Obezřetnost při online platbách

Rubrika: Hospodaření

S oblibou e-shopů a nákupů přes internet jsme si navykli i na online platbu zadávanou přes počítač nebo mobilní telefon. Tyto platby jsou rychlé a pohodlné, ale mají také řadu úskalí. Proto bychom měli znát zásady bezpečného online nakupování.

Než se rozhodnete objednat si zboží z e-shopu, měli byste si především ověřit, zda se jedná o seriózní obchod. K tomu nejlépe poslouží například recenze klientů pod jednotlivými nákupy. Do tmavého průchodu k neznámému člověku si taky nepůjdete koupit zboží, ani nenakoupíte elektroniku či šperky od podivného prodejce na parkovišti nákupního centra, ale vyberete si raději oficiální obchod. Stejná pravidla je potřeba dodržovat i na internetu.

Platba podle pravidel

Samotné placení přes internet je vcelku bezpečné, pokud transakce probíhá standardně – tedy vyberu si zboží, potvrdím objednávku a zadám číslo, platnost a security kód karty. Případně volím obchod, který používá 3D secure, kdy mi přijde potvrzovací kód SMS, který zadám na stránky e-shopu, a teprve pak proběhne požadovaná transakce.

Vždy je nutné si uvědomit, že nikdo není oprávněn požadovat od vás PIN k vaší kartě, nesmí jej znát dokonce ani banka či policie. Pokud vás nějaký e-shop vyzve k jeho zadání, je to jasný signál podvodu. V takovém případě stránky e-shopu co nejrychleji opusťte a upozorněte na jeho podezřelé praktiky obchodní inspekci, případně policii.

Bezpečný počítač

Pro platby využívejte vždy bezpečný počítač, tablet nebo mobil s nainstalovanými posledními aktualizacemi softwaru, operačního systému a antivirového programu. Také určitě neprovádějte platby ze zařízení, na kterém děti hrají hry, nebo z veřejných internetových kaváren.
K nejjednodušším zásadám patří nastavení si reálných limitů pro běžné platby na svých kartách, nastavit si odesílání oznámení o platbách provedených vašimi kartami a pravidelně sledovat pohyb na svém účtu. A v případě nesrovnalostí ihned kontaktovat svoji banku.

Zásady bezpečného elektronického bankovnictví

Pokud chcete být zcela chráněni před podvody a různými možnostmi zneužití, dodržujte následující zásady bezpečného užívání elektronického bankovnictví:

1. Chraňte si své identifikační číslo a PIN pro přístup do elektronického bankovnictví. Identifikační číslo a PIN si nikam nezaznamenávejte. Zcela nevhodný je zápis přihlašovacích údajů do mobilního telefonu, počítače, diáře nebo na papírky (například nalepené na monitoru či uložené v peněžence). V počítači nikdy nepovolujte zapamatování PIN. PIN nikomu nesdělujte (ani rodinným příslušníkům). Originál obálky s PIN zničte nebo uschovejte na bezpečném místě.

2. Nepoužívejte jednoduchý PIN. PIN pro přístup do služby nebo k čipové kartě můžete podle svého přání měnit. Vždy volte PIN, který není jednoduchý a snadno odvoditelný. Zásadně nepoužívejte data narození, části telefonních čísel, po sobě jdoucí číslice a podobně. Pokud jste delší dobu PIN neměnili, služba vás po přihlášení upozorní, že je vhodné ho změnit.

3. Chraňte svůj mobilní telefon. Necháváte-li si zasílat autorizační kód SMS zprávou, chraňte svůj mobilní telefon, neponechávejte ho bez dozoru a nepůjčujte jej jiným osobám. Používáte-li tzv. „chytrý“ telefon (telefon s operačním systémem iOs, Android, Windows a podobně), neinstalujte do něj neznámé aplikace a aktualizace stahujte pouze z důvěryhodných zdrojů.

4. Nepoužívejte „chytré“ telefony pro přístup do elektronického bankovnictví pomocí internetového prohlížeče. To platí zvláště tehdy, je-li vám na stejné telefonní číslo zasílán i autorizační SMS kód. V žádném případě nepovolujte ukládání přihlašovacích údajů do paměti internetového prohlížeče.

5. Zvyšte si zabezpečení autorizačních SMS zpráv – některé banky nabízejí službu zasílání šifrovaných autorizačních a informačních SMS zpráv, jejich přečtení chrání PINem.

6. Při přihlašování na stránkách internetového bankovnictví buďte obezřetní. Chraňte si svůj privátní klíč na čipové kartě. Používáte-li čipovou kartu, mějte na paměti, že elektronický podpis nahrazuje váš vlastnoruční podpis. Proto jej chraňte před zneužitím třetími osobami, neponechávejte svou čipovou kartu bez dozoru a nikomu nesdělujte její PIN, ani si ho nikam nezaznamenávejte. Pokud kartu nepoužíváte, uložte ji na bezpečné místo.

7. Chraňte svůj počítač (včetně operačního systému, internetového prohlížeče a instalovaných aplikací). Sledujte a instalujte včas opravy vydávané výrobci softwaru. Snížíte tak riziko zneužití známých chyb útočníky. U operačního systému MS Windows ponechte jeho nastavení po instalaci, které automaticky provádí vyhledání a instalaci oprav.

8. Používejte bezpečný počítač. Pro práci s internetovým bankovnictvím používejte pouze bezpečné počítače, které máte plně pod kontrolou (můžete ovlivnit jejich bezpečnostní nastavení). Za bezpečné počítače se považují domácí a firemní počítače, jejichž systém a aplikace jsou aktualizované a chráněné bezpečnostním SW. V žádném případě nedoporučujeme používat neznámé počítače (například v internetových kavárnách, hotelech nebo klubech).

9. Chraňte svůj počítač proti virům a spyware. Používejte antivirové a anti-spyware programy. Pravidelně je aktualizujte, aby jejich účinnost byla co nejvyšší. Připojujte se k internetu přes firewall (program nebo technické zařízení), který minimalizuje rizika neoprávněného přístupu k vašemu počítači z internetu.

10. Pozor na nedůvěryhodné e-maily. Neotvírejte e-mail od neznámého adresáta nebo s podezřelým předmětem či obsahem. V žádném případě nespouštějte jeho přílohy a tento e-mail rovnou bez otevření smažte. Nikdy nereagujte na e-mail, který po vás požaduje sdělení vašich osobních údajů, hesla nebo PINu. Banka od vás nebude nikdy vaše údaje touto formou požadovat! Nestahujte z internetu neznámé soubory (zejména s příponou EXE) na svůj počítač. Tyto soubory mohou společně se svým původním účelem nainstalovat na váš počítač i nebezpečné programy. Navštěvujte na internetu pouze známé a důvěryhodné stránky. Zvyšte svoji bezpečnost zasíláním zpráv SMS nebo e-mailem. Nastavte si ve službě své banky zasílání zpráv o veškerých operacích na vašem účtu nebo s vaší platební kartou.

11. Neprovádějte on-line platby z účtu, na kterém máte velkou finanční částku. Zřiďte si oddělený účet (podúčet – poskytují ho ale jen některé banky), na který vždy převedete zhruba tolik peněz, kolik budete potřebovat na on-line platbu. Tak se nikomu nepodaří – i při případném zcizení vašich přístupových kódů – vybrat vám finanční hotovost z hlavního účtu.

Pokud budete dodržovat všechny tyto zásady, nebo alespoň většinu z nich, nemělo by vám žádné nebezpečí při online platbách hrozit.

TEXT: RENÉ FLÁŠAR
FOTO: SHUTTERSTOCK

Obezřetnost při online platbách