U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Krby a krbové vložky

Kategorie: Hospodaření | Autor: Pavel Petrů

Krb v klasickém provedení, s jakým se setkáváme ve většině chat a chalup, mívá sice často zajímavý vzhled a v místnosti působí romanticky, představuje však nenasytného Otesánka, který často může konkurovat svou spotřebou menší parní lokomotivě. Velké krby se dají úspěšně “léčit” – a to “transplantací” tzv. krbové vložky či kazety.

Klasický otevřený krb nejenže vytápí místnost s mimořádně malou účinností, ale představuje také značné požární riziko, protože plameny a žhavé uhlíky se ocitají v bezprostřední blízkosti dřevěné podlahy a dřevěných stavebních prvků i zařizovacích předmětů (podle norem musí být ve všech směrech vzdálenost ohniště od dřevěných částí nejméně 80 cm, podlahová krytina před krbem musí být nespalná). Chataři a chalupáři riziko zahoření zpravidla podceňují, přesto že ve statistice požárů dřevěných objektů je na jednom z prvních míst. Mohlo by je ale zajímat, že osazením krbové vložky se účinnost krbu zvýší nejméně 6x, u zvlášť nepodařených původních konstrukcí i 10x, takže provoz topidel je mnohem levnější.

Co jsou krbové vložky?

Krbové vložky jsou těsně uzavíratelné kompaktní skříně, vyrobené z litiny nebo ze silnostěnného ocelového plechu či jejich kombinace. Jsou jednoplášťové nebo dvouplášťové. Mají čelní či rohové prosklení, u některých je sklo ze tří stran, vyrábějí se i se sklem panoramatickým. Zasklení má vliv na hospodárnost, bezpečnost, výhřevnost i výkon. Zaručuje bezpečnější hoření zejména smolného dřeva a brání vylétávání hořících uhlíků. Některé krby mají sklo vysouvací nahoru. Provoz je možný jak se zavřeným sklem (regulované hoření), tak se zvednutým sklem (jako otevřený krb). Podle toho, kde bude krb umístěn (u stěny, v rohu nebo volně v prostoru), si vybereme vhodnou krbovou vložku. Někteří prodejci rozdělují vestavné spalovací komory na krbové vložky (pro komíny o světlosti 200 mm) a kazety (150 mm až 180 mm). Jako topivo se ve většině krbových vložek používá dřevo nebo dřevní brikety (pelety), existují ale i vložky, které umožňují spalovat jak dřevo, tak uhlí, či dokonce plyn (belgická firma Bodart & Gonay). Jedna dřevěná briketa vydrží hořet při omezení přívodu vzduchu až čtyři hodiny.

S jedním nebo dvěma plášti?

Jednoplášťové krbové vložky (jsou levnější) je možné díky jejich menším rozměrům snadněji zabudovat do stávajících otevřených krbů. Dvouplášťové krbové vložky se často doporučují tehdy, chceme-li horký vzduch použít i pro vytápění dalších místností: vytápěný prostor mezi spalovací komorou a vnějším pláštěm je pak odvětráván malým nehlučným ventilátorem (některé systémy fungují i bez ventilátorů). Horký vzduch se vede (nejčastěji ohebnými “krepovanými” rourami z hliníkového plechu) i do vzdálenějších prostorů. Někteří výrobci naopak tvrdí, že pro vytápění více místností je lepší vložka jednoplášťová, která se na rozdíl od dvouplášťové nepřehřívá a nepotřebuje ventilátor. Její obezdívka tvoří vlastně druhý plášť a zároveň akumulační těleso. Výhodou by mělo být, že prostor mezi obezdívkou a krbovou vložkou je dostatečně veliký a tudíž se naráz ohřívá větší množství vzduchu a vložka se nemůže přehřívat – na rozdíl od dvouplášťových vložek, kde je přepláštění blízko, a proto je pro zrychlení proudění vzduchu nutný ventilátor. Rovněž prašnost by mohla být u dvouplášťových vložek vyšší, protože proudění vzduchu v úzkém prostoru při zachování dostatečného vytápěcího efektu musí být rychlejší, a tak se snadněji vynese nasátý prach nahoru. Krbový komplet bez ventilátoru má ještě další výhody, například není závislý na elektrickém proudu (což je dobré, když je krb alternativou místo jiného topidla, závislého na elektřině). Odpadá i zvuk ventilátoru. V případě, že se rozhodnete vytápět horkým vzduchem i odlehlé místnosti, lze dokoupit speciální tažné ventilátory s termostatem, které odsají z horní části meziprostoru krbu horký vzduch a dopraví jej ohebnými kovovými hadicemi až do vzdálenosti 20 m.

Vyplatí se krbové vložky?

Počáteční investice bude zahrnovat nákup vložky, což představuje částku minimálně 12 000 Kč za jednoplášťovou vložku z ocelového plechu, ale také třeba 80 000 Kč za ucelený horkovzdušný systém, sestávající z litinové krbové vložky a potrubí s ventilátorem pro vytápění dalších místností. Kompletní sestavu krbu, tj. vložku a obložení celého krbu, je možné pořídit zhruba od 40 000 Kč výše (až do několika set tisíc). Pro majitele chaty, který na podzim “zazimuje” a objeví se až na jaře, je nákup krbové vložky zřejmě nevýhodný; jestliže však jezdí na chalupu pravidelně a často i v zimních měsících, pak se investice zaplatí velmi brzy. Pokud v zimě vytápíme například jednu nepříliš tepelně izolovanou místnost o objemu 60 m3 (půdorys 4×5 metru, výška místnosti 3 m), pak budeme potřebovat hodinový výkon tepelného zdroje minimálně 8 kWh, což odpovídá spalování běžného smrkového dřeva v množství přes 2 kg za hodinu. Při účinnosti původního otevřeného krbu pouhých 8 % spotřebujeme za čtyři měsíce neboli 16 víkendů (kdy topíme od příjezdu do odjezdu) nejméně 2304 kg smrkového dřeva v úhrnné ceně kolem 5000 Kč. Jestliže osadíme krbovou vložku s účinností kolem 80 %, klesnou náklady na desetinu a jedna zima nás tak bude stát jen 500 Kč (o konci starostí s úložnými prostory a likvidací popela nemluvě). Každým rokem tedy ušetříme 4500 Kč, takže krbová vložka v ceně např. 45 000 Kč se zaplatí za 10 let. Protože nám bude sloužit minimálně třicet let, je tato investice výhodná – samozřejmě ale jen při intenzivním zimním provozu.

Stavba krbu svépomocně

Většina výrobců dodává krb ve formě stavebnice a poskytuje návod ke stavbě. Jestliže máme se stavbou z cihel či kamene již nějaké zkušenosti, mohli bychom si troufnout i na obestavění koupené krbové vložky. Pokud si ale chcete postavit krb podle vlastní fantazie, poraďte se raději s odborníkem a důkladně si prostudujte odbornou literaturu. Při stavbě krbu je velmi důležité dodržet všechny zásady pro správnou funkci krbu (velikost topeniště a hlavně jeho hloubku, velikost a tvar sopouchu) i bezpečnostní zásady. Hořlavé materiály musí být od krbu a souvisejících rozvodů dostatečně vzdáleny nebo dokonale tepelně odizolovány. Mezi vložku a hořlavý materiál (např. dřevěnou stěnu) je vhodné například přizdít příčku. Mezi dvouplášťovým krbem a příčkou by měla být větrací mezera minimálně 100 mm, mezera mezi příčkou a dřevěnou částí domu stačí 30 mm. Jednoplášťové vložky, které mají vyšší teplotu povrchu, musí být od zdi vzdáleny 150 – 200 mm. Vzniklý meziprostor mezi vložkou a obezdívkou musí být opatřen minimálně dvěma průduchy. Jeden průduch je nasávací, umístěný co nejníže u podlahy, druhý výdechový (vyrovnávací), umístěný v nejvyšším místě tohoto meziprostoru – ten vrací ohřátý vzduch zpět do místnosti.

Finis coronat opus

Latinské heslo říká, že závěr korunuje dílo. To platí i v tomto případě. Vizuálně je u krbu nejdůležitější krbová římsa a opláštění sopouchu. Na římsu lze použít jak přírodní kámen (pískovec, opuka, žula, mramor leštěný i štípaný, mastek, břidlice, vápenec), tak pálenou keramiku (kachle i lícové cihly) či dřevo. Pro takto náročnou akci však doporučujeme využít služeb odborné firmy nebo přinejmenším konzultaci s architektem. Použít lze rovněž dřevěné krbové římsy z kvalitního, dokonale opracovaného dřeva s pravidelnou a hustou strukturou. (Používají se zejména severoamerický topol, který po namoření připomíná mahagon, americká žlutá borovice s medovou barvou, severoamerický bílý dub či severoamerická třešeň, mořená na tmavě červenou barvu.) Krb lze obezdít například přírodním kamenem, omítnutými cihlami nebo efektně vyhlížejícími lícovými cihlami – klinkery, spojovanými běžnou vápenocementovou maltou. Tyto materiály jsou výhodné i tím, že mají delší tepelnou setrvačnost. I v tomto případě doporučujeme konzultaci například s kamnářem. Sopouch může být zděný, s různou úpravou povrchu, nebo z plechu.

________________________________

Výhody a nevýhody klasických otevřených krbů a krbů s vložkou

Krby otevřené

Výhody

Nižší pořizovací cena

* Přímý, ničím nerušený pohled do ohně

* Bezprostřední kontakt s “živým” ohněm

* Neruší kovový rám vložky

Nevýhody

Vysoká prašnost

* Vyletování jisker a uhlíků z topeniště, tím i nebezpečí propálení podlahové krytiny nebo dokonce vznik požáru

* Vyšší spotřeba paliva

* Malá účinnost

* Zápach sazí ovlivněný počasím

* Nutnost přívodu venkovního vzduchu

* Možnost vzniku průvanu

Krby s krbovou vložkou

Výhody

Vysoká účinnost

* Vysoká bezpečnost

* Úspora paliva

* Možnost vytápět více místností

* Bezproblémové zatápění při nízkém tlaku vzduchu

Nevýhody

Vyšší pořizovací náklady

* Při otevření do místnosti některé krbové vložky kouří

* Po zatopení se sklo rychle zanáší spalinami, proto vyžaduje časté čištění (pokud si nepořídíme samočisticí sklo)

Shrnutí:

Praxe ukazuje, že do trvale nebo velmi často obydlených domů je výhodné volit krby s krbovou vložkou pro jejich čistý, bezpečný a nenáročný provoz, spojený s vysokým topným výkonem. Klasické krby s dokonalou atmosférou otevřeného ohně je vhodné umisťovat do staveb, ve kterých je romantika prvořadým požadavkem nebo ve kterých nepobýváme tak často. V těchto objektech se zpravidla nemusí úzkostlivě dbát na čistotu provozu.

________________________________

Krbové vložky litinové nebo z ocelového plechu?

Litina

Výhody

Malá tepelná roztažnost, větší tloušťka stěn odlitku, odolnost proti korozi, většinou lepší design. Litinové vložky mají také dobré žebrování a nevyskytuje se u nich aerodynamický hluk při sání spalovacího vzduchu.

Nevýhody

Především křehkost a vyšší hmotnost. Při přetopení náchylnost k popraskání tělesa. (Pozor na topeniště bez zadní vyměnitelné ochranné desky – vyzdívky. Teploty jsou zde velmi vysoké a je otázkou času, kdy dojde k poškození. Oprava znamená demolici celého díla!) Časem může dojít vlivem tepelného pnutí k deformaci dílů (jako u tálů na kamnech) a následnému “rozlepení” spojů tělesa. Tudy potom uniká dým z topeniště do objektu. Stále černé topeniště pohlcuje světlo plamenů. Nedochází k příjemnému záření topeniště žlutou barvou šamotu. Při úsporném provozu není oheň takřka vidět.

Ocelový plech

Výhody

Dobrá tepelná vodivost. Topeniště díky šamotové vyzdívce příjemně září i při úsporném režimu topení (podmínkou je ale vynikající spalování a absolutně čisté sklo.) Při přetopení a následné deformaci nedojde k porušení těsnosti topeniště a to může bez problémů sloužit dál.

Nevýhody

Poněkud střízlivější design, větší tepelná roztažnost. Při nedostatečně přivařených žebrech praskavý zvuk. Při špatné konstrukci vzniká aerodynamický hluk. Při přetopení možnost drobné jednorázové deformace.

________________________________

Několik důležitých upozornění

* Krbovým vložkám nejvíc vadí používání nevhodných paliv (např. sirnaté hnědé uhlí), přetápění a tzv. tepelné šoky.

* Výrobci zakazují instalovat ke krbovým vložkám jakákoli zařízení, které nejsou pro topidlo určena a mohla by negativně ovlivňovat jejich funkci a životnost (teplovodní a teplovzdušné výměníky).

* Krbová vložka musí být zaústěná do komína s patřičnými parametry (průměr komínového průduchu by měl být shodný s průměrem odkouření na krbové vložce); nejčastěji je to 150 – 200 mm. Vyústění do místnosti by mělo být provedeno pod úhlem 45° ve výšce cca 1,8 m od podlahy. Účinná výška komína by měla být minimálně 5 m.

Krby a krbové vložky