Inspirace americká

Moderní víkendová chata z amerického Idaha v sobě nezapře inspiraci tradičními loveckými sruby s vnějším kamenným komínem

Při stavbě nebo opravě chaty lze jen těžko hledat lepší inspirační zdroj než v tradičních srubech a venkovských obydlí v Kanadě a v USA. I tam dnes ostatně často slouží k víkendové rekreaci.

Odpověď na otázku, co bylo významnou prvotní inspirací pro první české chataře, je vcelku snadná. Bezpochyby se jí staly rodokapsy, knihy od E. T. Setona, Zane Greye či Karla Maye, filmové westerny a v nich popisovaná a zobrazovaná obydlí traperů, zlatokopů či lovců v kanadských lesích a na pláních Ameriky. Tamní chaty a sruby je dodnes možné považovat za archetyp jednoduchého, účelného a vlastně velmi ekologického domu, stavěného v souladu s přírodou a budovaného z materiálů, které příroda v tom či onom místě poskytuje.
Při stavbě nebo dotváření exteriérů a interiérů českých chat a chalup můžeme stále hledat inspirační zdroje tam, kde je vědomě i instinktivně nacházeli už zakladatelé chatařské a chalupářské tradice v českých zemích. A nemusí jít jen o konkrétní prvky, ale i o celkový přístup, spočívající ve schopnosti nechat naplno vyznít krásu dřeva, kamenů i zakompomování stavby do exteriéru.

Evropské kořeny

Kanadský venkovský dům v sobě snoubí prvky tradiční evropské roubenky s verandou, typickou pro severoamerické domy

První osadníci přicházeli do severní Ameriky a Kanady především z Evropy a přinášeli si sebou povědomí o tradičním stavitelství ze svých rodných zemí. Proto i v těch nejpůvodnějších stavbách severoamerického kontinentu najdete konstrukční prvky, typické pro roubené stavby ze střední Evropy, Baltu nebo Skandinávie. Klimatické podmínky a inspirace bohatými koloniálními domy pak přinášely těmto stavbám nové prvky, například otevřené zastřešené verandy.
Domy obvykle nemívaly půdu a často se stavěly na dřevěné nebo kamenné piloty. Na střechy se kladly kameny, mech, plechové pláty i lepenka. S dostupným nářadím vznikaly propracovanější stavby, kombinující klády, trámy a prkna, případně šindele a první varianty sendvičových stěn s využitím přírodních izolantů. Mix nejjednodušších stavebních prvků a technologií v souladu s přírodou tak postupně stvořil typ bydlení, inspirující dnes stavitele i v zemích, odkud předobraz takových domů kdysi vzešel.

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Inspirace americká