Než se pustíte do natírání

V ideálním případě přijdete k dokonale připravenému podkladu, otevřete plechovku barvy a pustíte se do práce. V reálném světě to ale chodí trochu jinak.

Proč ženy rády natírají a muži nikoli? Hezčí polovičku lidstva vábí rychlá proměna staré věci v novou, muže děsí procedura před natíráním. Ovšem úspěch snažení je z valné části závislý na přípravných pracích.

Barva v kondici

Pokud si jdete koupit barvu novou, máte po starostech. Po otevření plechovky je pouze třeba hmotu řádně promíchat, aby se homogenizovala. Tím se docílí stejnoměrných vlastností i odstínu po celé ploše nátěru.
Kdo chce spotřebovat své skladové zásoby, může to mít těžší. Špatné uzavření obalu po posledním použití mohlo způsobit vysychání a vytvoření škraloupu na povrch barvy. Po obvodu plechovky ho odřízněte a celý odstraňte. Barvu případně zřeďte na potřebnou konzistenci a přeceďte přes jemné sítko či hrubou tkaninu.
Některé nátěrové hmoty mohou být nevhodným skladováním zcela znehodnoceny, především přemrzlé vodou ředitelné barvy nemusí plnit svou funkci kvůli změnám pojiva. Podobně nanášení při příliš nízké teplotě zabrání vytvoření pružného filmu. Správné skladování je tady důležité.

starší barvy je někdy možné ještě použít,
ale zaschlé štětce jsou často znehodnoceny

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Nátěry okolo chalupy:

Koroze musí pryč

Natírání dřevěného plotu

Lazury

Krycí barvy

Oleje na dřevo

________________________________________________________________________

Nástroj dělá mistra

Nepodceňujte ani způsob nanášení nátěrové hmoty. V návodu je uvedeno, jak se má barva aplikovat. U běžných hmot je to většinou nanášení štětcem nebo máčením, u některých je to ještě aplikace válečkem či stříkáním. Pro každý způsob může být vhodná jiná viskozita, někdy i jiné ředidlo (při stříkání).
Většinou je doporučeno natírání štětcem. Obecně platí, že pro rozpouštědlové barvy se hodí přírodní štětiny, případně směs přírodních a syntetických štětin. Vodou ředitelné nátěrové hmoty se nanášejí syntetickými štětinami, které jdou pak i lépe vyprat. K tomu stačí voda, ale bezprostředně po použití. Po zaschnutí barvy ji už vodou nerozpustíte a neodstraníte. Štětce od rozpouštědlových barev se čistí pomocí předepsaného ředidla, většinou S6006 pro syntetické a C6000 pro nitrocelulózové barvy.
To samé platí také o válečcích. Pozor ale na kombinaci pěnových válečků a rozpouštědlových barev, které je naleptávají. Při použití barev tuhnoucích vysycháním je možné znečištěné nástroje po přechodnou dobu bez újmy skladovat bez přístupu vzduchu – ponořené ve vodě či vzduchotěsně zabalené ve fólii.

stěžejní je důkladné promíchání nátěrové
hmoty, někdy je nutné i její přecezení

Příprava podkladu

O dobré přilnavosti nátěrové hmoty a životnosti nátěru rozhoduje správně připravený podklad. Ideální je mechanické očištění otryskáním, oškrábáním, okartáčováním či obroušením a odmaštění acetonem, u některých druhů dřev se tímto způsobem odstraňují výrony pryskyřice.
Dřevo se impregnuje napouštědlem, případně se provede izolační nátěr, aby se zamezilo pronikání látek obsažených ve dřevě na povrch. Ocel se ošetří antikorozní vrstvou, která povrch pasivuje. V domácích podmínkách si vystačíme se speciálními nátěrovými hmotami, které vytvoří chemickou či bariérovou ochranu, nebo kombinaci obojího.

www.bal.cz, www.spokar.cz

Text: Tomáš Krásenský
Foto: autor a Shutterstock

Než se pustíte do natírání

Než se pustíte do natírání