Odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií

Rubrika: Právo

Podlehli jste ataku podomního prodejce nebo chcete přejít k jinému dodavateli elektřiny či plynu? V některých případech máte nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy.

Jediné, co musíte udělat, je poslat svému dodavateli správný formulář. Od svého dodavatele energií můžete odejít několika způsoby. Buď si počkáte na uplynutí klasické tříměsíční výpovědní lhůty a ukončíte smlouvu na dobu neurčitou, nebo přetrpíte delší čekání, než vám vyprší smlouva na dobu určitou. Jinak byste při předčasném ukončení takovéto smlouvy museli platit často vysoký poplatek. Nicméně, některé situace vám dovolují bez účtovaných sankcí a bez udání důvodu odstoupit jednostranně od smlouvy o dodávkách elektrické energie či plynu.

Kdy na odstoupení máte nárok?

Když váš dodavatel elektřiny nebo plynu sáhne k nepopulárnímu zvyšování cen anebo ke změně obchodních podmínek. Pak máte nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy s prodejcem energií, ale nesmíte promeškat zákonné lhůty.

Pokud vám dodavatel dal vědět aspoň 30 dní před účinností chystaných změn, vaše odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději 10 dní před zvýšením cen energií nebo změnou smluvních podmínek. Jenže když vám dodavatel zapomněl plánované změny oznámit, vaše lhůta k odstoupení od smlouvy se prodlužuje dokonce na tři měsíce od účinnosti těchto změn.

Akce podomních prodejců

Mnozí z podomních prodejců jsou přesvědčiví a zákazníci nakonec podepíšou, protože si nevšimnou falešných informací. Proto zákonodárci rozšířili ochranu spotřebitele v případech, kdy je smlouva o dodávce energií uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání. Tento termín zahrnuje jak smlouvy sepsané po nečekaném zaklepání na dveře od podomního prodejce, tak smlouvy sjednané na dálku (tedy přes telefon nebo internet). Ve všech těchto případech můžete odstoupit od smlouvy bez sankcí do 5 dnů před první dodávkou elektřiny či zemního plynu do vaší domácnosti.

Nový občanský zákoník trochu zamotal hlavy všem právníkům, protože poskytuje spotřebitelům možnost odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží nebo první dodávky. Problém ale spočívá v tom, že právníci se dosud neshodli na jednotném výkladu pro dodávky energií. Někteří právníci považují energie za klasickou ničím nespecifickou dodávku zboží, na kterou se proto vztahuje 14denní lhůta pro odstoupení od první dodávky. Další s nimi nesouhlasí, protože energie podle nich představují zvláštní službu, a proto by se měla aplikovat lhůta 14 dnů od uzavření smlouvy. Když nemají jasno ani právní experti, nejednoznačný výklad se promítá i do obchodních podmínek jednotlivých dodavatelů. Přesné stanovisko pravděpodobně budou muset vyslovit až soudy při projednávání sporů, které se budou týkat tohoto prozatím mlhavého výkladu. Formuláře pro odstoupení od smlouvy s prodejcem energií najdete na www.eru.cz.

AUTOR: www.elektrina.cz

Odstoupení od smlouvy s dodavatelem energií