Vikýř zvětší podkroví

Vikýř je poměrně dominantní prvek, který může vzhledu chalupy prospět a rozšířit její obytné prostory. Důležitý je nejen jeho tvar a velikost, ale i správné navázání konstrukce na stávající střechu.

Jako způsob přivedení světla do prostoru pod střechou jsou vikýře mnohem starší řešení než střešní okna. A mají oproti nim určité přednosti, ale i nevýhody. Situace, kdy lze brát v potaz obě možnosti, nastává poměrně často, takže je dobré hned na začátku shrnout, co vám vikýř může nabídnout oproti střešnímu oknu, které se určitě snadněji zabudovává a také podkrovní prostor lépe prosvětlí.

Co je lepší?

Začít by se určitě dalo tím, že vikýř významně ovlivňuje vzhled střechy a celého domu, zatímco střešní okno se zvláště při vhodné kombinaci s odpovídajícím typem krytiny ve střeše téměř ztratí. Anebo – i když je naopak velmi transparentní a přiznané – neovlivní příliš celkovou „hmotu“ domu a nenarušuje jeho linie. Zatímco vikýř je ovlivní hodně a ne vždy v dobrém.

V tomto případě bude mít vikýř vyřešeno i odvádění dešťové vody, což svědčí čelní stěně i okennímu rámu

Máte-li tedy možnost volby zcela neomezenou, neovlivněnou například požadavky na památkovou ochranu, nutnost respektovat stávající vzhled či dispozici domu nebo omezený rozpočet, berte v úvahu především praktické argumenty: střešní okno lze instalovat od určitého sklonu střechy téměř kamkoli, dá se to zvládnout za několik hodin práce bez speciálního nářadí, s příslušným návodem či instruktážním videem jeho zabudování zvládne i šikovný laik a vše lze vlastně koupit hotové jako stavebnici. Prodejce či e-shop vás vybaví potřebným příslušenstvím včetně různých těsnicích lišt a lemů, navíc se můžete rozhodovat mezi různými variantami řešení podle toho, zda potřebujete pouze prosvětlit půdu, nebo chcete regulérní okno do obytných podkrovních prostor. Střešní okno propouští dovnitř vždy o něco více světla než vikýř, někdy až trojnásobně, což se dá také počítat mezi jeho přednosti. Ale pozor: realizačně jednodušší varianta v podobě střešního okna rozhodně nemusí vyjít levněji než vikýř, spíše naopak.
Vikýř lze naopak téměř ve všem srovnat s klasickým fasádním oknem, takže se neobávejte, že skrze něj bude světlo do podkroví pronikat nedostatečně. Střešní okno je v tomhle ohledu sice efektivnější, ale i svislé vikýřové okno ho propustí dostatek v případě, že mu můžete dopřát odpovídající plochu prosklení. Což ovšem není možné vždycky.
Stejný komfort jako běžná okna poskytují vikýře i pro větrání a na rozdíl od střešních oken nevyžadují žádné náročné štěrbinové systémy, ani složité způsoby zastínění. Vystačit si u nich můžete s běžnými závěsy nebo roletami. Na druhou stranu může „inteligentní“ větrání střešních oken pomocí nastavitelných ventilačních klapek splňovat představu o větším uživatelském komfortu.

Jestliže se do střechy rozhodnete vestavět pouze jeden velký vikýř s pultovým zastřešením, může se podkroví zvětšit opravdu výrazně

Konstrukce vikýře

Nosná konstrukce vikýřů obnáší především tesařskou práci, ale v některých případech je možné stěny vikýře dozdít. Důležitá je dostatečná tepelná izolace stěn a střechy vikýře včetně správně provedené montáže parozábrany a difuzní fólie. Vikýř je z hlediska možných tepelných ztrát velmi citlivé místo, a proto je nutné udělat správně všechny detaily včetně napojení izolací vikýřové konstrukce a zastřešení na izolační vrstvy v ploše okolní střechy. Důležité je správné oplechování vikýře včetně úžlabí a parapetů.
Povrchovou úpravu stěn vikýřů může tvořit dřevěné opláštění, omítka nebo střešní krytina, která by měla být pochopitelně stejná jako ta na střeše vikýře a zbytku střechy. Může se však stát, že sklon vikýře neumožňuje použít totožnou krytinu, jaká je na zbytku střechy. Při příliš nízkém sklonu (10° a méně) se proto nejčastěji volí falcované či profilované plechy či asfaltové pásy.

Okno je lepší vždy s klasickým otvíráním, ne vyklápěcí

Typy vikýřů

Vikýře vycházejí z nejčastějších tvarů střech. Lze tedy stavět vikýře sedlové, pultové, valbové. A mohou být i kruhové či obloukové, trojúhelníkové, případně v tvaru volského oka či štičí tlamy.
Pokud se nemusíte přizpůsobovat stávající formě původních vikýřů, je vždy nejlepší zvolit konstrukci pokud možno jednoduchou, která je v souladu se vzhledem domu. Dřevěným domům klasického střihu tedy často sluší sedlové zastřešení vikýřů, které je o něco složitější než pultová střecha. Tu je vhodné použít nejen z hlediska jednoduchosti konstrukce, ale i v případě, že uvažujete o poměrně velkém okně a potřebujete veškeré další součásti konstrukce vikýře spíše minimalizovat. Zvláště u pultového zastřešení s nízkým sklonem je však velmi důležitá volba vhodné krytiny (ideálně hliníkový plech nebo PVC fólie) a rovněž bezchybné navázání konstrukce na izolační i krycí vrstvy stávající střechy.
Pultový vikýř s jednou střešní rovinou a svislými bočními stranami je jednoduchou cestou k rozšíření podkrovního obytného prostoru, aniž by bylo nutné budovat příliš náročnou dodatečnou konstrukci. Je u něj velmi důležité zvolit, zda bude jeho čelní část tvořená oknem lícovat s obvodovou stěnou domu nebo zda se „zapustí“ více do střechy. První varianta může přinést více místa, druhá pak pravděpodobně nabídne více světla.
Umístění u obvodové zdi rovněž nabízí využití nosnosti obvodové zdi, což usnadní podpírání a řešení únosnosti stropní konstrukce. Takto lze také vytvořit vyšší okno než u vikýře umístěného dál od okapní hrany.

Kromě své praktické funkce tyto konstrukční prvky obvykle spíše prospějí vzhledu domu, ale tady jich je moc…

Dobré rady

  • Navázání konstrukce vikýře na konstrukci střechy může být náročné a obnáší například podepření a spojení starých a nových krokví několika možnými způsoby. Improvizace je v tomto případě riskantní, a pokud si nejste správným provedením prací jistí, najměte profesionály.
  • Materiál pro stavbu čelní i bočních stěn vikýře může být různý a volí se i podle nosnosti konstrukce, na níž tyto stěny navazují a o niž se opírají. Nejlehčí je zpravidla dřevěná sloupková konstrukce vyplněná izolací, která se zvenčí opláští podobně jako standardní stěna dřevostavby.
  • Konstrukčně nejjednodušší je vytvořit vikýř přes jedno krokevní pole, tedy mezi dvěma krokvemi.

Mnoho vikýřů?

Příliš mnoho vikýřů se nehodí na žádnou střechu! Je lepší sáhnout po kombinaci typů prosvětlení podkroví, můžeme kombinovat dva různé typy vikýřů a doplnit je střešními okny.

Text: Richard Guryča
Foto: Martina Lžičařová, Petr Živný a Shutterstock

Vikýř zvětší podkroví