Připojení plynu

Pokud je dostupné připojení k zemnímu plynu, zvažuje řada majitelů chalup zřízení plynové přípojky. K pohodlnému vaření a vytápění plynovými spotřebiči vede několik nutných kroků.

Zatímco u novostavby se s přípojkou na zemní plyn a rozvody počítá už při dokončování hrubé stavby, ve starším domě se pravděpodobně nevyhnete nějakému tomu bourání a sekání. I když většina majitelů rekreačních nemovitostí přenechá práce odborné firmě, je nutné vyřídit příslušnou agendu a obstarat potřebná „razítka“, bez nichž vám distributor plyn do chalupy nepustí. Začněte vše řešit s dostatečným předstihem, protože některé kroky se mohou protáhnout.

Jak je to se žádostí

Proces připojení odběrného místa se dá do pohybu vyplněním a podáním žádosti o připojení. Žádost se podává distributorovi zemního plynu v místně příslušné obci, takže nejprve zjistěte, kdo dodává plyn sousedům. Každý distributor plynu by vám měl ochotně poradit, co všechno bude třeba udělat a co po vás bude požadovat.
Obecně je ale nutné počítat s požadavkem na plánek nemovitosti s vyznačením návrhu místa připojení a zakreslenými hranicemi nemovitosti včetně čísel sousedících staveb nebo parcel. Ta snadno získáte například pomocí aplikace na webu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (cuzk.cz), kde jsou základní informace dostupné zdarma. Případně navštivte nejbližší Czech Point či katastr nemovitostí. Informujte se však nejprve u distributora, jak podrobnou dokumentaci bude k žádosti vyžadovat.
Příslušná žádost se podává i v případě, že přípojku máte, ale plyn dosud není v domě rozvedený. Stejně tak v případě rozšíření počtu odběrných plynových zařízení i změny příkonu, což může nastat například při výměně kotle. U nově budovaných přípojek je třeba vyřídit příslušnou administrativu i na stavebním úřadu.

Vzdálenost přípojku prodraží

Je třeba počítat s tím, že veškeré náklady na vybudování přípojky nese žadatel a jejich výše se odvíjí od vzdálenosti vašeho domu od plynovodu. I v tomto případě je nejjednodušší oslovit distributora, který by vám měl poskytnout kontakt na jím autorizovaného technika. Ten vám poradí se všemi potřebnými kroky, které však zpravidla zahrnují uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě, vypracování projektu, zajištění územního souhlasu či povolení od stavebního úřadu a stavební práce, související se samotným vybudováním přípojky.
V případě kladného vyjádření stavebního úřadu vybraná firma vybuduje přípojku a udělá montáž odběrného plynového zařízení. U nově plynofikovaných objektů to zahrnuje i vnitřní instalaci, včetně typové plynoměrné skříňky (HUP). Po ukončení montážních prací provede odborná firma tlakovou zkoušku, která zahrnuje zkoušku těsnosti a pevnosti plynového zařízení.
Před zahájením odběru zemního plynu je ještě třeba zrevidovat samotné odběrné plynové zařízení a získat kladné stanovisko pro bezpečný provoz plynového zařízení.
Na vás je pak výběr dodavatele plynu (může se lišit od distributora) a uzavření smlouvy. Na dodavateli pak je, aby zajistil instalaci plynoměru, což může být spojeno ještě s dalšími kroky, například s tlakovou zkouškou.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Připojení plynu

Uložit

Uložit

Připojení plynu