Práva cestujících v letecké dopravě

Rubrika: Právo

V lednu 2011 při letu Praha – Hurghada- Keňa jsme místo odletu ve 21 hodin letěli až následující den ráno. Po návratu jsem o odškodnění nežádala, protože jsem nevěděla,  že tato možnost existuje, ale na podzim roku 2012 jsem přece jen kontaktovala přepravce. Sdělili mi, že po tak dlouhé době mě nemohou odškodnit, archivují prý data o pasažérech jen šest měsíců. Nakonec mně vyplatili odškodnění 3000 Kč, ale bližší informace, jak se tato částka vypočítává a proč vlastně byl let zpožděn, jsem nedostala. Můžete mi poradit, jak v takovém případě postupovat? Slyšela jsem, že je možné o toto žádat i dva roky zpětně.
(L. B., Kutná Hora)

Jestliže vaše cesta v rámci Evropské unie neprobíhá podle dohodnutých podmínek, můžete využít řady práv, a to podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů.

Nařízení se tedy týká zpožděných letů, zrušených letů a případů, kdy společnost zarezervuje více míst, než je k dispozici. Toto vše můžete řešit pokud: odlétáte z EU s kteroukoli leteckou společností, nebo přilétáte do EU s dopravcem registrovaným v EU (případně na Islandu, v Norsku nebo Švýcarsku).

Povinnost letecké společnosti

Letecká společnost má povinnost vás informovat o vašich právech a sdělit vám důvod odepření nástupu, zrušení letu nebo jeho zpoždění, pokud přesáhne 2 hodiny, respektive 4 hodiny, jedná-li se o let do destinace vzdálené více než 3500 km.

Pokud vám byl odepřen nástup nebo pokud byl váš let zrušen či došlo k zarezervování více míst, než je k dispozici, máte nárok: – na dopravu do cílové destinace náhradním způsobem za srovnatelných podmínek, nebo – na vrácení peněz za letenku a dále případně na bezplatnou dopravu do výchozího bodu vaší cesty.

Významné zpoždění

Dojde-li u vašeho letu ke zpoždění o 5 hodin a nebo i více, máte rovněž nárok na finanční náhradu. Pokud však přijmete tuto náhradu, přepravce vám již nemusí zajišťovat náhradní dopravu ani poskytovat žádnou jinou pomoc.

Občerstvení

V závislosti na délce plánovaného letu a délce zpoždění mají cestující také nárok na občerstvení, komunikaci (např. na bezplatný telefonický hovor) a v případě potřeby nocleh.

Finanční kompenzace

Pokud vám byl odepřen nástup do letadla, váš let byl zrušen, nebo byl přílet do cílové destinace uvedené na letence zpožděn o více než 3 hodiny oproti plánovanému příletu, je v závislosti na vzdálenosti destinace možné žádat náhradu ve výši 250 – 600 eur.
Na území EU:
– 1500 km a méně – 250 eur
– nad 1500 km – 400 eur
Spoj mezi letištěm v EU a destinací mimo EU:
– 1500 km a méně – 250 eur
– 1500 – 3500 km – 400 eur
– nad 3500 km – 600 eur
Tato vzdálenost se počítá od letiště, kde vám byl odepřen nástup – tedy nikoli od místa, kde jste započali cestu.
Pokud vám přepravce nabídne náhradní let v podobném čase, náhrada může být snížena na 50 %.
V případě zrušených letů na náhradu nárok nemáte, pokud:
– ke zrušení došlo z důvodu mimořádných okolností, například kvůli špatnému počasí, nebo
– jste byli informováni 2 týdny před odletem,
– vám byla nabídnuta náhradní přeprava po stejné trase v podobném čase.
U letu zrušeného z důvodu mimořádných okolností sice nevzniká nárok na náhradu, přepravce vám však vždy musí nabídnout buď:
– proplacení letenky (celé cesty nebo té části, která nebyla realizována),
– náhradní přepravu do cílové destinace v nejbližším možném termínu, nebo
– přebookování na jiný termín dle vašeho výběru (pokud jsou volná místa).
I v případě zrušeného letu z důvodu mimořádných okolností vám musí letecký dopravce poskytnout nutnou pomoc při čekání na náhradní dopravu.

Proplacení letenky či náhrada

Chcete-li požádat o proplacení letenky nebo o její náhradu, musíte vyplnit evropský formulář pro stížnosti a zaslat jej leteckému dopravci. Nebude-li záležitost vyřízena k vaší spokojenosti, můžete podat žádost k příslušnému vnitrostátnímu orgánu toho státu, kde k incidentu došlo. Jestliže problém nastal na letišti mimo EU (a na vině byl letecký dopravce z EU), zašlete stížnost příslušnému vnitrostátnímu orgánu v té členské zemi EU, která byla vaší destinací.

A co zavazadla?

Pokud bylo vaše odbavené zavazadlo ztraceno, poškozeno nebo zpožděno, lze od letecké společnosti žádat náhradu do výše 1220 eur. Výjimka – pokud k poškození došlo z důvodu skryté závady zavazadla.

Od přepravce je možné žádat náhradu, jestliže je za škodu odpovědný. Poškození či ztrátu zavazadla je nutné oznámit neprodleně. Žádost o náhradu je třeba podat do 7 dnů od chvíle, kdy vám bylo zavazadlo vráceno (případně do 21 dní, pokud bylo zpožděno).
Pokud chcete věc řešit soudní cestou, je třeba tak učinit do 2 let od data, kdy vám bylo zavazadlo vráceno (§ 106 občanského zákoníku – promlčení práva na náhradu škody).

Převážíte-li cennosti, je někdy možné za poplatek sjednat limit vyšší než 1220 eur. K tomu je třeba předem (nejpozději při odbavení) dopravci dodat zvláštní prohlášení. Pro uvedené prohlášení neexistuje formulář, jeho podobu určuje daný letecký přepravce. Nejlepším řešením je však soukromé cestovní pojištění.

Nákup letenek online

Při nákupu letenek online musí prodejce od začátku jasně deklarovat celou cenu letenky
– včetně všech povinných poplatků a daně,
– aby nakupující mohli porovnat ceny letenek konkurenčních dopravců a na základě toho si vybrat.

Kromě konečné ceny musí prodejce dále uvést tyto informace: letecký tarif, daně, letištní poplatky, ostatní poplatky, příplatky (palivové, bezpečností atp.). Veškeré další položky musí být uváděny jasně s tím, že nejsou povinnou součástí ceny letenky.

TEXT: MGR. BARBORA PEKOVÁ
KRESBA: JIŘÍ NOVÁK

Práva cestujících v letecké dopravě