nosníky se ukládají s roztečí 500 nebo 650 milimetrů, po uložení se pak podpírají vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky. Vzdálenost mezi podpěrami by neměla přesáhnout 1,8 metru.

Na usazené a podepřené nosníky se na sucho pokládají stropní vložky KMB Miako. Ty mají jednotnou délku 250 milimetrů. Na tyto cihelné tvarovky se po usazení klade armovaný beton.

Dutiny u stropních vložek není nutné uzavírat proti zatékání betonu. Pozor: při betonáži se musejí používat manipulační pojezdová prkna uložená na příhradové výztuži nosníků, chodit přímo po keramických vložkách nelze.

Přesný návod ke stavbě stropu najdete například na webu KM Beta, firma nicméně dopručuje zadat stavbu vyškolené firmě.

Stropní systémy Liastrop

Vybrat si však můžete také stropní systém, tvořený dílci z lehkého betonu. Například Liapor vyrábí systém Liastrop. Panely pro tento stropní systém se vyrábí na míru z lehkého keramického betonu, díky němuž mají tak menší nároky na statiku. Ukládají se na vápenocementovou maltu. Po zabetonování ztužujících věnců a styčných spár vytvoří panely souvislé stropní desky.

Věncovka je cihelný prvek k omezení tepelných mostů obvodových konstrukcí v místě styku se stropní konstrukcí

K výhodám systému patří rychlost stavby (výroba na míru trvá dva týdny), dobré tepelné i zvukové izolační vlastnosti a nižší náklady na stavbu díky nízkým nárokům na statickou únosnost. Vzhledem k povrchové úpravě panelů je rovněž není třeba omítat. Liapor nabízí i betonové stropy z polostropních panelů se zmonolitňovací vrstvou, který spojuje výhody prefabrikovaných desek amonolitické stropní konstrukce. Desky s vyčnívající smykovou výztuží, vyrobené na míru se následně zalévají speciální betonovou vrstvou, která po zatvrdnutí tvoří monolitickou stropní tabuli.

Klasik od Ytongu

Prefabrikované železobetonové nosníky jsou základem stropního systému Ytong Klasik. Podle výrobce jde o tradiční vložkový strop s výhodou vysoké variability, snadné a rychlé montáže a ekologické nezávadnosti. To z něj mimo jiné dělá stropní systém, vhodný pro svépomocnou stavbu.

Elegohouse je stropní systém, kombinující polystyren a samozhutnitelný beton

Variabilní stropní konstrukce Ytong strop Klasik se zhotovuje na stavbě z prefabrikovaných železobetonových nosníků Xella, stropních vložek Ytong z pórobetonu, monolitické zálivky a přebetonování z betonu C20/25. Konstrukce tvoří po zmonolitnění železobetonový žebrový strop s konstrukční tloušťkou od 240 milimetrů.

V nabídce Ytongu najdete i strop Ytong Ekonom, který nevyžaduje položení monolitické betonové desky s kari sítí. Položená konstrukce Ytong Ekonom se nenadbetonovává, pouze se vybetonují žebra a věnce po úroveň jejich horní hrany.

www.profiblok.cz, www.kmbeta.cz, www.liapor.cz

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: ARCHIV FIREM

Stropní systémy

Stropní systémy