Změna dodavatele elektřiny

Změna dodavatele elektrické energie je stejně snadná jako u dodavatele plynu. Nejtěžší pro spotřebitele energie bude spočítat si, zda se mu taková změna vůbec vyplatí.

Změna dodavatele elektřiny

Stejně jako u dodavatelů plynu, i u elektrické energie se domácnosti rozhoupaly k výměně dodavatele výrazněji teprve až v loňském roce, ačkoliv tuto možnost mají volně a bezplatně již od počátku roku 2006. Důvodem, proč právě loňský rok byl tak příznivý pro změnu dodavatele, může být skutečnost, že trhem začali značně míchat velcí hráči jako RWE a ČEZ. Obě společnosti razantně vstoupily na trh s doplňkovou komoditou k jejich tradiční nabídce. Je tak docela možné, že vaším dodavatelem plynu je elektrárenský kolos ČEZ, anebo naopak odebíráte elektřinu od největšího hráče v oblasti distribuce plynu.

Změny hlavně u elektřiny

V důsledku této skutečnosti se prudce zvýšil počet zákazníků, kteří opouštějí své původní dodavatele pro nové, atraktivněji vyhlížející nabídky, nebo prostě z důvodu sjednocení dodavatelů. Avšak, porovnáme-li oba trhy, jednoznačně je více zájem o změnu dodavatele elektrické energie, jak ukazuje tabulka. Možnou příčinu můžeme také hledat v širší nabídce dodavatelů. Zatímco aktivních dodavatelů elektrické energie je na čtyři desítky, licenci vlastní přes 300 společností.

Proč změnit dodavatele

Změna dodavatele elektřiny

Všeobecně předpokládaný růst cen elektrické energie v roce 2011 a četné akční nabídky, zahlcující spotřebitele na každém kroku, vedly k přiostření konkurenčního boje mezi dodavateli elektrické energie a plynu. V reakci na tyto skutečnosti provedla na konci srpna loňského roku poradenská společnost Accenture v českých domácnostech průzkum. Ten se zabýval loajalitou českých domácností ve vztahu k jejich dodavatelům energií a zjištěním, jaké důvody přimějí zákazníky kmožné změně a jaké je naopak odradí. Výsledky průzkumu ukazuje tabulka.

Cena je hlavní, ale jak ji spočítat

Než se rozhodnete pro změnu dodavatele, je vhodné si zjistit, zda je pro vás finančně a uživatelsky výhodná. Pro posouzení finanční výhodnosti budete potřebovat fakturu posledního závěrečného vyúčtování elektřiny. Z této faktury si zjistíte provozovatele místně příslušné distribuční soustavy, který se nemění, a současného dodavatele elektřiny, kterého právě plánujete změnit. Dále si zjistíte spotřebu elektřiny v předcházejícím období, distribuční sazbu a případně další potřebné údaje.
Následně si můžete porovnat náklady na základě zjištěných údajů s konkurenčními nabídkami. Pro usnadnění tohoto kroku můžeme doporučit oficiální kalkulátor Energetického regulačního úřadu, který naleznete na stránce http://kalkulator.eru.cz. V tomto kalkulátoru jsou zahrnuty ceny všech Energetickému regulačnímu úřadu známých dodavatelů elektřiny, kteří působí v rámci celého území České republiky a kteří souhlasili se zveřejněním svých ceníků v kalkulátoru.
Z uvedeného vyplývá, že v kalkulátoru nejsou uvedeny všichni dodavatelé. Kromě toho, kalkulátor také neumí započítávat cenové bonusy nebo skryté poplatky některých dodavatelů. A navíc, někteří dodavatelé lákají nové klienty na speciální vstupní slevy či bonusy nebo nabízejí potencionálním zákazníkům nižší ceny při zavázání se klienta alespoň ke dvěma letům trvání nově uzavřené smlouvy. S těmito údaji kalkulátory také nepočítají.

Hledejte další údaje

Takovéto srovnání je tedy třeba brát pouze jako základní vodítko, nikoliv ucelený přehled. Chybějící údaje musíte získat z oficiálních ceníků jednotlivých dodavatelů, které naleznete na jejich stránkách. Nápomocny vám mohou být seznamy držitelů licence na obchod s elektřinou, které publikuje Energetický regulační úřad na svých webových stránkách (www.eru.cz). Jako alternativu k tomuto kalkulátoru můžete využít libovolný volně dostupný srovnávač energií, například www.cenyenergie.cz, www.usetreno.cz, www.energie123.cz a další.

Před podpisem smlouvy

Pokud se nakonec na základě svých výpočtů rozhodnete pro změnu dodavatele, není vhodné se zaměřit při výběru pouze na jediného a už vůbec ne brát cenu jako jediné rozhodovací kritérium, ale vzít v úvahu i ostatní skutečnosti, jako například:

  •  Jaké jsou další nabízené služby a jaký je k nim přístup.
  • Jaká je pověst nového dodavatele a jaká je jeho finanční stabilita.
  • Jaký je úplný a platný ceník vybraného dodavatele pro konkrétní rok.
  • Jaké jsou platné obchodní podmínky.
  • Zda není změna dodavatele zpoplatněna (změna dodavatele je ze zákona bezplatná, avšak některé společnosti vybírají od zákazníků tzv. aktivační poplatek).
  • Jakým způsobem lze ukončit smluvní vztah s novým dodavatelem energie v případě nespokojenosti.

Pamatujte také na to, že i když daný dodavatel v kalkulátorech figuruje, data, se kterými kalkulátor pracuje, mohou být zastaralá. Proto před definitivním podpisem smlouvy je nezbytné si nechat předložit smlouvu, platný ceník a platné obchodní podmínky. Tyto dokumenty doporučujeme znovu a důkladně prostudovat včetně poznámek pod čarou a textů psaných malým písmem a ověřit, zda tyto dokumenty nejsou v rozporu s vámi zjištěnými informacemi, které vás vedly k rozhodnutí se pro tohoto dodavatele.

Změna je jednoduchá

Samotné uzavření nové smlouvy je pro vás téměř bez práce. Stačí vyplnit formulář na webových stránkách nového dodavatele, popřípadě změnu dohodnout osobně, či vytištěný a vyplněný formulář zaslat poštou. Výpověď současnému dodavateli pak uskutečníte buď sami, nebo zplnomocníte nového dodavatele, který tak učiní za vás. Změna dodavatele je pak ryze administrativní záležitostí, takže změnu zaznamenáte pouze na faktuře od nového dodavatele.

Jak často

Přejít k jinému dodavateli plynu či elektřiny můžete kdykoliv, ale ne častěji než jednou za půl roku. Doba trvání změny dodavatele elektrické energie je závislá především na délce výpovědní lhůty se stávajícím dodavatelem. U některých smluv to může být až půl roku. Pro nové smlouvy je výpovědní lhůta u smluv uzavřených na dobu neurčitou omezena zákonem, a to maximálně na tři měsíce. Výpovědní doba začíná běžet vždy začátkem měsíce následujícího po tom, v němž jste vy nebo váš nový dodavatel elektrické energie stihli doručit stávajícímu dodavateli vaši výpověď.
Změna je tedy jednoduchá, ale kvůli dlouhým výpovědním dobám bývá často zdlouhavá.

TEXT: MILOSLAV PAZDERA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Změna dodavatele elektřiny