Viděli jsme cestou XCIX.

Vybrali jsme dvě zděné stavby opatřené bílou omítkou. První je z vesničky nedaleko Nového Města nad Metují, druhá z Písecka.

Usedlost s magickými prvky na fasádě je velmi pěkně upravená

Krásná barevnost

Usedlost je velice pěkně zrekonstruovaná. Krásná je barevnost fasády v kombinaci lehce bělavé s pískovou šambrán a bosáže štítu odděleného římsou od širokého přízemí. V ose štítu je jetelový kříž se dvěma J. Jde zřejmě o zrcadlení monogramu majitele nebo zhotovitele. Po stranách jsou věnce, jejichž magickému kruhu byla od pradávna přičítána ochranná síla. Ve všech rozích štítu jsou katolické šesticípé hvězdy; od Davidovy hvězdy se liší úhlem, ve vrcholech menším než 60°. V kapličce je socha Ježíška s blankytným pozadím.

Okna jsou nová, dole tři šestitabulková, nahoře dvě okna čtyřtabulková, správně sestavená do figury. Po odstranění původních dvouvrstvých špaletových oken byl rám s dvojsklem zapuštěn dost hluboko do ostění. Šambrány jsou provedeny velmi zdařile – tloušťka odpovídá velikosti stavby.

Sokl je kamenný, otevřený, aby zemní vlhkost mohla odcházet, což funguje v létě, v zimě se běh může zvrátit a voda z tajícího sněhu podzákladí zvlhčuje. Při aplikaci vodoodpudivého povrchu typu aquastop sice voda stavbu nezvlhčuje, ale ani z ní neodchází. Jediné, co lze stavení vytknout, je elektrická přípojka vedená vzduchem. Pomohlo by vést ji zemí, ale je to dost nákladné.

Menší chalupa je renovovaná, ale citlivě, výzdoba je velmi střídmá

S prvky neogotiky

Jde o poněkud menší objekt, který je po rekonstrukci. Dvě okna v parteru jsou nečleněná, vyklápěcí, v trojúhelníku nahoře odděleném od přízemí římsou je pár oken s ambiciózní úpravou ostění připomínající neogotiku. V tomto duchu je proveden i vrchol štítu s pilířkem jako věžičkou. Fasáda je bělavá v kombinaci s barvou světlé kávy, což je dobrá kombinace. Okna a trojdílné dveře vstupního přístavku provedeného patrně jako námětek krokví jsou tmavě hnědé. Šambrány v parteru chybí, což neodpovídá náročnějšímu řešení v podkroví.

Ve střeše s pálenou krytinou je nerušící střešní okno, které signalizuje, že je podkroví využíváno, a vzadu nový komín z lícových cihel. Přístavba vstupu má na stříšce patrně pozinkovaný plech. Elektrická přípojka je zde opět vedená vzduchem, rušivější je však umístění televizních a satelitních antén (satelit by mohl fungovat i pod pálenou krytinou). Klempířské prvky jsou ponechány v pozinku, což není dobré.

Jak je řešeno vlhnutí soklu, není vidět, fasáda je dole zakryta betonovými deskami a u přístavby je pouze hnědý nátěr.

Text: Ing. Arch. Karel Doubner
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou XCIX.