Rozvody vody a odpadu

Z hlediska komfortu bydlení jde o jednu z nejdůležitějších položek na seznamu stavebních úprav při modernizaci starého domu. Nevyhnete se prachu a sekání, ale za získané pohodlí to stojí.

V principu je to jednoduché: voda se do domu přivede potrubím, a pokud ji čerpáte ze standardního vodovodního řadu, čeká vás vybudování přípojky, skrze niž se napojíte na veřejnou vodovodní síť. Pro odvedení odpadních vod a splašků je pak v domě nutné instalovat jiné potrubí, které tyto vody odvede zase ven, obvykle do veřejné kanalizace, případně do jímky nebo čističky.

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Odpady:

Kam s domovními splašky

Kořenová čistička odpadních vod

Kanalizační přípojka – stavba

Stavba kanalizační přípojky

Septiky a čističky odpadních vod

________________________________________________________________________

Rozvody, k nimž se dnes používají v drtivé většině plastové trubky, se od sebe liší a jejich rozpoznání umožňuje například barva trubek. U plastů je tlakové vodovodní potrubí šedé, zatímco odpadní trubky, které nejčastěji (ne vždy) využívají spád a gravitaci, jsou oranžové. Součástí odpadního potrubí přitom mohou být i šedé trubky, které zpravidla bývají mezi vnitřními odpady a napojením na vnější kanalizační potrubí. Do něj ústí odpadní trubky od umyvadel, dřezů či koupelen, většinou pak i čisticí šachta a toto potrubí pak vede odpadní vodu do veřejných kanalizačních rour (stoky) nebo do septiku.

Barvy a obvykle používané materiály se vyplatí znát i pro případ, že opravujete dům, v němž částečně využíváte původní potrubní rozvody nebo na ně navazujete.

Pro tlakové rozvody vody se dnes nejčastěji používají pevné a zároveň ohebné plastové trubky

Pro tlakové rozvody vody se dnes nejčastěji používají pevné a zároveň ohebné plastové trubky. Foto: Shutterstock

Kanalizační přípojka

Odvedení splaškových vod do kanalizace je pro mnohé chalupáře metou a cílem, k němuž směřují celá léta. V chalupě je po připojení na kanalizaci možné užívat veškerá standardní zařízení, jejichž provoz odvádění odpadní vody vyžaduje, tedy nejen vany, sprchové kouty či toalety, ale i pračku nebo myčku na nádobí. Dům tak získává na hodnotě a pobyt v něm je snazší třeba i pro starší lidi nebo rodiny s malými dětmi.

Pro variantu, která využívá přirozeného spádu směrem k veřejnému kanalizačnímu potrubí, je nutné veškeré odtoky umývadel a dřezů, van a sprchových koutů, toalet či okapových a odtokových svodů propojit s hlavní odtokovou rourou, která vede v podzemí v nezámrzné hloubce a vede odpady z vnitřní domovní kanalizace do kanalizační stoky. Při správně vyspádovaném systému pak přípojkou odtéká veškerá odpadní voda do kanalizační stoky.

Všechna zařízení produkující odpadní vodu se napojí na centrální kanalizační trubku

Všechna zařízení produkující odpadní vodu se napojí na centrální kanalizační trubku. Foto: Shutterstock

Lze to řešit i jinak, například čerpat odpadní vody výtlakem za pomoci čerpadla v šachtě, kterou je nutné k tomu účelu vybudovat. Na veřejnou kanalizaci se přípojka nainstaluje buď do revizní šachty pomocí průrazu do stěny této šachty, či na už připravený vstup do šachty, případně takzvaným vnějším spádištěm rovněž do šachty, nebo napojením přímo do potrubní stoky. Vše by měl posuzovat projektant a provádět odborná firma.

Instalace měřáků je nutné udělat na základě smlouvy s dodavatelem vody

Instalace měřáků je nutné udělat na základě smlouvy s dodavatelem vody. Foto: Shutterstock

Potřebná povolení

Podle zákona je kanalizační přípojka samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Veřejná kanalizace zpravidla vede pod komunikacemi a při přístupu k ní často stojí v cestě rozvody dalších sítí (plyn, voda, elektřina, telekomunikační kabely), je proto potřeba získat souhlas všech dotčených institucí, úřadů a správních firem. To obnáší nutnost mít projekt, který je spolu s přihláškou k odvádění odpadních vod nutným podkladem pro schválení přípojky správcem kanalizační sítě. Předem si zjistěte, jaká povolení či souhlasy musíte mít, ale pokud bude práce dělat profesionální dodavatel, měl by požadované administrativní kroky v místě stavby znát a zajistit je, stejně tak certifikovaný projektant.

Ušetřit můžete tak, že si uděláte svépomocí výkopové práce, které mohou zahrnovat i rozbíjení betonu nebo odstraňování dlažby. Bude-li však nutné dělat výkop pro kanalizační přípojku přes obytnou část domu (například přes chodbu), připravte se i na nutnost uvést vše do původního stavu, což bude zahrnovat i obnovení podlahy v místě výkopu.

Pro napojení domu na veřejnou kanalizační stoku se dnes nejčastěji používají oranžové plastové trubky

Pro napojení domu na veřejnou kanalizační stoku se dnes nejčastěji používají oranžové plastové trubky. Foto: Shutterstock

Náš tip

Odhalte staré trubky

Slouží k tomu detektory kovů a dalších materiálů, které najdou ve stěnách nejen původní trubky a kabely, ale často i dřevo, s nímž se může v blízkosti komína ukrývat nebezpečí požáru. Při rekonstrukci se tak vyhnete náhodnému navrtání nebo jinému narušení trubek, s nimiž při dalším provozu počítáte.

Vodu je možné směřovat do kanalizace skrze trubky využívající odtok samospádem. Foto: Shutterstock

Vodu je možné směřovat do kanalizace skrze trubky využívající odtok samospádem. Foto: Shutterstock

Typy trubek

  • Oranžové potrubí z tvrdého PVC KG se ukládá na ležato, lze je použít na odpadní, ale i na dešťovou vodu, vyrábí se v různých pevnostních třídách.
  • Šedé plastové trubky z PPR a PP-RCT jsou určeny pro vnitřní rozvody studené a teplé vody i pro podlahové a ústřední vytápění. Jejich nízká hmotnost a snadná zpracovatelnost zaručuje rychlou, snadnou a bezpečnou montáž, lze je svařovat.
  • Polypropylenové trubky jsou rovněž šedé, jde o běžně používané trubky k odvádění splaškové i dešťové vody.
  • Starší typy trubek, z nichž mnoho může ještě dobře sloužit pro odvádění odpadních vod do kanalizace nebo jímky, jsou kameninové (glazované), litinové nebo betonové.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Rozvody vody a odpadu