Speciál Sníh: Sníh na střeše řešte včas

Problémy se sněhem je třeba včas předvídat. Pokud to neuděláte, mohly by vás překvapit sněhem poškozené střechy vašeho domu či táním sněhu a ledu poškozené okapy. Jaké nejčastější problémy vás mohou čekat a jak se jim účinně bránit? Vše začíná již samotným řešením střechy, jejím sklonem a výběrem vhodné střešní krytiny.

 

_______________________________________________________________________

Další články speciálu Sníh:

Zbavte se sněhu s úsměvem. Postavte si iglú!

Když nasněží a namrzne

Proti sesuvu sněhu

Čím uklidit sníh

Připravme nářadí na sníh

________________________________________________________________________

S ohledem na klimatickou oblast, v níž váš dům stojí, byste měli myslet na použití bezpečnostních prvků. Od roku 2006 platí mapa klimatických oblastí České republiky, která řadí jednotlivé lokality do osmi kategorií podle nadmořské výšky a zatížení střechy sněhem (v kg/m2). Zatímco 8. kategorie platí pro hory, většina naší země spadá do 1. – 4. kategorie, kde je sněhová zátěž střech během zimy max. 200 kg/m2. To ale neznamená, že majitelé střech v těchto oblastech by měli sníh podceňovat. Rozmary počasí v posledních letech bývají nevyzpytatelné, a tak je dobré se sněhem počítat i u domů v níže položených oblastech.

 

 

Do nadmořské výšky 400 m n. m. není protisněhová ochrana nutná. V oblastech do 900 m n. m. je však již třeba instalovat speciální zachytávače a ocelové rozrážeče sněhu po celé ploše střechy. Pokud jde o sklon střechy, sněhové zábrany se doporučují a často také při projektování domu předepisují pro sklon vyšší než 10º. Ve vyšších polohách je sněhové zábrany vhodné umístit především v okapové části, nad balkony a nad vchodem. V horských oblastech se pak podle stavebních norem musí na okraj střechy namontovat účinnější zábrany v podobě například tyčového zátarasu proti sesuvu sněhu. Používají se tři trubky nad sebou, které jsou zárukou dostatečné opory pro sjíždějící sníh. Použít lze například systém Lindab Protect či Lindab Safety.

 

Nezapomeňte na okapy
Velmi důležitou součástí střechy jsou také okapy. Ty bývají sněhem a ledem postiženy velmi často. Již při jejich montáži je třeba dbát na to, aby přední hrana podokapního žlabu byla o něco níže než zadní hrana. Pokud voda v okapu zamrzne, při tání pak poteče směrem od fasády a zabráníte tak škodám, k nimž by došlo promáčením stěn. Před sesuvem sněhu samozřejmě žlaby i svody ochráníte, pokud je umístíte hluboko pod hranu střechy – tam zůstanou před sněhem chráněny. Tuto technologii montáže však nelze aplikovat u všech domů. Jednou z možností je i demontáž okapů na zimu; pokud se rozhodnete pro tuto cestu, dobře to jde s okapovým systémem Lindab Rainline. Ten totiž lze díky stavebnicové technologii snadno a opakovaně odstranit a znovu namontovat.

 

 

JAK SI PORADIT SE SNĚHEM NA STŘECHÁCH

1. Předvídejte! Prevence je vždy lepší než řešení nastalých problémů. Vyberte vhodnou střešní krytinu a její sklon podle klimatické oblasti, v níž váš dům stojí.

2. Podle mapy sněhových oblastí si spočítejte pravděpodobnou zátěž střechy a podle ní vyberte systém bezpečnostních prvků.

3. V horských oblastech se podle stavebních norem musí na okraj střechy namontovat účinnější zábrany v podobě např. tyčového zátarasu proti sesuvu sněhu.

4. Pozor na necertifikované nebo laické zábrany! Jsou známé případy, kdy pojišťovna odmítla uhradit škodu, protože zábrany neměly potřebné certifikáty nebo byly neodborně namontovány.

5. Výběr zachytávačů sněhu a dalších bezpečnostních prvků raději zkonzultujte s odborníky: s projektantem a výrobcem střešní krytiny a v případě staršího rodinného domu či problematických krovů též se statikem.

6. Pokud máte novostavbu či vaše stavba prošla rekonstrukcí, pamatujte na to, aby bezpečnostní systém na vaši střechu byl kompatibilní s použitou krytinou. Při pořizování tohoto systému trvejte na atestu a zárukách.

7. Zábrany není třeba instalovat po celém obvodu střechy. Samozřejmostí jsou nad vchody, balkony, chodníky, parkovišti, v okapové části i tam, kde potřebujeme chránit přilehlý majetek.

8. V místech, kde nehrozí nebezpečí, můžete nechat sníh volně sjíždět. Ulehčíte tak krovům a vyhnete se potížím s jarním táním větší masy sněhu.

9. Také okapy jsou důležitou součástí střechy. Proto na ně nezapomínejte! Pokud do nich sjíždí sníh a chcete zabránit poničení podokapních žlabů, můžete použít systém zpevňujících úchytů STAG, které celý okap zpevní.

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: LINDAB

 

Speciál Sníh: Sníh na střeše řešte včas