Dítě jen v autosedačce!

Rubrika: Auto

Podle ustanovení zákona platí, že dítě přepravované automobilem musí být usazeno do dětské autosedačky.

Dítě jen v autosedačce!

To se týká dětí menších než 150 cm a lehčích než 36 kg. O tom, jak je důležité dítě přepravované v automobilu usadit a upoutat v dětské autosedačce, hovoří nejen drsné klipy kampaně „Nemyslíš, zaplatíš“, ale i řada skutečných případů. Také na nejrůznějších automobilových výstavách si můžete na simulátorech vyzkoušet, že při nárazu dítě v náručí opravdu neudržíte, případně mu můžete ještě více ublížit. Při rychlosti 50 km/h a při hmotnosti dítěte 10 kg byste museli udržet ve svých rukou 300 kg! A tak statistiky uvádějí, že děti nezajištěné v dětských sedačkách umírají při nehodě 7x častěji než ty, které v autosedačce sedí!

Jdeme na nákup

Rozhodujícím kritériem pro volbu dětského zádržného systému je věk a hmotnost dítěte. V případě havárie totiž musí bezpečnostní systém vydržet až dvacetinásobek hmotnosti toho, kdo v sedačce sedí. Je vhodné kupovat sedačku spolu s dítětem, už v obchodě ho do ní posadit a vyzkoušet si upínání bezpečnostních pásů. Ty nesmí vést dítěti přes krk (při nehodě hrozí udušení), neměly by být ani příliš nízko (dítě by mohlo vyklouznout). Zadní stěna sedačky má být tak vysoká, aby její okraj sahal dítěti až nad uši. Je-li nižší, hrozí zranění týlu. Je dobré požádat o předvedení zvoleného typu sedačky přímo v autě, ne všechny systémy se hodí do všech vozů. Může se dokonce stát, že díky kratším pásům sedačku do vozu vůbec nenainstalujete. Bezpečná je jen ta sedačka, která se dá pevně připoutat. Sedačky musí mít našitu E značku a označení příslušné bezpečnostní normy.

V případě, že budete mít autonehodu, dejte zádržné systémy přezkoušet odborníkem a případné poškozené části vyměňte. Jen funkční sedačka je opravdu bezpečná. Při koupi sedačky z druhé ruky je dobré zjistit si její historii a ověřit, že je plně funkční. Pokud už s ní někdo havaroval, je lepší ji nekupovat. I při nákupu starší sedačky je potřeba, aby k ní byl podrobný návod v českém jazyce.

Kolik sedaček potřebujeme?

Podle hmotnosti dětí rozdělujeme dětské zádržné systémy do pěti základních skupin:

Skupina 0 je určena pro děti do hmotnosti 10 kg, tj. do věku asi jednoho roku. Tyto autosedačky tvoří vypolstrované vaničky s popruhy, které dítě ležící ve vaničce drží. Popruh bývá tříbodový, tvaru Y. Dítě se umisťuje do sedačky čelem proti směru jízdy, sedačku připevňujeme bezpečnostními pásy pro dospělé. V případě nárazu je dítě do sedačky vtlačováno celou plochou těla. Místo, na kterém je sedačka umístěna, nesmí být vybaveno airbagem, případně musí být airbag odpojen.

Skupina 0+ je pro děti do hmotnosti 13 kg. Ostatní je jako u skupiny 0.

Skupina I je pro děti o hmotnosti od 9 do 18 kg, tedy zhruba pro děti do 4 let. Dítě se připevňuje do této sedačky pětibodovými bezpečnostními pásy. Záleží na konstrukci sedačky – může se upevnit tak, aby v ní dítě sedělo po nebo proti směru jízdy. Sedačka je připevněna k sedadlu bezpečnostními pásy pro dospělé. Sedačky bývají často doplněny různými ochrannými nárazovými štíty, které mohou plnit funkci stolečku.

Skupina II je pro děti o hmotnosti 15 až 25 kg. Sedačky nemají většinou vlastní bezpečnostní popruhy, dítě je v sedačce drženo spolu se samotnou sedačkou bezpečnostním pásem pro dospělé. Taktéž bývají doplňovány různými ochrannými štíty.

Skupina III je pro děti o hmotnosti od 22 do 36 kg. Sedačku často tvoří samotný sedák bez opěradla, který dítě posune do takové výšky, jež umožňuje jeho připoutání bezpečnostním pásem pro dospělé. Konstrukce sedáku by měla zaručit, že sedák nemůže při nárazu z pod dítěte vypadnout.

Mnoho typů dětských autosedaček je schváleno ve více třídách (např. 0 – I nebo I -III), někdy i s nutnými malými úpravami (např. odmontování opěradla autosedačky).

Umístění autosedačky

Podle společného výzkumu společnosti Britax (jeden z velkých producentů dětských autosedaček) a firmy Volvo je pro děti cestující v automobilu nejbezpečnější umístění sedačky zády ke směru jízdy. Takto umístěné sedačky dokážou v porovnání s nepřipoutaným dítětem snížit pravděpodobnost úrazu až o 90 procent. U sedaček obrácených čelem ke směru jízdy se pro malé děti riziko vzniku poranění zvyšuje. Děti by proto měly sedět zády ke směru jízdy co nejdéle, aspoň do 3 až 4 let. Sedačky obrácené zády ke směru jízdy poskytují při čelním nárazu oporu hlavě a celé páteři, vzniklé síly jsou rozptýleny do větší části těla. Dětská hlava je totiž v porovnání se zbytkem těla velká a těžká a krk není dostatečně pevný, aby dokázal odolat velkým silám při čelním nárazu, pokud dítě sedí čelem ke směru jízdy. Při umístění sedačky na sedadle vedle řidiče zády ve směru jízdy musí být airbag vypnut.

Testy autosedaček

V nedávné době podrobily testům dětské autosedačky i evropské autokluby a bohužel ne všechny výrobky dopadly dobře. Je pravda, že autokluby zvolily přísnější metodu testů, než která je běžně používána pro schvalování sedaček. Cílem ale bylo přiblížit test co nejvíce realitě provozu vozidla. A tak ani renomované a uznávané značky nedopadly moc uspokojivě.

I v těchto testech se ukázalo, že pokud je dítě umístěno v sedačce upevněné proti směru jízdy (tzv. v kolíbce) a je deaktivován airbag, je dobře ochráněno i při crashtestu, který se konal při nárazu z rychlosti až 64 km/h. Airbag na místě spolujezdce musí být vypnut. Vystřelený airbag (nafukuje se už při nárazech v rychlosti okolo 30 km/h) totiž přimáčkne autosedačku do sedadla a dítě by pravděpodobně utrpělo smrtelná poranění hlavy a krku.

Uvětších dětí se sedačka nejčastěji umisťuje ve směru jízdy. Pokud ji dáváte na místo spolujezdce s airbagem, odsuňte ji dozadu, jen tak může airbag dobře fungovat.

Zásadní nedostatek řady sedaček se ukázal při bočním nárazu, kdy docházelo k jejich závažným poškozením a tím i k možnému zranění dětí. Testy tak upozornily na nedostatky a výrobci sedaček, které byly pro testy použity, začali okamžitě pracovat na odstranění vad.

O sedačce, kterou byste chtěli kupovat, se snažte zjistit co nejvíce. Informace najdete na stránkách výrobců a prodejců sedaček, v odborných časopisech a na webových stránkách evropských autoklubů i na motoristických portálech.

Výsledky testu dětských autosedaček za rok 2009 najdete na www.babyweb.cz a obsáhlý návod jak vybrat autosedačku na webu Arecenze.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: ARCHIV

Uložit

Dítě jen v autosedačce!