Montáž vodovodní baterie

Výměnu baterie zvládnete sami a usnadní vám to i přiložená těsnění a podložky. Správný postup je však potřeba znát a dodržet, aby baterie dobře těsnila a správně fungovala.

Standardem je v současné době moderní vodovodní směšovací baterie na studenou i teplou vodu, pro vany a sprchy i s vývodem na sprchu.

Na rozdíl od starých vodovodní armatur se dvěma šroubovacími kohoutky umožňují pákové baterie rychlejší nastavení průtoku žádaného množství vody i mísení vody na potřebnou teplotu. Ušetříte tak až 30% vody a nákladů na ni.

Design se pohybuje od jednoduché klasiky až po nejrůznější netradiční tvary, milovníci klasiky si mohou koupit modernizované baterie se dvěma šroubovacími kohouty ovšem s rychlejším stoupáním závitu a tím i rychlejším nastavením průtoku vody. Ještě větší komfort nabízejí baterie termostatické. Bývají sice dražší, ale poskytují další výhody a úspory. Po nastavení maximální teploty vám baterie sama hlídá teplotu protékající vody a tím opět zkracuje dobu nutnou pro zregulování. Navíc se nemůžete opařit horkou vodou. Oceníte to obzvláště při sprchování.

Podle způsobu montáže pak můžete vybírat mezi bateriemi stojánkovými, které se montují většinou přímo na umyvadla a kuchyňské dřezy a bateriemi stěnovými, které se používají u van a sprch.

Rozměry a umístění

Umístění vodovodní baterie je třeba zvažovat uiž při instalaci přívodního potrubí. Tehdy se také musíte rozhodnout pro použití stěnové vodovodní armatury připojované nad umyvadlo nebo stojánkové, montované do připraveného otvoru v umyvadle.
Pro stojánkovou baterii by měly být přívody studené a teplé vody ukončeny v místě instalace umyvadla ve výšce asi 58 centimetrů. Potrubí se v tomto případě většinou uzavírá rohovými kohouty, na které se teprve připojuje vodovodní armatura. Kohouty umožňují bez problémů zavřít přívod vody a tím usnadňují jakékoli opravy i výměny armatur. Pokud použijete stěnovou vodovodní armaturu, musí být její připojení pro umyvadlo asi ve výšce 100 centimetrů, u vany počítejte s umístěním armatury asi 20 centimetrů nad okrajem vany. Do sprchového koutu se montuje do výšky asi 120 až 130 centimetrů. Závěs na sprchu nebo konec sprchové trubky má být ve výšce 190 až 230 centimetrů. U stěnové armatury je navíc velmi důležité dodržet rozteč vývodů studené a teplé vody podle druhu zvolené armatury. Jejich rozteče se dělají nejčastěji 100 nebo 150 milimetrů, ale není vyloučen ani jiný rozměr.

Vývod teplé vody se montuje vlevo.

 


Potřebné nářadí

  • vodováha
  • skládací nebo svinovací metr
  • stavitelné kleště
  • stavitelný klíč
  • trubkový klíč číslo 9
  • pilka na kov
  • hrubý pilník


Rohový kohout

Rohový ventil se umisťuje pod umyvadlo nebo kuchyňský dřez v případech, když použijete stojánkovou vodovodní baterii.

Pozor, první akcí, na kterou nesmíte zapomenout, je před každým zásahem do rozvodu uzavřít uzávěr vody. Dále je důležité před montáží vyčistit vývody potrubí od všech nečistot.

Rohový ventil připojujeme přímo do koncového šroubení vodovodního přívodu opatřeného závitem, tzv. nástěnky. Závit kohoutu ovineme pramenem konopí nebo speciální těsnící teflonovou páskou, konopí natřeme fermeží a našroubujeme do závitu přívodního potrubí. Nesmíme zapomenout před šroubováním nasadit i krycí růžici. Kohout umístíme vývodem nahoru, abychom k němu mohli napojit přívodní hadice nebo trubky vodovodní baterie (hadice se prodávají v různých délkách). Je dobré volit rohové kohouty opatřené současně sítkem na zachycování hrubých nečistot.


Čtěte návod

Po vybalení se seznamte s návody a zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny potřebné součástky a nářadí.

Montáž vám výrazně usnadní, bude-li možné armaturu instalovat ještě do mušle umyvadla nenamontovaného na stěnu.

Armaturu opatřete přívodními hadičkami (nebo měkkými přívodními trubkami), musíte dát pozor, abyste nezapomněli na pryžová těsnění, tzv. o-kroužky. Našroubujte také kotvící šroub nebo šrouby. Pokud je vaše armatura vybavena pákovým ovládáním odpadu, nainstalujte i příslušnou část ovládání. Na spodek armatury nasuňte těsnící kroužek. Nyní můžete vystrojenou armaturu nasunout z vrchní strany do příslušného otvoru umyvadla a zespodu pomocí kovové upevňovací podložky a matice přišroubovat. Pozor, pod kovovou podložku přijde ještě podložka pryžová. Pro dotažení fixační matice armatury vám nejlépe poslouží dostatečně dlouhý trubkový klíč velikosti 9 milimetrů. Utahujte ale citlivě, abyste křehké keramické umyvadlo nepoškodili.

Nyní bude vhodné provést instalaci umyvadla na stěnu a dokončit montáž baterie. Poté bude poslední prací napojení přívodů vody. Pokud to již dříve neprovedl řemeslník, nainstalujte rohové ventily. Při použití pákových baterií je nutné, aby rohové ventily byly opatřeny sítkem, jinak hrozí nebezpečí poškození přesných ploch kulového ventilu armatury. Nasaďte na vývod rohového ventilu převlečné matice přívodních hadiček a dotáhněte. Dejte pozor, abyste hadičku nezkroutili a aby se v žádných ohybech nelámala. Nezapomeňte na těsnění. Trochu více práce bude, je-li baterie vybavena měkkými kovovými přívodními trubkami. Prohněte je tak, aby všechny oblouky byly plynulé a případně je zkraťte. Na zkrácení se používá speciální řezák, vystačíte ale i s pilkou na kov. Musíte však dát pozor, abyste trubku nedeformovali a na řezu případné otřepy dobře začistili.

Instalace je hotova. Napusťte vodu do obvodu a zkontrolujte všechny spoje na přívodu. Pokud vám spoj netěsní, dotáhněte matici nebo, je-li poškozeno těsnění, vyměňte je. Nastavte páku baterie do střední polohy, pusťte ji naplno. Tím vyplavíte případné nečistoty z potrubí a ochráníte citlivé plochy kulového ventilu baterie.


Montáž kohoutu

 

1. Vybalte z obalu rohový ventil, zkontrolujte úplnost a kvalitu těsnění.

 

2. Při montáži jakýchkoli chromovaných součástek nesmíte použít kleště nebo klíč, které by neměly dosedací plochy čelistí ochráněné speciálními plastovými návleky nebo jako v našem případě nebyly alespoň opatřené vrstvou plastové lepicí pásky nebo vloženého plastového pásku či kartonu. Jinak armaturu nebo matici poškrábete.

 

3. Před našroubováním rohový kohout opatřete, napakujte, těsněním z pramene konopí. Natáčí se tak, aby pramen šel ve směru šroubování a pokryl celý závit kohoutu.

 

4. Kohout našroubujte napřed ručně a později stavitelnými kleštěmi do závitu koncovky přívodního potrubí. Nastavte jej tak, abyste mohli pohodlně napojit přívodní hadičky armatury.

 

 


Stojánková vodovodní baterie umyvadlová

Přívodní hadičky bývají u stojánkových baterií obvykle součástí dodávaného příslušenství, ale někdy se nevyhnete nutnosti koupit hadice o něco delší.

Upevnění umyvadlové baterie

 

1. Připravte si sestavu vodovodní armatury a zkontrolujte její úplnost.

 

2. Našroubujte přívodní hadičky do otvorů na spodní straně a opatřte armaturu zespodu těsněním.

 

3. Šrouby, kterými armaturu upevňujete k umyvadlu, našroubujte raději také předem. Naše armatura je vybavena dvěma, někdy bývá pouze jeden.

 

4. Nasuňte baterii svrchu do otvoru v umyvadle.

 

5. Baterii v otvoru umyvadla pečlivě vystřeďte, aby dobře držela a nezatékala okolo ní voda.

 

6. Ze spodní strany vodovodní armaturu dotažením matic pevně upněte. Nejvhodnějším nástrojem je dostatečně dlouhý trubkový klíč. Musíte dát pozor na opatrné dotahování, abyste nepoškodili umyvadlo.

 

7. Montáž přívodu vody zakončete připojením přívodních hadiček na rohové ventily. Převlečnou matici opatřenou těsněním mírně dotáhněte stavitelným klíčem.

 


Dřezová baterie

Postup montáže je v zásadě stejný jako u vodovodní baterie umyvadlové. Jen je snad ještě vhodnější namontovat baterii na dřez před jeho montáží do kuchyňské linky, protože pod její deskou bývá opravdu málo prostoru pro práci.

Montáž na dřez

 

 


1. Vybalte dřezovou armaturu a zkontrolujte její kompletnost.

 

2. Našroubujte přívodní hadičky a fixační šrouby do otvorů na spodní straně baterie a opatřete armaturu zespodu těsněním.

 

3. Zasuňte baterii svrchu do připraveného otvoru v kuchyňském dřezu.

 

4. Nasuňte ze spodní strany fixační kovovou i pryžovou podložku.

 

5. Našroubujte matice a jejich dotažením armaturu pevně upevněte. Teprve pak dřez zamontujte do připraveného otvoru v desce kuchyňské linky.

 

6. Zapojte přívodní hadičky armatury na rohové ventily. Převlečnou matici opatřenou těsněním mírně dotáhněte.

 

Stěnová baterie

Do koncového šroubení přívodu vody nejprve namontujte vyrovnávací prvek, tzv. etážku, která vám umožní vyrovnat případné drobné rozdíly roztečí vývodů instalace a baterie. Závity etážek musí vyčnívat nad povrch obkladu tolik, aby na ně bylo možno nasadit krycí růžici i našroubovat převlečnou matici baterie.

Na etážky nasaďte krycí růžice. Do přívodů baterie instalujte sítka, která chrání baterii před zanášením a poškozením přesných ploch kulového ventilu. Nezapomeňte ani na těsnění pod převlečné matice.

Nyní můžete baterii namontovat. Chromované převlečné matice baterie našroubujte nejprve ručně a dotáhněte je stavitelným klíčem nebo kleštěmi chráněnými speciálními návleky nebo alespoň ochrannou vrstvou proti poškození.

Montáž na stěnu

 

1. Vybalte armaturu a zkontrolujte rozteče přívodů, zda souhlasí s roztečemi vodovodní instalace.

 

2. Baterii, zvláště přesné plochy kulového ventilu pákové baterie, je nutné chránit sítky před hrubými nečistotami vyplavenými z potrubí.

 

3. Napakujte etážky pramenem konopí na straně, kterou budete šroubovat do přívodního potrubí a natřete konopí fermeží.

 

4. Napakovanou etážku našroubujte pomocí stavitelných kleští nebo klíče do šroubení přívodního potrubí.

 

5. Rozteč našroubovaných etážek na obou přívodech srovnejte do správné vzdálenosti a současně do vodorovnosti.

 

6. Na závit zašroubované etážky nasuňte krycí růžici.

 

7. Do přívodních otvorů vodovodní baterie zasuňte ochranná sítka.

 

8. Baterii nasaďte na etážky a ručně přitáhněte obě převlečné matice.

 

9. Převlečné matice střídavě dotahujte kleštěmi nebo klíčem opatřenými ochranou proti poškrábání chromovaného povrchu baterie.

 

10. Nakonec našroubujte sprchovou hadici nebo v případě montáže baterie do sprchového koutu trubici sprchy.

Montáž vodovodní baterie