Strop musí vydržet zátěž

trámový strop

Zachování pohledu na starý trámový strop vyžaduje jeho náročnou rekonstrukci a montáž izolace shora. Foto: Shutterstock

Chystáte-li se přestavět dosud málo využívanou půdu na prostory k bydlení, je třeba myslet i na to, zda tuto změnu zvládne stávající strop.

V úvahu připadá rekonstrukce současného stropu, která může zahrnovat opravy poškozených míst, posílení jeho únosnosti, tepelnou a akustickou izolaci i položení nové pochozí vrstvy podlahy. Může se však ukázat, že starý strop není pro novou zátěž vhodný a bude ho potřeba vyměnit.

Trámy a prkna

Posouzení únosnosti stropu by měl udělat odborník, oslovte proto statika nebo zadejte zakázku profesionálům. Obavy jsou namístě, když je strop poškozený vlhkostí, prověšený, popraskaný či jakkoli narušený. I v minulosti modernizované venkovské domy mají často staré stropy, jejichž konstrukci obvykle nesou trámy se záklopem shora i zdola. Dutiny mnohdy nejsou vyplněné žádnou izolací, ze spodní pohledové strany může držet omítku ještě starý rákos, na půdě mohou být na záklopová prkna položené dlaždice půdovky, které se často ukládaly do nekvalitní vápenné malty. Při rekonstrukci půdy a podkroví na chalupě není důvod zavrhovat ani tuto tradiční dřevěnou konstrukci, ale většinou je nutné provést důkladnou opravu a nahrazení přinejmenším některých konstrukčních částí takového stropu.

oprava trámového stropu

Kvalitu původní konstrukce stropu často posoudíte až po odhalení trámů. Foto: Shutterstock

Abyste mohli posoudit kvalitu nosných trámů, je nutné je odhalit a podle potřeby vyměnit. Profesionálové si někdy vystačí s provedením sondy, která stav trámů odhalí. Při výměně je třeba pohlídat detaily, třeba správné usazení zhlaví trámů v místě jejich napojení na obvodové zdivo a zachování dilatačních spár (mezer mezi trámy a kapsami ve zdivu). To je důležité zejména proto, že v místech napojení působí vlhkost a její hodnoty se mění v závislosti na způsobu vytápění objektu. Jeho změna (například nahrazení kamen radiátory) spolu s vyšším počtem lidí v nově obývaných prostorách vlhkost zvyšují a tím pádem jsou i stropní konstrukce vystaveny větší vlhkostní zátěži. A s tím je nutné počítat.

Nový trámový strop může i nadále zůstat krásný na pohled a dotvářet atmosféru v místnosti, ale pak je potřeba zvolit nákladnější kombinaci pěkných (ručně tesaných) trámů a kvalitních fošen a udělat zateplení i kročejovou izolaci shora, což může snížit výšku podkrovních místností.

Bez trámů

vyzdění stropu

Jednou z možností je vyzdění stropu pomocí stropních systémů, které sestávají z nosníků a keramických vložek (Foto: Wienerberger)

Jestliže na zachování pohledu na stropní trámy netrváte, lze použít levnější materiál, například nehoblované trámy a desky. Pohledovou část stropu pak mohou tvořit palubky, sádrokarton nebo omítka na podklad (OSB desky, prkna) včetně omítky hliněné. V takovém případě se soudržnost omítky posiluje armováním (např. perlinka, pletivo), které zabrání jejímu odpadávání a praskání.

Mezi další možnosti patří volba některého ze současných konstrukčních systémů, což mohou být například keramické stropní vložky, pórobetonové stropní tvárnice nebo cementotřískové desky. Opět doporučujeme spolupráci s projektantem a odbornou firmou.

Jak na podlahy

Nároky na podlahy v podkrovních místnostech spočívají zejména v provedení dostatečné izolace tzv. kročejového hluku, protože dupání a vrzání nad hlavami může pobyt v místnostech pod někdejší půdou velmi znepříjemnit. Je vhodné volit takové složení podlahových vrstev, které zatíží konstrukci stropů co nejméně, ale zároveň udělat co nejúčinnější odhlučnění pomocí vhodné kombinace tepelné a akustické izolace. Standardně používané materiály pro tepelnou izolaci vytváří i akustickou bariéru, ale pro zateplení stropů je dobré vybírat tyto izolanty v provedení a tloušťce, které odhlučnění posílí. Při pokládce pochozích vrstev podlah (např. desek plovoucí podlahy) nezapomeňte na kročejové izolační pásy, které se prodávají v rolích a které se snadno umístí na podkladovou vrstvu ještě před montáží prken. Bude-li podlaha například z palubek či fošen, je potřeba podložit izolací proti kročejovému hluku i nosný podlahový rošt.

kročejová izolace

Při pokládce nové podlahy v podkroví je nutné myslet na izolaci proti hluku. Foto: Shutterstock

Poskočte si

Tuhost a vibrace stropu stačí jednoduše otestovat poskočením a dupnutím na půdě. Je-li konstrukce poddimenzovaná, prověšená nebo přetížená, strop se znatelně houpe, vlní a vibruje.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Strop musí vydržet zátěž