Co s verandou?

Lidé si koupí třeba starou chatu s verandou a mnohdy trochu bezradně přemýšlejí, jak ji co nejlépe využít. Veranda přitom může být skvělým prostorem k relaxaci, a ne odkladištěm haraburdí.

Při přestavbě chalupy pro účely rekreace nebo při rekonstrukci chaty často vezmou původní verandy za své a v novém projektu je někdy vystřídá plnohodnotná místnost nebo zimní zahrada. Dává to smysl, protože v minulosti byly verandy častou součástí venkovských stavení z ryze praktických důvodů: buď nabídly prostor umožňující pohyb „suchou nohou“ a v relativní tepelné pohodě mezi místnostmi, do nichž se vstupovalo zvenčí ze dvora, nebo tvořily ochranný a dostatečně prosvětlený přechod mezi vstupem zvenčí a dalšími místnostmi v interiéru. Sloužily tak k přezutí a odložení svrchního šatstva, což bylo praktické zvláště v zimě a v horách. Mohly být místem pro uložení mokrých kabátů i lyží a příručním skladem zásoby palivového dříví. A často dávaly chalupě nezaměnitelný styl, romantickou atmosféru a výhled do krajiny, který jste si mohli dopřát ještě v papučích. Někdy je nejlepší nechtít od verandy nic víc, ale komfort jejího užívání lze lecčíms doladit.

veranda

Někdy je rustikální romantická atmosféra staré verandy tak cenná, že je lepší ji s péčí zrekonstruovat. Foto: Shutterstock

Opravy a vylepšení

Z hlediska úniků tepla jsou staré verandy kritickými místy a zřejmě jimi do značné míry zůstanou i po opravách, protože nejde o regulérní obytný prostor. Zbavit se velké prosklené plochy by znamenalo sebrat tomuto typu přístavku jeho charakteristickou podobu a funkci. Okna lze samozřejmě vyměnit za kvalitnější, zdvojená, izolovaná a také plastová či kovová. Stěny je možné zateplit, ať už vložením izolace do dutin dřevostaveb, přidáním dalších vrstev, obložením zdiva izolačními deskami, nebo nástřikem izolační pěny.

posezení na verandě

Možnost větrání je důležitá, v létě se pak veranda stane plnohodnotnou součástí domu. Foto: Shutterstock

Prostor verandy je dobré alespoň temperovat, opatřit klimatizací nebo namontovat otvíratelná okna se systémem větrání a s ochrannými sítěmi v rámech. Tak zajistíte přirozenou výměnu vzduchu na verandě i v dalších prostorách domu zejména v létě, kdy se člověk v prosklených klecích starých verand často zalykal vedrem.

Nezapomeňte, že mnoho verand se kdysi budovalo za jiných klimatických podmínek, než jaké převažují v současné době

Postup prací

Chcete-li se pustit do opravy verandy, začněte jejím kompletním vyklizením. Poté zkontrolujte střechu včetně napojení na obvodovou stěnu samotného domu či chaty. Prověřte kvalitu střešní krytiny a konstrukce. Často jde o střechy s velmi malým spádem, pokryté asfaltovou lepenkou, plechem nebo eternitovými vlnovkami. Těch se zbavte, stejně jako nekvalitní zvětralé lepenky. Tu jde nahradit novou, případně asfaltovým šindelem nebo plechovou krytinou. Volte pokrytí střechy tak, aby vyhovovalo obvyklému nízkému spádu.

malá chata s verandou

Dostupnost izolačních bezpečnostních skel a rámů umožní velkoryse prosvětlit i verandu u malé chaty. Foto: Shutterstock

Opravte, vyčistěte nebo rovnou vyměňte okapy a zkontrolujte, že dešťová voda je odváděna bez problémů. Pro lehké dřevěné konstrukce, které jsou základem většiny verand, je jakékoli zatékání či nadměrné odstřikování dešťové vody velmi škodlivé.

Základem důsledné rekonstrukce je tedy maximální omezení tepelných ztrát a současně možnost co nejsnazšího přirozeného větrání bez nároků na nárůst spotřeby elektrické energie v domě. Toho docílíte zateplením stěn i výměnou oken včetně rámů za okna kvalitní, izolační, otvíratelná a nastavitelná na různé režimy větrání. Může to být nákladné, ale získáte tak možnost přinejmenším sezónního užívání verandy jako prostoru k posezení s výhledem do zahrady, klidného místa pro relaxaci s kávou a nějakým čtením nebo i prostoru k občasnému přespání, pokud na chatě v sezóně přibudou nocležníci.

sezení na verandě

Verandu lze stylově zařídit nábytkem z doby odpovídající například vzniku samotné chaty. Foto: Shutterstock

Čím verandu vylepšit?

  • Zateplením stěn
  • Výměnou oken a dveří
  • Temperováním a klimatizací
  • Výměnou střešní krytiny
  • Otvíratelnými okny
  • Zateplením podlahy

Text: Richard Guryča
Foto: Vladimír Hájek a Shutterstock

Co s verandou?