Viděli jsme cestou L.

Vybrali jsme dvě chalupy zděné. První jsme objevili na Vysočině, nedaleko Žďáru nad Sázavou, druhá je z východních Čech, z Náchodska.

V zelené náruči

Na pozadí vzrostlých stromů působí chalupa laděná do dvou barev čistým, uceleným dojmem. Spodní část štítové stěny je asymetrická, vpravo zřejmě byla světnice, vlevo menší světnička. Fakt, že jde o starou chalupu, potvrzují i konzoly vynášející podlomení. Špaletová šestitabulková ven otvíravá okna jsou pěkně posazena v líci. Jejich dřevěné rámování mohlo zůstat bez ozdob. Řezba se opakuje i kolem okének ve štítě, ale tady v tmavém deštění zaniká a trochu ji zakrývá i horní oplechování. Bezpečnostní kovaná mříž ve špaletě neruší.

Lomenice je zřejmě rekonstruovaná. Majitelé zachovali původní členění do kříže, ale zvolili příliš úzká prkna. Plechová střecha je v sousedství vysokých stromů akceptovatelnou volbou. Chalupě sluší malá valbička a původní pultový vikýř. Trošku horší je komín situovaný v boční přístavbě. Těleso příliš ční nad střechu a přitom stejně nesplňuje požadavky normy na výšku vzhledem ke hřebenu. Dobře nepůsobí ani jeho vyzdění z bílých cihel.

Garáž vlevo by měla být odsunuta trochu dozadu a slušel by jí podobný sklon, jako má střecha přístavby vpravo. Přední okap na podlomení je tady dost zbytečný, protože stěnu chrání samotné podlomení. Boční okap by mohl být vyveden na střechu pravé přístavby – lépe by to vypadalo a došlo by k technickému zjednodušení.

Okraj střechy nad vstupem do domu je doplněn zábranou proti padání sněhu – horizontální ocelová trubka na typových konzolách neladí s charakterem chalupy. Vhodnější by bylo použití dřevěné kulatiny namísto trubky. Doporučuje se okapový žlab trochu „utopit“, aby ho sjíždějící sníh přeskočil, avšak stékající voda se zachytila.

Spodek „nehraje“ s vrškem

Na první pohled jsou hlavním problémem proporce a typ oken, což celou chaloupku deklasuje. Přitom štít zachovaný z původní stavby je krásný. O skutečnosti, že jde o starou stavbu, svědčí excentrické posazení střechy vůči její spodní zděné části, přesah je vytažen na původních vazných a současně stropních trámech. Se štítem dobře koresponduje starší eternit na střeše. Dům hyzdí satelit a kovový komín – úzký a s kruhovým profilem.

Proměna spodní části chalupy není zcela nová. Můžeme tak soudit podle typu oken, která se vyráběla někdy v 80.–90. letech. Osazení do hloubky stěny odpovídá jejich typu, ale stavbě škodí. Pokud by chtěl majitel aspoň trochu zlepšit stav domu, měl by vyměnit veliká nečleněná okna za okna klasicky dělená, čtyřtabulková, podobná těm nahoře a osadit je do líce stěny.

Ani omítka vzhled příliš nezlepšila. Má pro výraz chalupy hrubou strukturu. Optimální by byl návrat k hladké omítce s měkkou modelací.

Sokl stavby je betonový, s horní linií ukončenou úzkým keramickým páskem. Ke spodní části je přisazena řada kamenných kvádrů. Zde by to chtělo zjednodušit a rozhodnout se jen pro jeden materiál.

text: ING. ARCH. JAN HUBÁČEK A ING. ARCH. TOMÁŠ KOREČEK
foto: MARIE RUBEŠOVÁ

Viděli jsme cestou L.