Jak se připojit do sítě

Rubrika: Hospodaření

Zprovoznění nového domu, chaty či chalupy je radostnou událostí. Může se ovšem proměnit i v noční můru, když se člověk zamotá do papírování při pokusech propojit svou nemovitost s elektrickou či plynovou sítí.

Zkušenosti energetických společností naznačují, že v administraci připojení takzvaného nového odběrného místa se lidé mnohdy ztrácejí v procesu daném legislativou.
„Zákazníci často nerozlišují obchodníka a distributora. Myslí si, že jim stačí smlouva o připojení s distributorem, a zapomínají, že potřebují také smlouvu o sdružených službách s obchodníkem. Také často nechápou, co pro ně udělá distributor a co si musí zajistit sami, například revizní zprávu,“ říká Petra Podlahová, manažerka připojení a přeložek u E.ON Distribuce.

Nejprve smlouva o připojení

Připojení nové nemovitosti do sítě zajišťuje distributor, který se na daném území jako jediný stará o distribuční soustavu, tedy hodně zjednodušeně řečeno o dráty, trubky, sloupy a měřáky. Platit za spotřebovanou energii jako za službu však už odběratel může někomu jinému na základě vlastního výběru.
Cesta k připojení nového odběrného místa do sítě tedy začíná nejprve žádostí u distributora. Ti se liší podle území a zvoleného média. Svoji energetickou příslušnost zjistíte například na stránkách Energetického regulačního úřadu. Na internetových stránkách distributora se pak vyplatí hledat formulář podání žádosti v online podobě. Nemají ho všichni, minimálně GasNet a E.ON Distribuce už ho však nabízejí.
„Interaktivní formulář zákazníka navádí a nenechá ho odeslat žádost, která je vyplněná špatně nebo neúplně. Postup ve vyřizování žádosti pak lze sledovat online,“ vysvětluje Petra Podlahová. Pokud distributor žádný online formulář nemá, budoucí odběratel udělá nejlépe, když formulář pošle poštou nebo e-mailem.
Jakmile je žádost podaná, distributor pošle žadateli návrh smlouvy o připojení. V ní sepíše technické požadavky, které bude muset nové odběrné místo splňovat, a v případě elektřiny vyčíslí také náklady na připojení. Podepsanou smlouvu zákazník vrací běžnou poštou zpět.
Pokud je to potřeba, distributor na základě toho nechá vybudovat přípojku. U té ale zatím chybí příslušný měřák. U plynu zajišťuje přípojku zákazník a po zahájení odběru ji distributorovi může odprodat.

Pak revizní zpráva

Aby se člověk propracoval k elektroměru či plynoměru, musí své odběrné místo s elektrikářem či plynařem připravit tak, jak se píše ve smlouvě o připojení. Správnost doloží revizní zprávou, jejíž vyhotovení si musí zařídit sám. V tomto bodě se lidé často „zaseknou“. Vydat takovou zprávu může samotný elektrikář nebo specializovaný revizní technik. Náklady na její vyhotovení platí zákazník.

Nakonec smlouva o dodávce energie

S hotovou revizní zprávou si pak odběratel konečně může pořídit smlouvu o takzvaných sdružených službách s obchodníkem, tedy se společností, která mu bude elektřinu či plyn prodávat Po uzavření sdružené smlouvy o dodávce energie se prodejce postará o instalaci elektroměru či plynoměru a zákazníkovi o tom dá vědět.

 

Text: Martina Lžičařová
Foto: Shutterstock

Jak se připojit do sítě