Odpočinek v lázních

Rubrika: Zdraví

S lázeňskými wellness balíčky se v poslední době setkáváme snad ve všech lázeňských domech u nás. Pobyty jsou to zpravidla víkendové, případně týdenní, a obsahují předem dané procedury.

Od wellness balíčků by klienti měli očekávat především aktivní odpočinek v příjemném prostředí s možností lékařské konzultace. „Základní funkcí lázeňství je komplexní působení vědecky ověřených prostředků, jejichž významnou složkou jsou přírodní léčivé zdroje, fyzikální faktory, dietoterapie a některé prvky malé psychoterapie. Všechny tyto prostředky mohou v příznivých klimatických podmínkách působit na člověka jako celek a pozitivně tak ovlivnit přirozené obranné schopnosti organismu a jeho celkový zdravotní stav,“ vysvětluje MUDr. Marie Rebjonková, lékařská ředitelka lázeňského hotelu Imperial v Karlových Varech. Podle ní je optimální délka léčebného zdravotního pobytu v lázních 21 dnů. Čtyřtýdenní pobyt je potřeba u komplikovaných stavů, u lidí zesláblých nebo při novém vzplanutí akutní choroby.

Konzultujte s lékařem

„V průběhu lázeňské léčby prochází pacient několika fázemi. Po vstupní fázi neboli adaptaci, která trvá od prvního do desátého dne, následuje fáze vlastní léčby v druhém a třetím týdnu a poté fáze sestupná, která probíhá na konci třetího týdne a eventuálně i čtvrtý týden,“ vypočítává MUDr. Rebjonková a zdůrazňuje, že atributy léčebného pobytu nemohou například týdenní wellness pobyty v žádném případě obsáhnout. Přesto je to ale výtečná forma pro relaxaci s lékařskou konzultací a možností doplňkových medicínských služeb. Řada lidí to už pochopila a jezdí na wellness pobyty pravidelně. Našli si zkrátka ty své lázně, kde jim péče vyhovuje a kde se cítí dobře.
Kdo se v oblasti wellness příliš neorientuje, ten by měl vědět, že zakoupit si balíček v lázních takzvaně na poslední chvíli vyjde sice levněji, ale budete v něm mít předem dané procedury. Podle MUDr. Marie Rebjonkové je mnohem lepší si procedury zvolit v lázních sami po dohodě s lékařem. „Při nákupu jiných komodit si také rádi necháme poradit, tak proč bychom to neměli udělat, když přijedeme na wellness pobyt do lázní? Lázeňští lékaři jsou odborníci na slovo vzatí a mohou pro zájemce vytvořit program, který odpovídá nejen jeho zdravotnímu stavu, ale i psychickému naladění,“ upozorňuje zkušená odbornice.

Nejezděte jen k moři!

Mnohdy se srovnává pobyt v lázních s dovolenou u moře. Hlavní výhodou pobytu v lázních podle oslovené lékařky je, že při srovnatelných cenách dostanete nesrovnatelně lepší komplexní péči pod dozorem odborníků. „Odpadají také stresy spojené s dlouhým cestováním, aklimatizací, nevhodnou či špatnou stravou nebo ubytováním. Nechci tím říci, že dovolená u moře nemá smysl. Domnívám se ale, že i člověk, který je relativně zdravý, by měl tyto formy odpočinku střídat.“
Relaxace v lázních se totiž podle lékařky vyplatí hned z několika důvodů: „Změnil se rytmus i podmínky života, zátěž organismu v zaměstnání, přibyly nové stresující situace, větší zodpovědnost sama za sebe. Na tuto změnu je třeba zareagovat i jiným, zdravějším stylem života. Zdraví a kondice se stávají podmínkou osobního úspěchu. Ztráty z toho, že člověk onemocněl, jsou bohužel často nenahraditelné a zdraví se koupit nedá. Je tedy čas na prevenci a upevňování zdravotního stavu, a pokud se na tuto oblast nebudou věnovat prostředky, neušetří jedinec ani společnost,“ varuje lékařka. A kde je u nás wellness péče na vysoké úrovni? „Je velmi těžké hodnotit jednotlivá zařízení, která jako doplňkový produkt nabízejí wellness pobyty. Věřím ale, že skvělou péči o platící klienty nabízejí v lázních po celé České republice.“

Kvalita péče

Možná i vás napadne, jestli jsou služby, které v rámci wellness programů lázně nabízejí, stejně kvalitní jako služby pro klienty, kteří jsou v lázních na pojišťovnou hrazeném pobytu. MUDr. Rebjonková k tomu říká: „Léčebné lázně jsou v České republice nestátní zdravotnická zařízení a jako taková dodržují kromě všech standardů poskytování péče i etický kodex pracovníků ve zdravotnictví. Proto kvalita procedur a služeb není dělena na služby poskytované pojištěncům zdravotních pojišťoven a klientům, kteří přijíždějí na wellness pobyty. Domnívám se, že všechna zařízení dbají na vysokou úroveň poskytovaných služeb. Neumím si představit, jak by kvalifikovaný poctivý zdravotník dokázal odvést nekvalitní výkon u platícího klienta.“
V této souvislosti se zmiňme ještě o jednom fenoménu a tím jsou nejrůznější wellness hotely, které nabízejí podobné služby jako léčebné lázně. „Wellness hotely vznikají většinou na zelené louce, nemají statut nestátního zdravotnického zařízení ani potřebné zázemí – lékaře po celou pracovní dobu, nepřetržitou službu zdravotní sestry, certifikované pracoviště, uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou a tak dále. Proto kdo chce jen bez garance odpočívat, pak je to pro něj vhodná varianta, ale pokud je náročnější, měl by srovnávat nabídku jednotlivých zařízení a vybrat si tu, která vyhovuje jeho požadavkům a nárokům. Výhody lázeňských zařízení jsou nasnadě,“ upozorňuje MUDr. Rebjonková.

Jen odpočívat nestačí

Nejčastějšími procedurami nabízenými lázněmi pro širokou veřejnost jsou nejrůznější masáže, plavání v bazénu, vířivka a podobně. Jsou to ale třeba při týdenním pobytu v lázních také nejvhodnější procedury?
„Je lidskou přirozeností, že se rádi necháváme opečovávat a rozmazlovat. Nejvyhledávanější jsou proto procedury, při nichž nám dělá dobře lidská ruka, tedy klasické masáže, aroma masáže, masáže horkými kameny a tak podobně. Bohužel málo z nás slyší rádo slova jako cvičení, chůze, plavání, aktivní pohyb. Lékař pak musí velmi často řešit problematické dilema: Vyjít vstříc přání klienta, anebo ho dotlačit k tomu, aby změnil své pohybové stereotypy? Nejčastěji totiž lázeňští pracovníci slyší větu: Dělejte se mnou něco! Přitom bychom byli mnohem raději, kdyby se nás lidé ptali: Co mohu udělat sám pro sebe?“ přeje si závěrem lázeňská doktorka Marie Rebjonková.

Text: Gabriela Zelinková
Foto: Shutterstock

Odpočinek v lázních

Odpočinek v lázních