Nákupy na inzerát

Nákupy na inzerát představují vcelku rozumnou a často i výhodnou cestu například k pořízení dílenského nářadí nebo zahradní techniky. S výhodami jsou však spojena i určitá rizika.

Pravidla prodeje mezi občany určuje občanský zákoník. A nejsou tak striktní, jako v případě, kdy nakupujete nové zboží u prodejce – podnikatele. Což je z mnoha důvodů dobré, ale zároveň to snižuje míru ochrany zejména pro kupujícího.

Oboustranné riziko

Pohybovat se v mantinelech zákona je však výhodné i pro prodávajícího. Splníte-li při prodeji použitého zboží všechny náležitosti, vyhnete se v budoucnu nepříjemnostem včetně možných soudních sporů. Specifika prodeje částečně opotřebovaných produktů totiž zahrnují i riziko, že se projeví skryté vady či neočekávané okolnosti, které pak kupující logicky považuje za újmu a podvod. A protože je v těchto případech v podstatě nemožné prodané zboží vyměnit a nároky na reklamaci se uplatňují složitě, zbývají jen nepříjemné tahanice o vrácení peněz. Což dává prostor i k různým spekulacím a podvodům na straně nepoctivých kupujících.
Držte se tedy následujících pravidel jako prodávající a zároveň trvejte na jejich dodržování jako kupující: Popis věci v inzerátu se musí shodovat s jejími vlastnostmi, které by měly odpovídat vlastnostem pro danou věc typickým. Na fotografii by měla být skutečná prodávaná věc, případně jasně čitelná informace, že jde o obrázek ilustrační.
Na opotřebení nad obvyklou míru nebo na případné vady musíte v inzerátu jasně upozornit.
Klasickou reklamaci u zboží z druhé ruky neuplatníte. V záruce je totiž pouze v případě, že vám ji prodávající poskytne dobrovolně. Žádná zákonem vyžadovaná záruka na vady použitého zboží vzniklé po jeho koupi neexistuje. Reklamovat tak můžete pouze skryté vady, o kterých jste před koupí nevěděli. Za ty se navíc nepovažují vady odpovídající míře běžného opotřebení.

Se zárukou opatrně

S nabídkou omezené záruky se u některých typů bazarového zboží setkat můžete. Standardně ji nabízejí například podnikatelé – prodejci repasované počítačové techniky, ale někdy i soukromí prodejci.
Je důležité vědět, že jako prodejci nepodnikatelé nemusíte poskytovat žádnou záruku, ale pokud to uděláte, přijímáte na sebe dobrovolně odpovědnost navíc. Má-li tedy vámi prodávaná věc nějakou vadu, nebo je nadmíru opotřebovaná, upozorněte na to zvláště v případě, že se k poskytnutí záruky dobrovolně zavážete.
Kupující ale nemůže s uplatněním vad vyčkávat. Oproti spotřebitelským smlouvám má povinnost si zboží zkontrolovat a na případné vady poukázat bez zbytečného odkladu. Zákon sice počítá s až dvouletou lhůtou pro oznámení skrytých vad. Pokud se však v případném sporu ukáže, že jste prodávajícímu neoznámili vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, právo z vadného plnění vám přiznat nemusí.
Znovu si tedy připomeňme, že omezená záruka připadá v úvahu i u použitého zboží a může nabídku prodávajícího zdůvěryhodnit, ale vymáhání jejího plnění může být problematické. V každém případě je nutné mít stále na mysli, že nákup použitého zboží představuje vždy určité riziko, a to i pro prodávajícího.
Ten se mu může vyhnout zejména tak, že už přímo v inzerátech uvede všechny vady zboží a dá tak potenciálnímu zájemci možnost rozhodnout se, zda je pro něj nabídka i přesto zajímavá a výhodná. Povinnost předem upozornit kupujícího na všechny vady, o kterých prodávající ví, ostatně vyplývá i ze zákona.

Když je zboží vadné

Za porušení smlouvy (nemusí mít písemnou podobu) mezi prodávajícím a kupujícím se pak považuje to, že má inzerované zboží jiné vlastnosti, než jsou ty uvedené prodejcem nebo skrytou vadu, která brání jeho normálnímu používání. Jste-li kupující, máte v takovém případě nárok požadovat odstranění vady dodáním chybějící věci, opravou věci, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Máte však rovněž právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení peněz.
Nelze však využít výhody, jinak běžně uplatňované při nákupech na internetu, tedy možnosti vrácení zboží bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní bez uvedení důvodu v případě použité věci koupené přes inzerát nemůžete, protože tato možnost se týká pouze spotřebitelských smluv a na kupní smlouvu mezi dvěma soukromými osobami se nevztahuje. Výjimkou je případ, kdy inzerujícím je podnikatel, který na inzertním serveru nabízí své zboží. V takovém případě máte stejná práva, jako kdybyste zboží zakoupili přes jeho e-shop.

Převod záruky

Nabídku použitého zboží, které je dosud v záruce od prodejce, najdete na internetových bazarech často. Záruka se obecně požaduje za jednu z výhod a někdy i za důvod pro vyšší cenu. Ale i v těchto případech je nutné mít se na pozoru.
„Uplatnění reklamace většinou proběhne bez potíží, problém však nastává ve chvíli, kdy podnikatel reklamaci uzná a rozhodne se vrátit za zboží peníze. Obchodníci totiž odmítají vydat peníze jiné osobě, než která je uvedena na originální faktuře“, upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Obecně jsou práva a povinnosti vždy předmětem vztahu a závazku mezi kupujícím a prodávajícím. Podle zákona za případné vady zboží zodpovídá vždy ten, kdo vám ho prodal. Tedy ne ten, kdo zboží původně prodal prodávajícímu, nebo dokonce ten, kdo zboží vyrobil. Za vady tedy odpovídá předchozí majitel zboží a to, že je zboží v záruce, z prodávajícího odpovědnost nijak nesejme. Neznamená to, že záruka hodnotu nemá, ale prodávající se musí s kupujícím na možnostech jejího případného uplatnění přesně dohodnout.

Z „třetí“ ruky

Kupujete-li použité zboží od podnikatele, obecně platí, že vám může prodat i to, co není jeho. Pokud nakoupíte tzv. v dobré víře, je vše v pořádku a nehrozí nebezpečí, že byste museli věc vracet.
Jenže zákon z tohoto pravidla vyjímá podnikatele, kteří běžně obchodují právě s použitými věcmi (bazary, zastavárny). Pokud se u takového prodejce prokáže, že věc nebyla jeho, protože byla kradená nebo ztracená a majitel věci se o ni do tří let od koupě přihlásí, musíte mu ji vrátit.

Text: Richard Guryča
Kresba: Jiří Novák

Nákupy na inzerát