Jak vybrat tepelné čerpadlo

Hlavním důvodem pro koupi tepelného čerpadla je úspora nákladů na vytápění. I přes vyšší pořizovací cenu se tato investice vyplatí, protože její návratnost činí zhruba 5 let. Navíc topení pomocí tepelného čerpadla je velmi komfortní. Bez starostí s palivem, obsluhou zařízení či vysokou prašností v domě můžete topit za cenu srovnatelnou s provozem kotle na dřevo. Připravili jsme pro vás několik tipů pro pořízení nejvhodnějšího tepelného čerpadla.

 

Čerpadlo Master Therm


Koupě tepelného čerpadla je nemalou investicí, která se vám však rychle vrátí. Na topení totiž ušetříte i 80 % nákladů. „Tepelné čerpadlo vám sníží měsíční náklady na topení v rodinném domě běžné velikosti z 3 000Kč na 800 Kč. Návratnost pořízení čerpadla v hodnotě 120 000 Kč tak činí pět let,“ uvedl Štěpán Mastný, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá technickým zařízením budov a také instalací tepelných čerpadel.

 

Ukázky produktů značky IVT

Zvolte správný druh tepelného čerpadla
Tepelná čerpadla se rozdělují do několika typů podle způsobů získávání a předávání tepla. Zařízení voda – voda, které čerpá teplo z podzemní vody a předává jej vodě v topném systému, patří k oblíbeným díky nízkým provozním nákladům. Na druhou stranu však má vyšší náklady na servis a je zde i vyšší cena samotného zařízení. Tepelné čerpadlo země – voda poskytuje zase vyrovnaný výkon, vysoký topný faktor a dlouhou životnost. Čerpadlo vzduch – voda, které si bere teplo z okolního venkovního vzduchu, láká nižší cenou. Také jeho instalace je poměrně snadná. Oproti jiným druhům zařízení však nabízí menší účinnost, je hlučnější a závislé na změnách venkovní teploty. Výběr tedy není snadný, a proto je ideální nechat si poradit odborníkem, který vám doporučí vhodný typ i s ohledem na velikost vašeho domu a místní podmínky.

 

Sledujte topný faktor

Kontrolní systém čerpadla Panasonic

Základním kritériem pro výběr tepelného čerpadla je takzvaný topný faktor značený zkratkou COP (Coefficient of Performance). Jedná se o poměr množství tepla vytvořeného tepelným čerpadlem k množství elektřiny spotřebované na jeho provoz. Každé tepelné čerpadlo totiž spotřebovává elektrickou energii na provoz svého kompresoru. Koeficient tedy ukazuje, kolikrát více tepla dodá čerpadlo při dané spotřebě elektřiny. Vyšší topný faktor značí hospodárnější provoz zařízení a obecně lze říct, že efektivní čerpadlo je takové, které nabídne hodnotu topného faktoru 3,0 a vyšší.

 

Čerpadlo Panasonic Monobloc

Nešetřete za každou cenu
Tepelná čerpadla o stejném výkonu se často výrazně liší cenou. Rozdíly jsou v řádu desítek tisíc korun. Přesto se nevyplatí vybírat jen podle ceny. Ne vždy je navíc pořizovací cena tepelného čerpadla skutečně cenou výslednou. K levnějším čerpadlům je často nutné dokoupit nejrůznější součástky, bez kterých zařízení nemůže pracovat. Dražší výrobky již mají vše potřebné instalováno. Levnější čerpadla mají také vyšší provozní náklady a spotřebu elektřiny. A v neposlední řadě různá cena často znamená různou záruku vztahující se na čerpadlo a jeho komponenty. Pří výběru čerpadla proto pečlivě zvažte všechny parametry.

 

Čerpadla umí víc, než jen topit a chladit

Umístění čerpadla u domu

Zajímavou předností tepelných čerpadel je také možnost s jejich pomocí využívat i další technologie v domě. K čerpadlu lze například snadno doplnit řízené větrání, které bude mnohem levnější než instalace samostatného větracího systému. „Díky takzvané rekuperaci můžete získat odpadní teplo například z kuchyně či koupelny, ohřívat čerstvý přiváděný vzduch do obytných místností, a tím ušetřit,“ uvedl Štěpán Mastný, produktový manažer společnosti ENBRA, která nabízí také energetické audity budov. Čerpadla patří k nejekologičtějším zdrojům tepla. Jejich používáním se výrazně snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin do ovzduší.

 

Modelový příklad návratnosti tepelného čerpadla

  • Cena tepelného čerpadla: 120 000 Kč
  • Měsíční náklady na vytápění rodinného domu: 3 000 Kč
  • Měsíční náklady na vytápění rodinného domu pomocí tepelného čerpadla: 800 Kč
  • Roční úspora: 26 400 Kč
  • Návratnost pořízení TČ: 4,6 let

www.robur.cz/produkty/rodinne-domy

TEXT: REDAKCE
FOTO: ARCHIV FIREM

 

 

 

Uložit

Jak vybrat tepelné čerpadlo