Zahradní sklípky

V současné době, kdy společností rezonuje téma úspory energií, se možnost ukládání zásob do zahradního sklípku jeví jako velmi efektivní řešení. Ostatně je dobře prověřené našimi předky.

sklípek ve svahu

Hromadění vlhkosti v prostoru sklípku brání odvětrávání. Foto: Shutterstock

Pokud je sklípek dostatečně velký, ideálně ještě rozdělený na dva či více samostatných skladovacích prostorů, umožní uložení široké škály potravin. V části s nižší vlhkostí vzduchu (zpravidla ve vstupní nadzemní části) můžeme skladovat kompoty, zavařeniny, kysané zelí atd. V chladnějších měsících sem lze přesunout i další zásoby potravin, jako například máslo a mléko. Zimu tu v bezpečí přežijí choulostivé rostliny, které zatahují a nepotřebují v době vegetačního klidu světlo. Uskladněné tu můžeme mít také potřeby pro zpracování úrody.

podzemní sklep

Sklípky se dříve často budovaly pod chalupou nebo stodolou, ale s přístupem zvenku. Foto: Shutterstock

Praktické dědictví

Šťastlivějším chalupářům zanechali sklípky vedle hlavního stavení, pod stodolou, vyhloubené ve svahu či vytesané do skály prozíraví předchůdci. Mnohé slouží nepřetržitě celá desetiletí. Ty, jež byly určitý čas nevyužívané, budou před opětovným zprovozněním potřebovat opravy. Nejdůležitější je samozřejmě nenarušená statika, aby nám sklípek nespadl na hlavu. Jsou-li ve stropě či stěnách hlubší praskliny, je namístě posouzení odborníkem, zda je možné konstrukci vyztužit, nebo je třeba sklep raději vystavět nový. Dále je třeba si všímat vlhkosti, kterou způsobuje vzlínající spodní voda nebo zatékání. V takovém případě bude nutné provést hydroizolaci.

Tip – Pokud svůj sklep přes zimu využíváte k uskladnění zahradního nábytku tak se může klidně stát, že to negativně ovlivní jeho kondici. Inspirujte se tipy jak pečovat o zahradní nábytek, aby vám mohl vydržet co nejdéle a stále vypadal jako nový!

sklep

Ve sklípku lze uchovávat úrodu v čerstvém i zpracovaném stavu. Foto: Shutterstock

Důležité jsou těsnicí dveře, případně okno s okenicí, jinak jimi bude v létě vnikat teplo, v zimě naopak mráz. Rovněž jsou cestou pro hlodavce. Dobré těsnění však s sebou přináší potřebu odvětrávání, jímž většinou původní sklípky nedisponují. Pokud je na stěnách plíseň, aplikujeme na ně přípravek proti plísním a po očištění je můžeme natřít vápnem, které působí antibakteriálně.

Kam s novým sklípkem

brambory v bedýnce

Brambory potřebují vlhký sklípek s teplotou v rozmezí 5 až 8 °C. Foto: Shutterstock

Sklípek je možné postavit prakticky kdekoliv na zahradě. Jediným omezením je vyhláškou stanovená minimálně dvoumetrová vzdálenost stavby od společné hranice se sousedovým pozemkem a zachování poměrné plochy pozemku pro vsakování srážkové vody. Na další případná omezení a ohlašovací povinnost je vhodné se informovat na příslušném stavebním úřadě.

Volit lze mezi sklípkem umístěným ve svahu, pod povrchem, částečně zapuštěným anebo nadzemním. Pro výběr správného místa existují logické důvody. Prvním je využití přirozeného tvaru terénu, tzn. zaříznutí sklípku do svahu, ale ne na jeho úpatí, kde se shromažďuje dešťová voda. Nad místem budoucího sklípku by neměla stát jiná stavba, s ohledem na statiku. Vyhloubení ve skále je pracnější, ale odpadá vyztužení stropu a hydroizolace. Druhým požadavkem je stabilní podloží, sklípky nebudujeme na navážce ani podmáčených místech, kde jsou nasnadě potíže se spodní vodou a tím se vzlínající zemní vlhkostí, jež má za následek vznik plísní uvnitř skladovacího prostoru.

Způsoby výstavby sklepa

Nejčastěji je výstavba realizována formou ztraceného bednění, neboť je rychlá, konstrukce je velmi pevná a kompaktní, stěny již nepotřebují hydroizolaci. Dalším rychlým a efektivním řešením jsou prefabrikované sklepní segmenty, které se pomocí jeřábu usadí do vybagrované jámy. Při klasickém zdění z cihel je nutné základy a také z vnější strany strop a stěny opatřit hydroizolací. Finální vrstvu, nejedná-li se o sklep ve svahu či nadzemní stavbu, tvoří zemina. Pro optimální klima uvnitř musí mít sklípek tloušťku minimálně 80 cm. Počítáme-li s uchováváním ovoce i zeleniny, rozdělíme prostor příčkou, neboť společné skladování zkracuje jejich trvanlivost.

skladování brambor

Zeleninu neskladujeme společně s ovocem. Foto: Shutterstock

Co ještě sklep potřebuje

Pokud je sklep pod úrovní terénu, musíme uvnitř vybudovat schodiště, dostatečně široké a s nekluzkými schodnicemi pro pohodlnou a bezpečnou chůzi. Větrání neřešíme okny, protože vnikající světlo by nastartovalo u uložené zeleniny klíčicí proces, ale větrací šachtou. V podstatě jde o komínek ústící venku několik desítek centimetrů nad terénem a opatřený krytem proti zatékání a síťkou proti vniknutí hmyzu a hlodavců. Při zavedení elektrického proudu nesmíme zapomenout, že se jedná o vlhké prostředí, tudíž je nutné, aby měla elektroinstalace odpovídající stupeň krytí IP.

Tak akorát i s rezervou

Před výstavbou zvažte předpokládané množství skladovaných potravin. Rozšiřování již hotových sklepních prostor by bylo náročné, v některých případech neproveditelné.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Shutterstock

Zahradní sklípky