Povinné ručení

Rubrika: Auto, Ostatní

Povinné ručení na minulý rok zase mírně podražilo. Zároveň se na pojistném trhu zvýšila konkurence, takže nabídka je opravdu pestrá.

Pojišťovny tradičně vyhlašují nové sazby povinného ručení pro automobily v měsíci listopadu. Řidiči, kteří chtějí svou pojišťovnu změnit, musí totiž výpověď smlouvy podat nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období, a toto datum vychází právě na polovinu listopadu. Dnes už ale není situace taková, aby naprostá většina řidičů měla smlouvu uzavřenu právě k prvnímu lednu. Po uvolnění pojistného trhu se uzavírání smluv rozprostřelo pozvolna na celý rok.

Kouzelné slůvko segmentace

Minulý rok začala prodávat samostatně povinné ručení Hasičská vzájemná pojišťovna (dosud spolupracovala s Českou podnikatelskou pojišťovnou), na trh s tímto pojištěním pak vstoupila nově pojišťovna AXA a Slavia pojišťovna.

Většina pojišťoven dnes už tzv. segmentuje. To znamená, že stanovuje svým zákazníkům sazby podle různých kritérií, z nichž nejčastější jsou: věk, místo bydliště řidiče, stáří vozidla, objem motoru, výkon motoru.

Od loňského podzimu začala segmentovat i Česká pojišťovna, která je na trhu co do počtu klientů největším hráčem (současně však zachovala i plošné sazby založené na objemu motoru). Jedinými pojišťovnami, které nepoužívají segmentační kritéria, zůstaly pojišťovny Kooperativa a Triglav. Právě kvůli rozdílným kritériím, podle nichž pojišťovny sazby pro jednotlivé řidiče stanovují, je porovnání velmi ztíženo. Jako pomůcka mohou sloužit i tzv. on-line porovnávače na internetu, které podle zadaných kritérií sazby srovnají. Přes internet – často se slevou – je možné povinné ručení i rovnou uzavřít.

Nabídka pojišťoven

Allianz pojišťovna
Pojišťovna Allianz zvedla sazby v průměru o 7 %. U motocyklů až o 9 %. Současně se většině klientů zvýší úroveň bonusu o 5 %, takže se jim pojistné zvedne jen mírně. Nabídka pojišťovny obsahuje tři úrovně limitů krytí (tj. maximální výše vyplacené náhrady škody). Jako jediná pojišťovna nabízí Allianz možnost sjednat si spoluúčast na zaviněné škodě s poskytnutím slevy 6 nebo 11 procent. Sazby segmentuje především podle bydliště a věku klienta.

AXA pojišťovna
Pojišťovna AXA vstoupila na trh na podzim minulého roku velkou kampaní. Možná si ještě pamatujete dva stopaře, kteří si o řidičce, která čeká na doplnění prázdné nádrže od pojišťovny, mysleli, že se zbláznila. Právě na širokém rozsahu asistenčních služeb, které řidičům mohou v různých situacích ulehčit život, AXA staví. Sazby stanovuje velice jednoduše: podobně jako pojišťovna Wüstenrot pouze podle výkonu motoru v kW. Nezáleží tedy na stáří vozu ani řidiče. Česká pojišťovna Česká pojišťovna přišla s radikální změnou pro osobní vozidla do 3,5 t. Své sazby totiž už nestanovuje jen plošně podle objemu motoru, ale nově také nabízí tzv. segmentované sazby podle věku a místa bydliště klienta.

Rozdíl mezi plošnými a segmentovanými sazbami není ale příliš velký, v průměru tak Česká pojišťovna zdražila své povinné ručení o 7 %, u motocyklů o 5 %. Navíc má pro dobré řidiče pětiprocentní dodatkový bonus, který loni doplnila o další bonus ve formě ročního cestovního pojištění zdarma pro pojistníka. Nabízí také dvacetiprocentní slevu pro ostatní členy v rodině.

Česká podnikatelská pojišťovna
U ČPP je základním produktem tzv. Sporopov, který je určený hlavně pro osobní vozidla. Dále pak jsou to produkty Speciál Plus a Super Plus, u kterých je poskytováno úrazové pojištění pro řidiče zdarma. Segmentace se řídí bydlištěm a věkem pojistníka a stářím vozidla. Základní sazby ČPP zvýšila na začátku loňského září o zhruba 13 %. Pokud jde o slevy, tak už rok poskytuje všem novým klientům akční slevu v podobě tzv. extra bonusu Profi ve výši 15 %. U ČPP je tak maximální bonus 45 %.

ČSOB pojišťovna
Pojišťovna, která má za maskota bobra, motivuje dobré řidiče akční 15% slevou (ve druhém roce pojištění je sleva 10 % a ve třetím 5 %). Mezi její další benefity patří úrazové pojištění řidiče zdarma, nebo také krytí poškození na vlastním vozidle u nejvyšší varianty Promiant. Sazby pro rok 2009 navýšila v průměru o 7 %, u nižších kubatur dokonce jen o 4 %.

DIRECT pojišťovna
Tato pojišťovna prodává své produkty pouze prostřednictvím telefonu a internetu. Sazby stanovuje individuálně a podle mnoha kritérií. Převzala tak model své sesterské společnosti LINK4, která působí v Polsku. Pojišťovna DIRECT také upravuje sazby průběžně a také každému klientovi zcela individuálně. I přes propagaci dvacetiprocentní slevy oproti ostatním pojišťovnám je její průměrné pojistné na úrovni trhu a ne pod ním.

Dolnorakouská pojišťovna
Tato pojišťovna vstoupila na náš trh na podzim roku 2007 a své sazby loni nezměnila. Nabízí optimální tarif s krytím 50 milionů Kč škod na zdraví i na majetku. Svou cílovou skupinu vidí především na venkově, a to zejména v oblasti jižní a severní Moravy. I přes velmi malé povědomí si tato pojišťovna už našla své spokojené klienty.

Generali pojišťovna
Generali je dnes už v podstatě sesterskou společností České pojišťovny a své sazby tradičně stanovuje na začátku léta. Loni zdražila sazby o 9 % a pro řidiče na venkově dokonce o 15 %. I přesto jsou její sazby pro venkov zajímavé. Při změně sazeb také výrazně vylepšila rozsah asistenčních sazeb, které jsou automaticky součástí pojištění, či si je lze připojistit. Od loňského roku má také specialitu v možnosti uplatnění bonusu i na druhé vozidlo stejného majitele.

Hasičská vzájemná pojišťovna
HVP doposud spolupracovala při prodeji povinného ručení s Českou podnikatelskou pojišťovnou. Od letošního léta ale má svůj vlastní produkt, který je samozřejmě také zvýhodněn pro hasiče a členy SHCMS. Svými sazbami se zařadila do části levnějších pojišťoven, a to také díky segmentaci podle místa bydliště.

Kooperativa pojišťovna
Druhá největší pojišťovna ztratila v prvním pololetí minulého roku podobně jako Česká pojišťovna výrazněji svůj podíl na trhu. I z tohoto důvodu své sazby na konci loňského roku neměnila. Už několik let poskytuje pro osobní vozidla do 3,5 t zdarma živelné pojištění proti škodám povodně, záplavy, pádu stromu atd. Navíc přišla s pojištěním pobytu řidiče v nemocnici ve výši regulačního poplatku 60 Kč a se slevou na roční cestovní pojištění ve výši 75 %. Specialitou je také tzv. duální bonus, kdy se uplatní na všechna pojištěná vozidla jednoho klienta nejvyšší dosažený bonus.

Slavia pojišťovna
Tato pojišťovna vstoupila na trh s povinným ručením zatím jako poslední. V minulých letech po změně vlastníka prošla velkou nejen produktovou změnou a i jejím cílem je dostat se do většího povědomí. Sazby také segmentuje, a to podle věku provozovatele vozidla a stáří vozidla. Zajímavostí je speciální sleva při používání zimních pneumatik na pojištěném vozidle.

Triglav pojišťovna
Největší slovinská pojišťovna, která patří v oblasti povinného ručení v Česku mezi jednu z nejlevnějších, zvýšila své sazby již od začátku loňského října o 5 %. Jako jedna z mála pojišťoven své sazby nesegmentuje podle žádných kritérií a nabízí jeden limit krytí ve výši 50 milionů Kč pro škody na majetku i na zdraví. Jako bonus poskytuje motoristům úrazové pojištění a pojištění právní ochrany zdarma. Již poslední tři roky mohou její klienti získat maximální bonus ve výši 60 %.

UNIQA pojišťovna
Pojišťovna UNIQA upravila velice kosmeticky sazby již v září 2008. Všichni klienti od pojišťovny dostanou startovací slevu a dobří řidiči si mohou zdvojnásobit svůj bonus až o dalších 10 procent. Podmínkou pro její získání je bezeškodný průběh minimálně poslední 3 roky. Pro starší vozidla nabízí povinné ručení s připojištěním odcizení a požáru vozidla.

Wüstenrot pojišťovna
Kromě kosmetických úprav jako je rozšíření možnosti připojištění skel a zavedení čtvrtletního placení pojistného žádné výrazné změny nepřichystala. Sazby pojišťovna změní zřejmě v dohledné době.

TEXT: JIŘÍ ZATLOUKAL, redaktor časopisu Osobní finance
FOTO: ISIFA

Povinné ručení