Materiály pro zateplení

Vedle často používané minerální nebo skelné vlny či polystyrenu je mezi izolacemi na výběr i řada dalších materiálů. Příznivci ekologického stavění volí konopí nebo ovčí vlnu, k zateplení podkroví lze použít i pěnu nebo foukanou izolaci.

Kamenná vlna (např. Magmarelax) se vyrábí tavením čediče. Láva vytékající z pece je odstřeďována kotouči rozvlákňovacího stroje. Vzniklé vlákno se zušlechťuje lubrikačním a silikonovým olejem – takto upravené je trvanlivé, odolné proti vodě a ohni. Vyrobený polotovar putuje do usazovací komory a dále do pece, kde se hmota vlivem tepla vytvrdí.

Skelná vlna se vyrábí po dobně jako kamenná vlna a vyznačuje se srovnatelnými vlastnostmi.

Minerální izolace ECOSE je křemenná izolace z přírodních nebo recyklovaných materiálů s použitím pojiva na organickém základě, které neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty ani umělá barviva či bělidla. Přispívá k lepší kvalitě vzduchu.

Minerální desky PURA jsou izolační desky z křemičitanu vápenatého a patří mezi zmíněné systémy izolací s kapilární aktivitou. Základem pro jejich výrobu je vápno a písek. Desky se celoplošně lepí na vyrovnaný podklad.

Dřevovláknité desky (např. UdiIN RECO) jsou kapilárně aktivní desky, které se spojují na pero a drážku. Dodávají se v tloušťkách od 80 do 200 milimetrů, na podklad se upevňují pomocí speciálních nastavitelných hmoždinek. Lze je použít na různé stavební materiály včetně hrázděných konstrukcí, systém umožňuje rovněž snadné vyrovnání nerovností povrchu izolovaných stěn. 

Tuhé desky z minerální plsti (INROCK) lze aplikovat na přírodní kámen, pálené cihly a beton včetně lehčeného betonu. Dodávají se v tloušťkách od 60 do 160 milimetrů.

Pěnové sklo patří mezi nenasákavé izolační materiály, vhodné na izolace střech, podlah a dalších částí konstrukce, vystavených působení trvalé vlhkosti. Vyrábí ze z hlinitosilikátového skla, rozemletého na prášek a smíchaného s uhlíkovým prachem. Při zahřívání směsi je sklo roztaveno. V následujících výrobních krocích vzniká materiál, který obsahuje strukturu drobných uzavřených bublinek, díky níž je hmota zcela nehořlavá a parotěsná. 

Extrudovaný polystyren XPS se dodává ve formě desek s polodrážkou nebo hranou. Kromě tepelných má i účinné hydroizolační vlastnosti, lze ho tedy použít i ve vlhkých prostorách, například při izolacích sklepních stropů. 

Konopí se pro tepelnou izolaci používá ve formě desek či rouna, ale také v sypké struktuře pro izolaci foukáním. Konopné materiály mohou díky srovnatelným vlastnostem nahradit například minerální vlnu.

Ovčí vlna se pro výrobu izolačních materiálů pere a míchá s pojivovými vlákny. Výsledkem je ekologicky nezávadný produkt, dodávaný ve formě měkké desky (v rolích např. 10 m) a ošetřený přísadami, které zajišťují odolnost proti hmyzu, molům či plísním. Ovčí vlna je vhodná pro izolace podkroví, používá se i v roubených stavbách a kromě jiného se vyznačuje schopností stabilizace vlhkostního režimu v interiéru.

CO JE PAROZÁBRANA?

Parozábrana je fólie, která omezuje či zabraňuje pronikání vodní páry, obsažené ve vzduchu. Je to vlastně jakási membrána, oddělující dvě různá prostředí (obvykle interiér a exteriér stavby). Používá se k zamezení úniku vodních par z interiéru do konstrukce. Tam totiž pára kondenzuje, snižuje účinnost izolace a poškozuje nosné části konstrukce. Souvislá instalace parozábrany a přelepení spojů a napojení speciálními páskami je důležité proto, aby pára nepronikala žádnými neuzavřenými otvory.

CO JE PAROBRZDA?

Je to modernější alternativa k parozábraně, která umožňuje určitou míru „dýchání“ domu a propuští molekuly vody zevnitř ven. Veškeré vnější vrstvy stěn a izolace musí být při použití systému parobrzdy propustné, odpaření vlhkosti z konstrukce musí být zabezpečeno odvětráním. Paropropustná musí být i omítka.

Materiály pro zateplení