Topidla na dřevo

Krby, kamna, saunová kamna, sporáky, ale i kotle na dřevo či pelety jsou specifi cká topidla. Při rozhodování, co si do domu pořídíme, hraje hlavní roli výkon a způsob, jak chceme chalupu vytápět nebo na čem chceme v kuchyni vařit.

U dřeva nám moderní technologie umožní vytěžit z každého polena maximum. V potaz ovšem musíme vzít celou řadu faktorů, jako je například stáří a typ stavby, velikost prostoru, který chceme vytápět, stav a tah komína a rovněž fakt, zda je dům trvale obydlen, nebo rekreační.

Kamna teplovzdušná a teplovodní

Nejdůležitějším kritériem výběru je rozhodnutí, zda kamna budou hlavním, nebo doplňkovým zdrojem tepla, a volba mezi teplovzdušným a teplovodním typem. Dům mohou vytápět spotřebiče na dřevo a uhlí i na dřevo a dřevěné brikety.

Kamna na dřevo a uhlí mají jednoduchý vzhled, jejich pohledová část je rozčleněna na několik dílů – jde o samostatně otevíratelná dvířka topeniště a popelník, středovou část a vespod může být i zásuvka na palivo. Oproti tomu spotřebiče na dřevo a dřevěné brikety mají díky velkým proskleným dvířkům design, který je určuje k umístění do obývacích místností. Jako u krbů a obestavěných krbových vložek jsou tu vidět plameny, což ocení každý uživatel.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Topíme dřevem:

Rekonstrukce komína

Kamna, v nichž se topí dřevem

Dřevníky

Stavby z polínek

Příprava palivového dříví

________________________________________________________________________

Výhodou kamen je také velká plotna, která pomáhá vytápět prostor, ale můžeme na ní v případě potřeby vařit jako na sporáku. Moderní kamna nabízejí vysokou účinnost, snadnou obsluhu i možnost spotřebič dobře regulovat. Díky tomu lze topit efektivně, aniž bychom museli neustále přikládat. To se týká hlavně kamen se zplyňujícím spalováním, která nabízejí více než 80% účinnost s vysokou úsporou paliva.

Teplovzdušná krbová kamna se hodí hlavně pro lokální vytápění místností. Jsou-li opatřena výměníkem, trubkový systém, ve kterém proudí teplý vzduch, jej umožňuje rovnoměrně rozdělit také do dalších místností. Až 87% účinnosti dosahují modely s ventilátorem, který rozhání teplý vzduch do celého systému.

Výhodou teplovodních krbových kamen je možnost jejich napojení na stávající nebo nový teplovodní rozvod. Tato kamna se tak mohou stát hlavním zdrojem tepla. Větší část výkonu se přitom přenáší do ohřevu vody, menší část do ohřevu vzduchu.

Krbové vložky

Stejně jako u kamen je pro výběr správného typu krbové vložky důležité, zda ji chceme používat jako hlavní zdroj tepla, doplňkové vytápění, či jako občasné topidlo. Pro hlavní zdroj vytápění zvolíme buď teplovzdušnou, nebo teplovodní variantu.

První z nich pracuje na principu cirkulace vzduchu. Pro vytopení jedné místnosti stačí jednoplášťová teplovzdušná krbová vložka. Pokud krbem hodláme vyhřát více místností, vybereme si dvouplášťovou teplovzdušnou krbovou vložku vybavenou druhým pláštěm pro napojení teplovzdušných rozvodů a ventilátorem. Součástí teplovodního vytápění je vestavěný výměník, kde se ohřívá voda, která jde do radiátorů nebo teplovodního rozvodu v podlaze.

Moderní je kombinace vytápění, která komplexně řeší úsporné a ekologické vytápění domu a ohřev teplé vody. Při instalaci krbových kamen jako primárního zdroje vytápění samostatně či v systému s akumulační nádrží mohou zákazníci kombinovat připojení na další zdroj (např. solární systém, plyn, elektřinu apod.). Popřípadě je možné ohřívat teplou užitkovou vodu pro kuchyni a koupelnu.

Sporáky a kamna na vaření

Sporáky na dřevo a uhlí u nás patří k nejprodávanějším typům kamen – jsou určeny jak k vaření, tak k vytápění. Modely na dřevo a dřevěné brikety s proskleným topeništěm nabízejí pohled na plápolající plameny. Mnoho sporáků je určeno jak k vaření, tak k vytápění. Některé typy se vyrábějí s rozměrným topeništěm, které je pomocí roštů rozděleno na dvě části. Díky tomu se u nich dá nastavit letní a zimní provoz.

Funguje to tak, že v teplých dnech topíme na horním roštu. Plameny jsou blíže k plátům plotny, které se rychle rozpálí pro vaření, ale samotná kamna hřejí méně. Při tomto způsobu dochází k úspoře paliva. V zimě topíme na spodním roštu a zahřejeme celá kamna. Sporáky s teplovodním výměníkem dnes dokážou předat dostatek tepla do několika radiátorů a při dobré instalaci také ohřejí vodu v koupelně.

U moderních spotřebičů máme možnost výběru mezi ocelovou, litinovou či sklokeramickou plotnou, kamna také mohou být vybavena teploměrem a přisáváním vzduchu, proto lze regulovat účinnost provozu, která dosahuje až 90 %.

Mít ovšem můžeme i zděné kachlové sporáky a pece s litinovou plotnou na vaření nebo menší kachlové sporáky na nohách. Těm se také říká přenosné. Zaberou v kuchyni méně místa a jejich pořizovací cena je nižší než u velkých kachlových kamen.

Kotle pro ústřední vytápění

Kotel na tuhá paliva, v našem případě na dřevo či na pelety nebo štěpku, nás může vyjít levněji než kachlový sporák. Samozřejmě záleží na jeho typu a na komfortu obsluhy.

Do levných kotlů, jejichž pořizovací cena se pohybuje okolo dvaceti tisíc korun, musíme přikládat častěji, mnohdy nevydrží bez přiložení přes noc. Vyšší třídy kotlů včetně těch na pelety jsou vybaveny elektronickou regulací a automatickým přikládáním ze zásobníků.

Výběr vhodného kotle a jeho výkonu ovlivňuje charakter stavby. U starších domů s velkými tepelnými ztrátami volíme spotřebič s větším výkonem. Ovšem nadměrně výkonný kotel se příliš často spíná a díky tomu nepracuje v optimálním režimu. Kotel s nízkým výkonem zase nezvládá požadovanou intenzitu topení a v objektu nebude tepelná pohoda.

Laikům pomůže orientační výpočet, kdy se celkový vytápěný objem domu dělí koeficientem 20. Dostaneme obecný výkon kotle v kW. Ten ovšem nezahrnuje další faktory. Optimální je vyhledat kalkulačky na odborných internetových serverech nebo se poradit s prodejci kotlů.

Přísnější limity na škodliviny produkované kotli pro ústřední vytápění způsobily, že se na trhu již nesmějí prodávat kotle s nižší než třetí třídou a od roku 2018 to podle normy ČSN EN 303-5 budou pouze kotle od třídy 4.

text: Helena Štětinová
foto: archiv firem

Topidla na dřevo

Uložit

Uložit

Topidla na dřevo