Postarejte se o cihlové zdi

Z tradičních pálených cihel jsou postaveny mnohé staré chalupy a je řada důvodů, proč tento osvědčený stavební materiál používat i dál. O cihlové zdi je však třeba pečovat.

Běžná cihla z pálené hlíny nevydrží věčně a její odolnost vůči zubu času není ideální. Ve většině případů chrání zdi z cihel omítka, ale neplatí to vždy a v mnoha případech stojí před majiteli cihlových domů a chalup úkol cihlové zdi opravit, zabránit jejich dalšímu chátrání, případně zvýraznit jejich specifickou krásu a využít jí k dotvoření atmosféry domu, a to zvenčí i uvnitř.

Nejběžnější a bohužel i poměrně pracná oprava vás čeká v případě, že je potřeba rekonstruovat chátrající venkovní cihelné konstrukce, například obvodové zdi nebo cihlovou zeď ohraničující pozemek. Taková situace často nastává při obnově staré chalupy, ale i v případě, že necháte povětrnostní podmínky působit příliš dlouho. Z původně omítnuté cihlové zdi zpravidla na některých místech odpadá omítka nebo se objevuje stále více „podfouknutých“ míst, kdy omítka sice ještě drží, ale začíná tvořit puchýře, pod nimiž je patrná dutina. Pokud odpadly kusy omítky už před nějakou dobou, začnou se porézní cihly drolit v důsledku nasáknutí vodou a následného popraskání kvůli mrazu. Škody působí dešťová voda, zemní vlhkost, vítr i sníh, a ztratí-li cihlová zeď ochrannou bariéru v podobě omítky, může začít degradovat velmi rychle. S opravami tedy neváhejte, jinak bude jejich nutný rozsah velmi rychle narůstat.

Je třeba počítat s tím, že oprava poničené cihlové zdi je pracná, často je potřeba dozdívat pouze úlomky, ale použít lze i staré cihly. Foto: Shutterstock

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Cihla a jak na ní:

Cihlové klenby

Cihly a pálené tvárnice

Co znamenají značky na cihlách?

Staré, již použité cihly

Podlahy z půdovek

Kotvení v lícových cihlách

Oprava stájové klenby

________________________________________________________________________

Vše zvětralé pryč

Recept je jednoduchý. Je nutné začít očištěním a odstraněním veškerých zvětralých a nesoudržných částí omítky, vyškrábat znehodnocenou drolící se maltu ve spárách mezi cihlami a odstranit části cihel, které praskají nebo které se doslova sypou v důsledku zvlhnutí a promrzání. K tomu si vystačíte s kladívkem, sekáčky s různou šířkou čepele, ocelovým kartáčem a koštětem, ale dobře poslouží i menší sekací kladivo, tedy ne zrovna bourací „kango,“ které by mohlo napáchat víc škody než užitku. K dispozici byste měli mít i alespoň malou zásobu kvalitních cihel, které však nemusí být nové. Postačí staré očištěné cihly, které se v chalupách obvykle najdou nebo je lze často levně koupit na inzerát.
Důkladně očištěnou zeď (můžete ji nakonec zbavit prachu a posledních nesoudržných částic i tlakovou myčkou) začněte opravovat tam, kde jsou škody největší. V případě nutnosti lze dozdít i celé cihly, většinou bude potřeba dozdívat na maltu jednotlivé úlomky cihel potřebné velikosti, zhruba vyspárovat vydrolené spáry a k vyrovnání podkladu v místech, kde zkáza nezasáhla až tak hluboko, použít maltu nebo i stavební lepidlo. Po provedení těchto oprav je nutné počkat, až malta či lepidlo dostatečně vyzrají, a poté standardním způsobem omítnout místa, která to vyžadují. Postupovat můžete tradičním způsobem, tedy posílit soudržnost podkladu pomocí „špricu“ z naředěné malty nebo nanést na omítaná místa penetraci (adhezní můstek), s níž se samozřejmě pracuje snadněji. Pak následuje obvyklá kombinace jádrové a štukové omítky, případě pokladová vrstva a fasádní pastovitá omítka. Záleží na velikosti omítané plochy a na tom, zda přizpůsobujete opravená místa původní omítce. Pak připadají v úvahu i omítky vápenné. Pokud je ale rozsah oprav například větší než 50 % omítnuté plochy, stojí už za úvahu kompletní oprava a obnova fasády.

Na odolnost venkovní části cihlového komína má zásadní vliv kvalitní spárování a to vyžaduje i občasnou obnovu. Foto: Shutterstock

Komíny dostávají zabrat

Krásně vystavěné cihlové komíny jsou ozdobou a viditelnou dominantou mnoha venkovských domů. Pokud jsou z dobře vypálených a kvalitně spárovaných zvonivek, vydrží celá desetiletí a dobře odolávají povětrnostním podmínkám i občasnému znečištění kondenzátem. Ale neplatí to vždy, někdy byly použity ke stavbě i běžné cihly a často se vnější části komína omítaly maltou podobně jako obvodové zdi. Má-li zejména z estetických důvodů smysl vrátit chátrajícím cihlám tradiční ruční omítku, je postup podobný jako u opravy zdiva, jen to bude na střeše výrazně náročnější.

Destrukci cihel urychluje opadaná omítka, proto je nutné taková místa důkladně oklepat a vrstvy omítky obnovit. Foto: Shutterstock

Lze také použít postup, který obvykle provádějí pokrývačské firmy při výměně střechy: vnější část komínového tělesa se zbaví veškerých zvětralých částic a zbytků zdiva a omítky, udělá se hrubé vyspárování a poté se komín natáhne vrstvou lepidla. Do ní se v průběhu zavadání vloží armovací tkanina (perlinka) a poté se natáhne další vrstva perlinky podobně jako při montáži fasádní tepelné izolace. Nakonec se na komín natáhne vrstva fasádní omítky, pokud možno co nejkvalitnější a nejodolnější. Nutno připomenout, že takto opravený komín je až stroze geometricky přesný a rovný a nemusí každé chalupě slušet.

Příliš velké poškození obvodových zdí někdy vyžaduje část cihlového, ale i smíšeného zdiva zcela vyměnit a nahradit. Foto: Shutterstock

Dobré rady

  • Variantou opravy povrchu cihlového komína je použití dvou až tří vrstev malty a nakonec štuk. Malta však pravděpodobně časem opět opadá.
  • Topíte-li v kamnech nebo v kotli na tuhá paliva, zvažte nutnost kdysi na venkově častého bílení omítnutého komína, stopy kouře a sazí budou zvlášť při použití méně kvalitního paliva brzy vidět.

Náš tip

Vysoce odolná omítka

Foto: Izonil

Díky unikátnímu složení je omítka Izonil hydrofobní, ale zároveň vysoce paropropustná a rovněž účinně vysouší. Kromě cementu a křemičitého písku a dalších přísad je vyztužena polypropylenovými vlákny a poslouží v interiéru i exteriéru, a to i na vlhké povrchy. Vyznačuje se dobrou přilnavostí, a kromě omítání zdí včetně náročných renovací ji lze použít i na omítnutí komínů, kde výborně odolává vodě.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock, se svolením firmy Izonil

Postarejte se o cihlové zdi