Věříte internetovým obchodům?

S růstem počtu spotřebitelů připojených na internet roste také počet obchodů uzavíraných prostřednictvím e-shopů. Takový způsob nákupu je pro stále větší počet spotřebitelů pohodlnější, rychlejší a leckdy i levnější než klasický způsob prodeje. Je však také bezpečnější? Respektují e-shopy práva spotřebitelů a dodržují zákony stanovené povinnosti?

 

Nakupování na internetu je pohodlné, ale ne vždy se na něj lze spolehnout

 

 

Z výsledků kontrol České obchodní inspekce e-shopů v 1. pololetí 2012 vyplývá, že těch ne zcela poctivých je více. Při 567 kontrolách internetových obchodů zjistili inspektoři porušení  jedné či více povinností ve 460 případech (tj. 81,1 %).
V období od 1. 1. do 30. 6. 2012 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 567 kontrol zaměřených na nabídku a prodej zboží a poskytování služeb prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, jmenovitě internetu. Kontroly České obchodní inspekce byly zaměřeny především na plnění povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele a dalších obecně závazných právních předpisů.

 

Nekalé a klamavé praktiky
Porušení právních předpisů bylo inspektory zjištěno ve 460 případech, což představuje 81,1 % z celkového počtu 567 kontrol, které byly v období 1. pololetí roku 2012 provedeny.
Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v 1. pololetí roku 2012 pravomocně uloženo 408 pokut v  celkové hodnotě 1,3 milionu korun.
Stejně jako v loňském roce bylo při provedených kontrolách nejčastěji zjištěno porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem o ochraně spotřebitele. V téměř polovině zjištění, prokázali inspektoři prodávajícím porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik, respektive klamavých obchodních praktik. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících. Druhým nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byla povinnost prodávajícího řádně informovat spotřebitele o podmínkách reklamace. Dalším často zjišťovaným nedostatkem při obchodování prostřednictvím internetu bylo porušování povinností při přijetí a vyřízení reklamace, včetně nerespektování lhůty k jejímu vyřízení zákonem stanovené.
Informace o nákupech v e-shopech se sídlem mimo území ČR a jejich rizicích najdete na webových stránkách Evropského spotřebitelského centra www.evropskyspotrebitel.cz.

TEXT: ČOI
FOTO: WIKIPEDIA

 

 

 

Věříte internetovým obchodům?