Pojištění rekreační nemovitosti

Rubrika: Hospodaření

Kdy jste naposledy drželi v ruce svou pojistnou smlouvu? A víte vůbec, jak svoji chatu či chalupu správně pojistit a co ovlivní výši pojistného?

Fenomén chataření u nás vypukl hned po první světové válce. Nebývalý rozmach přišel v šedesátých letech, kdy lepší příjmy a zmenšení plochy zakázaných pohraničních území přinesly koupěchtivým zájemcům nové možnosti. Chatám a chalupám se daří i v současnosti; dorůstající generace objevuje kouzlo jak zahrádkářských kolonií, tak i vlastních rekreačních objektů. Jejich prodej opět stoupá. Podle posledních údajů vlastní chatu, chalupu či jinou rekreační nemovitost více než 12 procent Čechů. Ať už patříte k těm, kteří tu svoji již mají, nebo k těm, kteří teprve tu pravou hledají, zbystřete!

Pozor na záplavové oblasti

Pokud koupi chaty nebo chalupy teprve zvažujete, zjistěte si, zda leží mimo záplavovou oblast. To, zda se lokalita nachází v záplavové oblasti, zjistíte v povodňových mapách. Neměl by být problém získat tyto informace přímo od pojišťovny. V místě opakovaných povodní totiž může být pojistka výrazně dražší, a to až o desítky procent. Jsou i lokality, kde bude vzhledem k častým povodním složité vůbec pojistku uzavřít.

Zničila vám chatu povodeň, nebo záplava?

Rozdíl je též mezi určitými pojmy, na to pozor! Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že zabývat se významovým rozdílem obou slov není důležité, praxe ukazuje, že přesný výklad slov povodeň a záplava může znamenat velké rozdíly v případě náhrady škody vyplacené pojišťovnou. Při povodni se voda vylije z břehů a poškodí stavbu. V případě záplavy se jedná o vodu, kterou způsobily přívalové či dlouhotrvající deště nebo tání sněhu.

Na vše se důkladně vyptejte, čím přesněji budou ve smlouvě jednotlivé možnosti popsány, tím lépe. Po ničivých povodních v roce 1997 většina pojišťoven přestala u těchto živelných rizik dělat rozdíly a od té doby se již nelze pojistit jen proti jedné z nich. Pokud máte pojistnou smlouvu starší tří let, je dobré ji zrevidovat.

Víte, co máte pojištěno?

„Lidé by určitě měli své smlouvy pravidelně aktualizovat, aby pojistná částka byla vždy v co největším souladu s aktuální hodnotou pojištěného majetku,“ vysvětluje Michal Šimon, manažer úseku neživotního pojištění České podnikatelské pojišťovny. Tedy pokud se hodnota předmětu pojištění zvýší o více než 10 %, je dobré zavolat do pojišťovny a aktualizovat pojistnou smlouvu.

Pojišťovny umožňují sjednat dva typy produktů. Můžete si sjednat pojištění rekreační stavby, které ochrání i drobné vedlejší stavby, jako je například kůlna či garáž, anebo pojištění rekreační domácnosti. Jedna pojistka tedy chrání stavbu včetně stavebních součástí, jako jsou dveře, okna či topení, druhá je zaměřena na vybavení rekreační domácnosti, tedy na nábytek, elektrospotřebiče a další věci sloužící k běžnému provozu rekreační domácnosti včetně zahradního nábytku, nářadí a náčiní.

Zvažte výši spoluúčasti

Vybrat si také můžete výši spoluúčasti, přičemž platí, že čím je větší, tím nižší pojistné platíte. Funguje to stejně jako třeba u pojištění auta. Čím vyšší spoluúčast, tím je pojistka levnější. Pojišťovny buď dávají na výběr z několika variant spoluúčasti, nebo si konkrétní výši stanoví klient sám. Spoluúčast může být například ve výši 500, 1 000, 5 000 a 10 000 Kč.

Nepodceňujte zabezpečení

Pojišťovny přihlížejí také k tomu, zda se chata či chalupa nachází v rizikové oblasti, kde častěji dochází ke krádežím a vloupáním. Podle míry rizika pak roste nejen cena pojistky, ale i nároky pojišťoven na zabezpečení objektu například bezpečnostním zámkem, zabezpečením proti roztažení dveřních zárubní či vysazení pantů apod. Vždy se vyplatí investovat do dobrého jištění objektu, které zlodějům vloupání výrazně ztíží.

Dosáhnout zabezpečení, které by stoprocentně odradilo případné nenechavce, je v podstatě nemožné. Proto je dobré případným poškozením jednak předcházet a jednak se proti eventuálním vzniklým škodám pojistit.

Pojistka šitá na míru

Na trhu je dnes široká nabídka pojištění umožňující zvolit si tu správnou variantu. Je možné poskládat si pojištění rekreační nemovitosti a domácnosti přesně podle svých potřeb. Díky individuálnímu nastavení smlouvy není třeba platit za rizika, která váš majetek neohrožují. Kvalitní pojištění umožní poškozeným plně nahradit případné škody a vrátit tak nemovitost do původního stavu ve velmi krátké době.

text: DAGMAR TICHÁ
foto: SHUTTERSTOCK

Pojištění rekreační nemovitosti

Pojištění rekreační nemovitosti