Kameny s pamětí

Pátrat po kamenech, které často i stovky let sloužily nejrůznějším účelům, je vzrušující dobrodružství.  Stejně jako hledat pro ně nové využití a nechat naplno vyniknout jejich specifickou krásu.

Kamenné prvky velmi dobře souznějí s jinými kameny, zelení zahrady a také s vodou

Není kámen jako kámen. Tentokrát bude řeč o kamenech, které nesou viditelné tvary a stopy opracování k účelu, pro který byly kdysi určeny. A také otisk mnoha let používání. Mohou to být žlaby ze stájí či chlévů, poklopy studní nebo nádrže na vodu, koryta pro odvod dešťovky, portály dveří a okenní římsy, kamenné prahy a schodnice nebo nejrůznější závaží i mlýnská kola.

Mlýnský kámen je malý poklad

Často je můžeme najít zapomenuté, nevyužité, zarostlé v trávě či zapuštěné mezi ostatní kameny ve skalce. Jenže tyhle kameny mají paměť a atmosféru. Mají své osudy a příběhy. A to se cení. Proto si zaslouží nové využití.

Nejrůznější stavební prvky, zařizovací předměty či součásti hospodářství se z kamene obvykle vyráběly tam, kde ho byl dostatek a kde představoval ten nejdostupnější a nejlevnější materiál. Oblastí, kde je kámen doslova všudypřítomnou součástí tamních domů, je v Česku několik amezi typické „kamenné“ regiony patří například Kokořínsko nebo okolí Mladé Boleslavi aMnichova Hradiště a celá řada dalších míst.

Truhlíky, nádrže, římsy

Právě v takových oblastech můžeme zajímavé kameny hledat a levně koupit. Někdy se stačí jen zeptat, zda majitelé venkovského domu neprodají kameny z polozbořeného chlívku, někdy můžete narazit na výhodné nabídky i v inzertních časopisech. Bazary už jsou si obvykle vědomy ceny těchto materiálů a prodávají je podstatně dráž.

Kameny mohou být ozdobou exteriéru, aniž bychom znali jejich původní účel

Využití pro staré kameny je především dekorativní. Mohou být solitérem v zahradě, vtisknout originální prvek venkovnímu krbu, posloužit jako truhlíky nebo podstavce pod květináče i nádrže na vodu. Mohou se stát i součástmi venkovního posezení nebo zajímavým zdobným prvkem samotné chalupy. Souzní s dalšími přírodninami a nejlépe vyniknou při střídmém použití s respektem k jejich specifické kráse. V kombinaci s některými materiály naopak mohou působit nevhodně a kýčovitě. Jsou těžké, dominantní a určené spíše k dotvoření zemité atmosféry starého zabydleného venkovského domu.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: WIKIPEDIA

Kameny s pamětí