EKOstavba

Ekologické či přírodní stavění není žádný jasně definovaný architektonický styl, ale spíše soubor principů a postojů, podle nichž se zastánci tohoto přístupu snaží řídit.

Nejčtenější