Jaká pravidla platí pro chodce a jak správně přecházet

přecházení silnice

Ochranný ostrůvek uprostřed vozovky zajistí bezpečnější přecházení. Foto: Shutterstock

Chodci jsou nejzranitelnějšími účastníky silničního provozu, přesto se často z neopatrnosti či nevědomosti pouštějí do riskantních situací. Ohrozit tak přitom mohou nejen sebe, ale i ostatní.

Podle pravidel silničního provozu je chodcem každý, kdo vstoupil na chodník nebo na silnici. A je jedno, zda tam stojí, anebo jde. Chodcem je ale i osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřesahující 60 cm. Chodec se může pohybovat na lyžích, na kolečkových bruslích, na vozíku pro invalidy, může vést jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm³ nebo psa.

Je chodec účastníkem silničního provozu?

Samozřejmě. Nejen ti, co řídí vozidla, jsou účastníky silničního provozu, je jím i chodec. Ten přitom nemusí jít bezpodmínečně právě jen po silnici, ale může k chůzi využívat chodník. Chodník je totiž součástí pozemní komunikace.

chodci

Pravidla silničního provozu platí i pro chodce. Foto: Shutterstock

Platí pro chodce při chůzi nějaká pravidla?

Pravidla platí pro všechny účastníky silničního provozu. Ti se musí chovat navzájem ohleduplně a ukázněně, řídit se pravidly silničního provozu, světelnými signály, dopravními značkami a pokyny policisty. Připomeňme si tedy pár povinností stanovených pro chodce: Musí pro chůzi užít chodník a tam, kde chodník není nebo je neschůdný, může využít silnici. Pokud jde chodec po silnici, musí jít po levé krajnici, a nemá-li silnice krajnici, pak při levém okraji vozovky. Takto mohou jít maximálně dva chodci vedle sebe. Pokud cyklista sesedne z kola, stává se chodcem. Vede-li chodec kolo po chodníku, neměl by jím ohrožovat okolní chodce. Nejlepší je vést kolo blíž k vozovce. Vede-li chodec kolo po silnici, pak jde po pravé krajnici nebo při pravém okraji vozovky. Kolo je přitom na straně blíže k vozovce.

Jak správně přecházet vozovku na přechodu pro chodce?

Je‐li blíže než 50 m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod, musí chodec přecházet jen na těchto místech. I tam je však namístě opatrnost. Zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce, rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel. Dejte najevo svou pozicí na okraji chodníku a například mávnutím paží, že chcete přejít přes vozovku. S řidičem vozidla přibližujícím se k přechodu pro chodce navažte oční kontakt. Jestliže vozidlo před přechodem zastaví, vstupte na přechod pro chodce a snažte se po pravé straně co nejrychleji přejít na druhou stranu vozovky. V polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do protisměrného jízdního pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči respektováni a můžete přecházení bezpečně dokončit (pokud si nejste jisti zastavením přijíždějícího vozidla, vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět – to je velmi nebezpečné).

semafor pro chodce

Signalizace semaforu hovoří jednoznačně. Foto: Shutterstock

Na širokých a víceproudých silnicích volte raději přechod, který má světelnou signalizaci nebo je v prostředku vozovky opatřen ochranným ostrůvkem. Na přechodech pro chodce, které jsou řízeny dopravními semafory, je situace mnohem lehčí. I tak se před vstupem do vozovky přesvědčte, že přijíždějící vozidlo skutečně zastaví.

Jestliže po vstoupení na semaforem řízený přechod pro chodce se zeleným světlem začne svítit světlo červené, nevracejte se a dokončete co nejrychleji a bezpečně přecházení vozovky. Chodník v blízkosti přechodu pro chodce nevyužívejte k debatě. Přibližující se řidiči tak nemohou zjistit, zda chcete přechod použít, a zbytečným brzděním dochází ke zpomalování provozu a vytváření kolizních situací.

V jakých případech nesmíte vstoupit na přechod pro chodce?

Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy vybavená modrými majáky, jako jsou hasiči, sanitka nebo policie. Nachází-li se na přechodu pro chodce nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel.

tramvaj

Tramvaji musí dát chodec vždy přednost. Foto: Shutterstock

Chodec musí vždy dát přednost tramvaji! V takovémto případě není vhodné vstupovat na přechod pro chodce, zastavit se na něm a nechat tramvaj projet. Přijíždějící řidič automobilu vás může snadno přehlédnout a srazit. Platí však i opačný příklad. Řidič automobilu vám zastavením umožní přecházet po přechodu pro chodce silnici, vy pokračujete dál přes tramvajový pás, kde vás projíždějící tramvaj může zachytit. Řidič tramvaje nejenže má před chodcem přednost, ale po zpozorování chodce v kolejišti už mu dlouhá brzdná dráha tramvaje neumožní střetu zabránit.

Co když na vozovce přechod pro chodce není?

Není-li na vozovce vyznačen přechod pro chodce, neznamená to, že vozovku nelze přejít. V tomto případě si ale sami musíte zvolit vhodné a bezpečné místo, kde tak učiníte. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na silnici.

Napravo i nalevo od sebe musíte mít dostatečně dlouhý přehledný úsek, na kterém vidíte a posoudíte situaci na silnici, ale na němž jste pro řidiče vidět i vy, aby mohli případně snížit rychlost jízdy a umožnili vám dokončit přecházení. Vstupujte do vozovky jen tehdy, neblíží-li se k vám žádné vozidlo nebo je s ohledem na vaši rychlost chůze dostatečně vzdáleno. Nesmíte donutit řidiče přijíždějících vozidel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy! Vozovku co nejrychleji přejděte a opět se před vstoupením do její druhé poloviny přesvědčte, že ani vozidla v protisměru vás neohrozí. Chodec také nesmí překonávat zábradlí nebo jiné zábrany na vozovce.

Buďte vidět

Chodci mají povinnost, pokud se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, mít na sobě prvky z retroreflexního (nebo reflexního) materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Podle zkušeností je vhodné využít reflexní prvky i v obci, aby řidiči dokázali na osoby pohybující se po komunikacích dostatečně včas zareagovat a došlo tak k zajištění jejich bezpečnosti.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Jaká pravidla platí pro chodce a jak správně přecházet