Nepouštějte domů radon

měření radonu

Základem je měření množství radonu, který do domu proniká. Na základě jeho výsledků se přijmou nutná opatření. Foto: Shuttertock

Radioaktivní plyn radon se vyskytuje v přírodě poměrně běžně. Nebezpečným se stává vzhledem k jeho karcinogenním účinkům, pokud proniká do uzavřených staveb v nadměrné koncentraci.

Naštěstí existují způsoby, jak pronikání radonu do domu zabránit. Základem je izolace a odvětrávání. Zjištění přítomnosti radonu a nutnost provedení odpovídajících opatření jsou součástí stavebního a kolaudačního řízení u novostaveb. Jak ale zjistit přítomnost radonu a následně zamezit jeho škodlivému působení u starších domů?

Využijte mapu

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká v horninovém prostředí přeměnou z uranu. Koncentrace uranu se v jednotlivých horninách výrazně liší. Radon sám se dále přeměňuje na další radioaktivní prvky, které se při vdechování zachycují v dýchacích cestách a ozařují je. Do domu se radon dostává z podloží, mírným podtlakem je nasáván prasklinami a netěsnostmi.

těsnění oken

Mnohdy pomůžou i jednoduchá opatření, například dodatečné utěsnění oken. Foto: Shutterstock

Pro zjištění případného radonového nebezpečí může posloužit zejména mapa radonového rizika, kterou provozuje Česká geologická služba a najdete ji i na internetu. Bezplatné měření lze získat v rámci Radonového programu České republiky, provádí ho Státní úřad pro jadernou bezpečnost, ale i specializované firmy. Je důležité vědět, že při zjištění nadměrné koncentrace lze žádat na financování nutných opatření i o státní příspěvek, ale není na něj právní nárok.

Co můžete dělat?

Na základě provedeného měření (radonové diagnostiky) lze zpracovat návrh opatření účinných pro konkrétní stavbu. Zpravidla jde o izolaci, tedy utěsnění vstupních cest, kterými plyn do domu proniká. Často jde o zdánlivě jednoduché věci, například utěsnění nebo výměnu dveří, případně o výměnu některých instalačních trubek, montáž nuceného odvětrávání, utěsnění trhlin ve stavbě nebo položení protiradonové izolace. Vždy je nutné vycházet z odborného návrhu opatření zpracovaného na základě zmíněné diagnostiky.

Nezapomeňte, že v oblasti se zvýšeným výskytem radonu má smysl objednat měření i v případě jakékoli rozsáhlejší rekonstrukce, která mění podmínky v domě, ať už jde o výměnu oken, či dveří, zateplení fasád a podkroví, nebo budování sklepa.

asfaltový nátěr

Hydroizolace základů a sklepa bývá součástí protiradonových opatření, ale samotná obvykle nestačí. Foto: Shutterstock

Izolace proti radonu

  • Modifikované asfaltové pásy
  • Syntetické a polymerní fólie
  • Asfaltové pásy s hliníkovou vložkou
  • Perforované odvětrávací potrubí

Dobré rady

  • Pokud jste majitelé domu či chalupy v oblasti, kde se o zvýšeném výskytu radonu ví, nechte si jeho přítomnost v domě změřit.
  • Na přítomnost radonu je nutné myslet i v případě výměny oken či dveří nebo zateplování staršího domu, protože se obvykle změní podmínky přirozeného odvětrávání a koncentrace plynu by mohla stoupat.
  • Žádost o příspěvek nebo konzultaci o radonovém měření či následných opatřeních lze řešit i na příslušném pracovišti krajského úřadu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Nepouštějte domů radon