Rekuperace ohřívá i ochlazuje

Rekuperace je zpětné získávání tepla. Funguje tak, že díky energii ohřátého vzduchu zevnitř se předehřívá chladný vzduch, který pouštíte do domu zvenčí.

Rekuperace se stala jedním ze symbolů moderního stavění, které klade maximální důraz na snížení nákladů na energii. V podstatě jde o geniálně jednoduchý princip. Ale jak už to tak obvykle chodí, ušetření není zadarmo. I přesto je dobré věnovat rekuperačním systémům pozornost nejen u novostaveb, ale i v souvislosti s rekonstrukcí či dostavbou stávajícího domu.

Rekuperace řeší větrání, ohřev vzduchu i klimatizaci. Vyplatí se zejména u trvale obydlených a dobře zateplených domů (zehnder)

Dovnitř a ven

Princip rekuperace spočívá v tom, že ohřátý vzduch z domu předává „na odchodu“ ven část své tepelné energie chladnějšímu vzduchu, který přichází dovnitř. Výměnu „spotřebovaného“ vzduchu zevnitř tedy provází zároveň předehřátí venkovního vzduchu. To se děje v tzv. rekuperátoru, který si lze představit jako výměník (plastový nebo hliníkový), přes který proudí přiváděný i odváděný vzduch. Předání tepla v zařízení zajišťuje tzv. teplosměnná plocha. Nemůže však dojít k promíchání přiváděného a odváděného vzduchu.

V rekuperační jednotce prochází zvenčí přivedený vzduch přes filtry, které ho zbaví například prachu a pylu. Pak se ohřívá a rozvádí do dalších místností. V létě se pak na stejném principu upravuje teplota směrem dolů, takže do domu zvenčí přichází čerstvý, vyčištěný a chladný vzduch.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Moderní vytápění:

Jak izolovat dům

Co umí kamna

Tepelná čerpadla

________________________________________________________________________

Jak vybrat rekuperační jednotku

Důležitým kritériem pro výběr je účinnost. Odborné zdroje upozorňují, že reálný provoz nutně znamená odečet zhruba patnácti procent od účinnosti jednotek deklarovaných výrobcem.

Z několika různých typů rekuperátorů, na které můžete na trhu narazit, se pro rodinné domy doporučuje zejména diagonální protiproudý deskový rekuperátor. Má účinnost až devadesát procent a vyžaduje protiúrazovou ochranu.

Existuje rovněž protiproudý trubkový rekuperátor s účinností 50–70 %, který nemá problémy s kondenzací a zamrzáním, ale kvůli velikosti se využívá spíše u lokálních rekuperačních jednotek. O těch bude ještě řeč.

Na výběr je také rotační (regenerační) rekuperátor s účinností okolo 80 % a bez nutnosti odvodu kondenzátu. Tyto jednotky s teplem totiž předávají do interiéru i část vlhkosti, zatímco u jiných se vysrážená vlhkost (kondenzát) musí odvádět do zásobníku.
V lokálních rekuperačních jednotkách s keramickým výměníkem se používá rovněž střídavý rekuperátor s účinností 70–80 %, který střídá v pravidelných intervalech směry proudění vzduchu v jednom kanále.

Kromě těchto nejčastěji používaných zařízení se vyrábí také tzv. entalpický výměník. Stejně jako ostatní rekuperátory, zabraňuje přímému kontaktu odváděného vzduchu s přiváděným čerstvým vzduchem, ale zároveň dovoluje prostup části vodních par zpět do přiváděného čerstvého vzduchu. Vhodný je zejména do domů, kde hrozí přesoušení, tedy především do dřevostaveb. Jde o zajímavé, ale dosud poměrně nové řešení. Pokud ho budete zvažovat, zajímejte se zejména o záruku a dostupnost servisu při případných problémech.

Pro rekreační domy

Výhody rekuperace se naplno projeví zejména v trvale obývaných domech. U rekreačních objektů je nutné zvážit smysl a návratnost investice, kterou zřízení rekuperační jednotky a souvisejících rozvodů obnáší. V těchto případech nabízejí možný kompromis menší samostatné jednotky, které se upevní přímo na stěnu a výměnu vzduchu zajistí skrze otvor ve vnější obvodové zdi.

Rekuperační jednotky pro samostatné místnosti se prodávají za ceny od pěti do třiceti tisíc korun. Cenu určuje zejména výkonová hodnota sání a výtlaku, možnosti regulace a účinnost výměníku. Většina lokálních rekuperačních jednotek je určena k montáži na stěnu, některé je však možné instalovat i na strop nebo na okno.

Víte, že…

Mezi přednosti domovní rekuperace patří zejména zajištěný přísun čerstvého vzduchu po celý rok, značné snížení vlhkosti a výskytu plísní v domě, výrazné omezení výskytu pylů a polétavého prachu, úspora energie a účinné snížení koncentrace radonu.

Dobré rady

  • Systém rekuperace se často zmiňuje v souvislosti s tzv. pasivními domy, ale je vhodný pro jakékoli stavby za předpokladu, že jsou u nich minimalizované tepelné ztráty.
  • O rekuperaci tedy má smysl uvažovat i u staršího domu, pokud měníte okna za nová, zateplujete fasádu či budujete obytné podkroví.
  • Zvláště u méně rozšířených typů rekuperačních jednotek se vždy zajímejte o podmínky záruky a dostupnost servisu v případě, že by se objevily problémy.
  • Pro nepravidelně obývané chalupy a chaty může být zajímavou alternativou i lokální rekuperační jednotka, která je výrazně méně náročná na investici, montáž i provoz.

Text: Richard Guryča

Foto: Archiv firem a Shutterstock

Uložit

Rekuperace ohřívá i ochlazuje