Montážní pěny: pro i proti

Stále větší nabídka nejrůznějších typů montážních pěn rozšiřuje možnosti jejich použití. Je však třeba vybrat správný typ pěny a správně s ní pracovat, protože jinak hrozí škody.

Pěnou lze lepit i polystyrenovou izolaci

Polyuretanové montážní pěny usnadňují spoustu stavebních prací, například instalace armatur, izolace, vyplňování nejrůznějších spár a dutin, stavění ze dřeva a dřevěných prefabrikátů nebo zabudování dveřních zárubní a okenních rámů. Mají ale některé specifické vlastnosti, které je třeba respektovat a počítat s nimi při použití při stavbě nebo různých opravách.

Montážní pěny mohou být určeny k specifickému použití pouze za určitých podmínek (například studnařské pěny s minimální nasákavostí a vysokou odolností proti vodě). Ne každá pěna je tedy univerzální a špatnou volbou výrobku si v lepším případě přiděláte práci například s čištěním a v horším případě s odstraňováním následků, které se projeví až po delším čase. Což se může stát například při použití pěny tam, kde je příliš dlouho vystavena UV záření.

Různé vlastnosti pěn

Jednou z důležitých vlastností polyuretanových pěn je lepivost. Zároveň však na pěnu nelze za všech okolností vsadit jako na spolehlivé lepidlo. Chcete-li tedy pěnu použít především pro lepení, žádejte u prodejce takovou, která je k tomu přímo určena. Výrobci nabízejí speciální dvousložkové kotvicí pěny se zvýšenou pevností, schopností vytvrzení i bez přístupu vzduchu a s důležitou vlastností objemové stálosti (po vytvrzení se nesmršťuje ani dál nerozpíná). Ale pozor, lepí každá pěna!

Různé typy montážních pěn

Pěny charakterizuje také vyšší či nižší míra expanzivnosti (nabývání na objemu) při vytvrzování. Expanzivní pěnu skvěle využijete při vyplňování a utěsňování stavebních spár a dutin včetně těch obtížněji přístupných. Aplikátorem jednoduše „nafoukáte“ pěnu tam, kam dosáhnete a ta při vytvrzování zvýšením svého objemu dostatečně vyplní i zbytek dutiny.

Někdy je však příliš účinná expanze u pěny nežádoucí, takže je třeba vybrat pěnu nízkoexpanzivní. To platí v případech, kdy může přebytečná pěna příliš znečistit okolí vyplňovaného místa nebo svým rozpínáním způsobit tlak (například při montáži podlah nebo dřevěných obkladů). Při instalaci sanitární techniky lze přílišnému znečištění nebo jiným nechtěným průvodním jevům předejít použitím pěny, vyrobené přímo pro tento typ prací (například Soudal Instalační pěna se sníženou expanzí, rychlým tuhnutím a schopností aplikace ve všech polohách).

Pěnujte vždy dnem vzhůru

Chcete-li pracovat s montážní pěnou třeba při stavbě nebo opravě střechy či rekonstrukci podkroví, můžete využít výrobky se zvýšenou odolností proti ohni.

Aplikujte po vrstvách

Pro komfort práce s pěnou je důležitá i rychlost jejího vyzrávání, která může být u různých typů výrazně odlišná. Tuto vlastnost musíme zohlednit při výběru pěny pro použití v situacích, kdy jí budete potřebovat aplikovat větší množství a čekání na vyzrávání jednotlivých vrstev by vás mohlo zdržovat. Platí pravidlo, že pěna by se měla nanášet zhruba v deseticentimetrových vrstvách s tím, že každou další vrstvu přidáváme až poté, co předchozí vrstva dostatečně vyzraje. To může trvat od patnácti do šedesáti minut podle typu pěny.

Vyzrálou pěnu lze odstranit jen mechanicky

Rozsah nabídky jednotlivých výrobců však umožňuje vybrat pěnu s velmi přesnou specifikací požadovaných vlastností včetně rychlého či naopak pomalého vyzrávání, požadované délky tuhnutí v celém objemu nebo vyšší či nižší expanzivnosti.

Jak na okna a dveře

Spousta stavebníků osazuje okna a zárubně dveří „na pěnu“ a někdy dokonce bez použití kotvicích šroubů. Zapěnované rámy pak často zůstávají týdny či měsíce vystaveny působení povětrnostních podmínek bez jakékoli ochrany. To je však cesta k nepříjemným problémům, které navíc nemusejí být na první pohled patrné.

Výrobci upozorňují, že pěny jsou určeny k vyplňování spár či zafixování instalovaných prvků, ale v připojovací spáře slouží pouze jako tepelná izolace. Účinnost takové izolace je navíc nutné podpořit omítkou, nátěrem, obkladem lištami a také použitím speciálních těsnicích pásek, které jsou obvykle součástí doplňkového sortimentu jednotlivých značek pěn (například Těsnicí a izolační systém Den Braven 3D).

Pěny se často využívají při osazení oken a zárubní dveří

Zvláště při použití v exteriéru je nutné počítat s tím, že pěny nejsou odolné vůči UV záření. Přesněji řečeno – doba odolnosti vytvrzené pěny proti UV záření je závislá na tom, jak dlouho je vystavena přímému slunci. Podle ročního období a intenzity slunečního svitu tak máme k dispozici období od 14 dnů do tří měsíců. Poté se začne slunci vystavená pěna drolit, bortit a už na pohled „rezavět“ a nasávat vlhkost. To může způsobit praskání v okolí rámů, vznik plísní u parapetů nebo dokonce uvolnění celého osazeného okna a výrazné narušení jeho izolačních schopností a následné zvýšené tepelné ztráty. Narušená pěna ztrácí i schopnost soudržnosti s dalším podkladem, takže se pak již obtížně opravuje, štukuje a natírá.

Pro montáž oken či dveřních zárubní v každém případě použijte některou z pěn, které jsou k tomuto účelu přímo určeny a přesně dodržujte pracovní postupy uvedené v návodech či technických listech včetně doby, po kterou je možné nechat pěnu nechráněnou proti působení povětrnostních podmínek a slunce. Volit můžete i zimní a letní varianty montážních pěn, které rozšiřují možnosti použití vzhledem k venkovním teplotám.

text: RICHARD GURYČA
foto: ARChIV FIREM

Montážní pěny: pro i proti

Montážní pěny: pro i proti