Cihlové klenby

Než se začaly dělat z oceli či betonu, stavěly se stropy a překlady z trámů nebo se zdily z kamene, později z cihel. I dnes se můžeme v řadě lidových stavení s cihelnými klenbami setkat. Jsou to pozůstatky minulých dob, které je nutné chránit.

Ze současného pohledu je klenba překonaná: svým tvarem je předurčena k velkým potížím s cirkulací vzduchu, tedy k nerovnoměrnému šíření tepla v místnosti, je náročná na čas, finance a prostor. Na druhou stranu klenbový oblouk má neuvěřitelnou nosnost a odolává všem tlakům působícím shora dolů.

V přízemí této chalupy je firemní zázemí. V prostoru byly zachovány pásy pruských kleneb

Pás chodby tvoří jeden oblouk

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Cihla a jak na ní:

Postarejte se o cihlové zdi

Cihly a pálené tvárnice

Co znamenají značky na cihlách?

Staré, již použité cihly

Podlahy z půdovek

Kotvení v lícových cihlách

Oprava stájové klenby

________________________________________________________________________

Vrchol klenby musí být za všech okolností ukončen vrcholovým klenákem, nikdy nesmí být ve vrcholu spára, protože by zdivo praskalo a klenba by spadla. Vrcholový klenák je tvarovaný prvek, kónický dílec, který přenáší tlak shora do stran, čímž se konstrukce stává samonosnou.

Při opravách je vhodné nechat stávající tvar dveřního otvoru

Nika v ohradní zdi nejspíše sloužila na odkládání svíčky, která osvětlovala cestu k domu

TEXT: Martina Lžičařová
FOTO: Richard Guryča, Vladimír Hájek, Tomáš Krásenský, Martina Lžičařová,
Zdeněk Roller, František Vaňásek, Pavel Veselý, Robert Virt a Shutterstock

Cihlové klenby