Speciál Teplo od podlahy: teplo z akumulační nádrže

Akumulační nádrže představují zajímavý trend ve vytápění domů. Umí totiž uchovat přebytečné teplo z topného zdroje tak, aby nepřišlo nazmar.

Fotovoltaické systémy využijí akumulaci v období, kdy není k dispozici dostatek slunečního světla

I sebelépe regulované a vysoce účinné zdroje tepla nedokážou zužitkovat veškeré teplo, které vyrobí zdroj vytápění v domě. Část ho z různých důvodů obrazně i doslova „vyletí komínem“. Velmi zajímavým krokem na cestě k hospodárnějšímu využití vyprodukovaného tepla a snížení jeho ztrát mohou být právě akumulační nádrže.
Jsou to tlakové nádoby různých objemů, které slouží k akumulaci tepla do doby, kdy je možné toto teplo využít k dalšímu vytápění domu. Tím se šetří náklady na vytápění, ale prodlužuje se rovněž životnost topných systémů.

Spojení akumulační nádrže a kotle na tuhá paliva s inteligentní regulací nabízí možnost komfortního vytápění

Zdrojem tepla pro akumulační nádrž mohou být nejen kotle, ale i tepelná čerpadla, solární (fotovoltaické) systémy či krby a krbové vložky a také kachlová kamna. Firma Banador například uvádí, že včleněním akumulační nádrže vlastně dochází k rozdělení systému na dva nezávislé okruhy: topný a vytápěcí. Vytápěcí okruh s krbovou vložkou zásobuje akumulační nádrž energií a do topného okruhu se energie odebírá pouze tehdy, kdy to určí uživatel (nebo pokojový termostat).

Nejlepší možné kombinace

Například kombinace akumulační nádrže s fotovoltaikou je často doporučovaná právě díky schopnosti takového topného systému řešit problémy v případě nestabilního zdroje energie a využít akumulované teplo v době, kdy není slunce a denní světlo dostatečně silné.

optimální velikost nádrže se volí podle tepelné ztráty a parametrů vytápění (dz dražice)

V případě systémů s tepelnými čerpadly plní akumulační nádrž tři základní funkce. První je vyrovnání reálného výkonu tepelného čerpadla a potřebného výkonu pro vytápění a zamezení častého spínání kompresoru. To prodlouží životnost tepelného čerpadla. Druhou funkcí je hydraulické vyrovnání průtoků přes tepelné čerpadlo a průtoku vlastní otopnou soustavou. Průtok přes tepelné čerpadlo bývá obvykle vyšší. Třetí funkcí je akumulace energie pro překlenutí doby vysokého tarifu, kdy tepelné čerpadlo není k dispozici.

Při spojení akumulační nádrže s kotlem na tuhá paliva (případně s krbovou vložkou či kachlovými kamny) s teplovodním výměníkem můžete volbou správného objemu a kvalitní regulací docílit takřka stejného pohodlí a komfortu vytápění jako u plynových kotlů či elektrokotlů.

____________________________________________________________________

Další články speciálu Teplo od podlahy:

Sálavé podlahové vytápění

Podlahové konvektory

Podlahové topení

________________________________________________________________________

 

Jakou nádrž vybrat

Kromě krbů a krbových vložek či kotlů může být akumulační nádrž propojena i s tepelným čerpadlem

Nádrž se správně zvoleným objemem (který se odvíjí především od výkonu kotle a tepelné ztráty vytápěného objektu) tak podle výrobců může uchovat tepelnou energii pro vytápění po dobu až několika dní, aniž by bylo nutné přikládat nebo kotel znovu roztápět. Proto vybírejte velmi pečlivě, konzultujte s dodavatelem veškeré potřebné parametry a řiďte se mimo jiné i obecně platnou zásadou pro systémy vytápění, podle níž je přílišné předimenzování obvykle stejně špatnou volbou jako nedostačující výkon.

Firma Regulus například nabízí běžně dostupné akumulační nádrže do objemu 2 000 litrů, od tří do pěti tisíc litrů se pak nádrže dodávají na objednávku.

Z produkce firmy DZ Dražice jsou na výběr nádrže různých objemů s typovým označením NAD, které slouží pouze k ukládání tepla v topném systému. Nádrže typu NADO dovolují i přímý ohřev užitkové vody ve vnitřní smaltované nádobě nebo její předehřívání pro další ohřívač vody. Trubkové výměníky v těchto nádržích však nelze použít pro průtokový ohřev teplé užitkové vody.

Ohřev teplé užitkové vody je pro mnoho zájemců o nádrž poměrně podstatným argumentem. U různých systémů vytápění se způsob ohřevu liší, proto je nutné s dodavatelem předem důkladně probrat možnosti, které váš zamýšlený systém skýtá.

Schéma zobrazuje propojení akumulační nádrže s krbem (Banador)

Zapojení s kotlem podle informací výrobce DZ Dražice většinou dovoluje ohřev užitkové vody ve vnitřní nádrži na požadovanou teplotu. Zapojení na solární kolektory nebo tepelné čerpadlo však užitkovou vodu jen předehřeje. Je tedy potřeba počítat v systému s dalším zařízením, které dohřeje vodu na požadovanou teplotu, případně do akumulační nádoby namontovat elektrický dohřev. K tomu výrobce dodá elektrickou topnou jednotku nebo topnou přírubu. Možnost kombinací různých doplňků a příslušenství je u akumulačních nádrží jedním z důvodů, proč tyto systémy stojí za úvahu.

www.barxenergy.cz, www.dzd.cz, www.banador.cz, www.regulus.cz

text: Richard Guryča
foto: archiv firem

Teplo z akumulační nádrže

Speciál Teplo od podlahy: teplo z akumulační nádrže