Stavební příprava pro saunu

Lidé si dnes obvykle objednávají saunu na klíč, což je rychlá cesta k bezpečnému a pohodlnému saunování. Základ pro saunu či místo pro vestavbu saunové kabiny však musíte náležitě připravit.

Technické podmínky vestavby včetně rozměrových rezerv, požadavků na rovinnost stěn a podlah či parametry elektroinstalací včetně jištění musí samozřejmě každý výrobce či dodavatel sauny přesně specifikovat a odborné firmy jejich případné dořešení také často samy zajišťují. Obecně platí, že dodržení podmínek pro instalaci sauny je nutné zejména pro bezpečný a bezporuchový provoz a také je jednou z předpokladů záruky, kterou firmy poskytují.
Firma Saunatop například zákazníky upozorňuje, že prostor, ve kterém má být sauna umístěna, musí mít vlhkost stěn maximálně 10 % a atmosférická vlhkost nesmí přesáhnout 50 %. V opačném případě není možné saunu namontovat s požadovanou zárukou.

Odolnost podlahy

Nároky na podlahu v sauně jsou specifické zejména kvůli její požadované odolnosti vůči poměrně extrémním výkyvům teplot. Musí rovněž zaručit bezpečný pohyb osob podobně jako na podlaze kolem bazénu. Ideální je tedy použití keramické dlažby, která by měla mít dostatečnou protiskluzovou úpravu a zároveň by měla umožnit snadné omývání. V domácí saunové kabině se nedoporučuje její vyspádování. Po celém obvodu místa pro saunu je třeba vybudovat dlaždicový sokl s výškou 70-100 mm.
Je třeba počítat s tím, že samostatné dřevěné stěny saunové kabiny se kotví do podlahy, takže v ní nesmí být zabudováno podlahové topení. V podlaze sauny rovněž nesmí být umístěna kanalizační vpusť.

U vnitřní sauny se obvykle dělá dlážděná podlaha, která by měla mít protiskluzovou úpravu

Větrací otvory

Pro provoz sauny je velmi důležité zajistit správné proudění vzduchu. Slouží k tomu přisávací a odvětrávací otvory. Přisávací otvor o průměru 60-100 mm se dělá ve stěně pod topidlem ve výšce zhruba 150 mm od podlahy. Odvětrání o průměru 150-200 mm se umístí pod stropem co nejvýše u stropu místnosti, v níž je saunová kabina vestavěna.
Žádný z těchto otvorů nesmí ústit do venkovního prostoru mimo objekt, v němž je kabina. Velké teplotní rozdíly by totiž mohly způsobovat nežádoucí rosení sauny.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Sauna:

Jak se správně saunovat

Infrasauny

Sauny a saunová kamna

________________________________________________________________________

Pro venkovní sauny

Venkovní sauna je samostatná stavba a dodávka na klíč předpokládá víceméně pouze přípravu základové desky a zajištění přívodu elektrické energie. Veškeré parametry přívodního kabelu je nutné zkonzultovat s dodavatelem, firmy však tyto údaje obvykle přesně specifikují u jednotlivých typů a rozměrů dodávaných saun.
Firma Sauny Tlamka například uvádí, že betonová podlahová deska pro dřevostavbu venkovní sauny musí být minimálně 10 cm nad terénem a mít přesahy alespoň 10 cm na každou stranu od vnějších rozměrů saunové kabiny. Kabel s příslušným jištěním (podle typu sauny) se přivede na okraj betonové desky a ponechá se rezerva 5 m. Plánujete-li vytápění sauny kamny na dřevo, přivádí se pouze zdroj napětí 220 V.

Dobré rady

  • Poměrně složitý soubor podmínek se u vnitřních i venkovních saun vždy týká elektroinstalací. Firmy požadují zejména přivedení kabelů v souladu s platnými normami a kladou důraz na přesné dodržení maximálního doporučeného průřezu kabelu.
  • Uvnitř i venku je nutné elektrický kabel vyvést s dostatečnou rezervou v místě, kde bude umístěn regulátor.
  • Zjistěte si vždy předem, jaký rozsah instalací je součástí dodávky sauny a co všechno musíte připravit předem. Může jít o poměrně náročné stavební práce zvláště v případě, že jde o vnitřní saunovou kabinu.
  • Ověřte si rovněž, zda jste schopni splnit požadavky dodavatele na přístupnost některých rozměrných dílů do interiéru.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Stavební příprava pro saunu