Stříkací pistole

Rubrika: Dílna

Nátěrové hmoty můžeme aplikovat štětcem, válečkem, ale také ruční stříkací pistolí. Vzduchové rozprašování barev patří již dnes mezi klasické způsoby povrchových úprav.

Pistole Bosch PFS 105 E je určena pro práci na velkých objektech

S vývojem nátěrových hmot se od svého vzniku také neustále vyvíjí a zdokonalují stříkací pistole. Snahou je, aby výsledná kvalita ošetřovaného povrchu byla co nedokonalejší, s minimálním dopadem na životní prostředí a s nízkými provozními náklady.

Co nabízí trh

V dnešní době je na trhu dostatek ručních stříkacích pistolí od řady výrobců. Pistole můžeme rozdělit do několika kategorií podle oborového členění, jako je automobilový průmysl, lehký průmysl i obor dřevozpracující. Stříkací pistole se používají i pro aplikaci smaltů a glazur na keramiku. K dostání jsou i stříkací pistole pro kutily, zařazené do kategorie hobby. Koupíte je za příznivé ceny a v dobré kvalitě.

Vzduchové pistole

Stříkací pistole Kremlin AIRMIX MVX large je nářadím určeným pro profesionály

Nejrozšířenější a nejpoužívanější stříkací pistole jsou vzduchové. Jedná se o takové, v nichž se pomocí stlačeného vzduchu z kompresoru jemně rozprašuje barva a nanáší se na požadovaný předmět. V této oblasti je největší výběr od vysoce profesionálních, se kterými lze docílit nejkvalitnějšího povrchu, až po hobby pistole s nižší, ale přesto dostačující kvalitou nástřiku. Profesionální stříkací pistole se dají dále obecně rozdělit na kategorie klasické (středotlaké), nízkotlaké a pro speciální aplikace (smalty apod.).

Hobby pistole

Mnoho kutilů používá profesionální stříkací pistole, ale dnes můžete využít i pistole pro hobby za podstatně nižší ceny, jak středotlaké, tak nízkotlaké. V nabídce pro kutily a modeláře jsou k dostání i stříkací pistole mini, které jsou menší a lehčí. Jejich funkce je však stejná jako u velkých pistolí. Mezi tyto lze zařadit i pistole dekoratérské nebo airbrushové (s miniaturní tryskou).

V současnosti jsou všechny stříkací pistole včetně kategorie hobby osazeny tryskovými komplety z nerezu. Je s nimi proto možné aplikovat nátěrové hmoty, které se ředí rozpouštědly i vodou. U vzduchových pistolí lze měnit tryskové komplety různých průměrů dle aplikované barvy a stříkaného předmětu. Pistole se dodávají s nádobkami horními i spodními. Místo nádobek však lze použít i tlakové zásobníky (při větším množství použité nátěrové hmoty).

Dekoratérská stříkací pistole DS4

Mezi hobby pistole se řadí i elektrické stříkací pistole, které nátěrovou hmotu rozprašují pomocí pístku s membránkou. Jsou vhodné pro jemný nástřik, protože mají několikastupňovou regulaci množství nanášené barvy. Lze tak s nimi při nátěru docílit pouze malé množství barevné mlhy.

Zásady práce s pistolí

Aby barva prošla bez problémů tryskou a v podobě kuželu jemné mlhy dopadala na vybraný předmět, musí mít optimální konzistenci. Protože v obchodech jsou běžně k dostání nátěrové hmoty ve vysoké koncentraci (jsou určené pro práci se štětcem), je zapotřebí je naředit.

S mobilním systémem PFS 65 E s elektronickou regulací pro nanášení barvy lze pracovat i na žebříku

Znamená to, že pro nástřik syntetickou barvou nebo lakem si musíte koupit odpovídající ředidlo a vmíchat je do barvy v takovém množství, aby výsledný roztok měl požadovanou viskozitu. Tu si ověříte odměrkou, která je součástí příslušenství prodávaných pistolí. Stačí ji ponořit do barvy a odměřit čas do doby, kdy se vlákno tekutiny vytékající z trysky odměrky přeruší. Doporučená doba závisí na typu pistole i na druhu nástřiku a je uvedena v instrukcích od výrobce. Zpravidla se pohybuje mezi 20 a 30 sekundami.

Po krátkém zácviku, kdy je třeba si vyzkoušet ředění barvy i volbu trysky a její vzdálenost od předmětu, můžete dosáhnout dobré kvality nástřiku. Stříkejte vždy s konstantním tlakem vzduchu a při práci držte pistoli ve stejné vzdálenosti od stříkané plochy. Začínejte vždy stříkat mimo barvený předmět a také končete mimo tento objekt.

Pamatujte, že barvy a především používaná ředidla a rozpouštědla jsou většinou těkavé látky, vysoce hořlavé a zdraví škodlivé, dráždící oči a sliznice. Pracujte v dobře větrané a vhodně osvětlené místnosti.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: BOSCH, EST, KREMLIN REXON

Stříkací pistole