Jak si při výstavbě zajistit pevnou cenu

Než se pustíte do stavby rekreačního objektu, musíte mít jasno ve všech budoucích krocích a vše podloženo smlouvami se seriózními dodavateli. V současné době, kdy ceny materiálů i práce šplhají výš a výš téměř ze dne na den, je to velmi důležité.

Kdo je připraven, není překvapen. Mít při stavbě chaty nebo chalupy jistotu, že vám peníze neprotečou mezi prsty, znamená postupovat krok za krokem a porovnávat ceny a výkon, abyste zbytečně nepřepláceli práce, které nepotřebujete.

stavební plány

Zhotovitel musí postupovat přesně podle stavebního projektu. Foto: Shutterstock

Základem je pozemek, kde chcete chatu postavit, a ke stavbě potřebná povolení. Jako stavebník máte povinnost požádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí při umístění stavby. Cesta tedy nejprve povede na stavební úřad, kde vám přesně řeknou a poradí, jak postupovat, jaká případná omezení se na výstavbu vztahují. Je vhodné se o všem informovat ještě před koupí pozemku, aby vás nemile nepřekvapily zvýšené náklady vzniklé právě z důvodu různých regulací a požadavků na stavbu v dané lokalitě. V každém případě je vhodná opatrnost. Pomoci může realitní makléř, právník, geodet, případně i soused, starousedlík, který místo velmi dobře zná.

Stavební materiál

Promyslete si také, z jakých materiálů chcete chatu nebo chalupu postavit, a nastudujte si všechno o jejich vlastnostech, jakou mají odolnost i životnost, jak se zachovají za deset dvacet let a jaké jsou náklady na údržbu. Rozhodně nenakupujte nic, co je nejlevnější, v mnoha případech se za nízkou cenou materiálu skrývají náklady, které později vzniknou kvůli jeho špatné kvalitě. Obstarávání veškerého stavebního materiálu proto svěřte renomovaným a ohodnoceným dodavatelům stavebního materiálu, mnozí vám pošlou nabídku a kalkulaci zdarma a nezávazně.

stavební dokumentace

Při subdodávkách si nechte
od potenciálního dodavatele vypracovat nezávaznou nabídku. Foto: Shutterstock

Závazný rozpočet

Dobře a podrobně sepsaná smlouva o dílo je základem úspěchu. Obvyklé je určit celkovou cenu stavby s odkazem na detailní položkový rozpočet, který určuje cenový rozsah jednotlivých prací. Pohlídejte si, aby byl součástí smlouvy o dílo. Také trvejte na tom, že chcete rozpočet závazný a úplný. Takový rozpočet totiž nemůže stavitel měnit bez vašeho souhlasu, i kdyby se zvýšila nákladnost jeho práce, používaných stavebnin apod. Pokud bude muset položit oproti plánu například víc metrů kabelových rozvodů nebo potrubí, nedoplácíte je vy, ale on. U prací menšího rozsahu, tzv. subdodávek, může být cena za zhotovení vázaná i na určitý časový úsek, který se provádějící firma zaváže dodržet. V obou případech je to nejbezpečnější cesta, jak nepřekročit rozpočet. Riziko naopak hrozí u plateb za vykonané hodiny práce.

Rozpočet s výhradou

Nemuset se držet pevné částky je samozřejmě pro dodavatele stavby výhodnější. Jedná se o tzv. rozpočet s výhradou nezávaznosti a neúplnosti, u něhož nemusí být sjednaná cena zdaleka konečná. K navýšení může dojít v důsledku vzniku nečekaného problému, nejčastěji k takovým situacím dochází u rekonstrukcí, kdy se zjistí, že plánované práce a materiály nebudou na jeho řešení dostačující. Žádost o navýšení vám musí zhotovitel sdělit včas, jinak na něj nemá nárok. Zvýšení tedy sice není automatické, ale když nebudete souhlasit, může zhotovitel požádat o určení ceny soud. Soudní spory přitom trvají dlouho a můžou skončit i vaším neúspěchem a prodražit se ještě o soudní výlohy.

Pokud chce zhotovitel překročit původní rozpočet o víc než 10 %, například z důvodu aktuálně vyšší pořizovací ceny materiálů, můžete od smlouvy odstoupit. Zároveň mu ale musíte zaplatit za všechnu dosud vykonanou práci a již dodané materiály. Poté budete muset řešit, kdo práci dokončí. Můžete se tak ocitnout ve slepé uličce, protože podobně levnou nabídku jako v době uzavření smlouvy vám dnes těžko další firma udělá.

Méně frekventovanou variantou je cena určená odhadem nebo cena obvyklá. Jak plyne už z názvů, ani zde nemáte žádnou jistotu finální výše ceny a rozhodně je nelze u staveb doporučit.

stavební dozor

Kvalitní stavební dozor vám ušetří finance i starosti. Foto: Shutterstock

Stavební dozor

Dohled nad tím, aby výstavba probíhala v souladu s projektovou dokumentací, můžete svěřit stavebnímu dozoru, což je fyzická osoba mající k tomuto úkonu oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb. Peníze, které do jeho služeb investujete, se bohatě vrátí, protože zajistí, aby byly použity správné materiály a postupy, a tím vás uchrání před zbytečnými výdaji za nejrůznější předělávky a dodatečné opravy.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock

Jak si při výstavbě zajistit pevnou cenu