U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Dobrá voda z vlastního pramene

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Kdo nemá v chatě nebo v chalupě obecní vodovod, musí brát vodu z vlastního zdroje. Kromě toho se rok od roku zvyšují ceny vodného a stočného. “Vlastní zdroj” ale není jen studna na zahradě. Systematicky se začíná využívat i voda dešťová.

Studna má tradici

Studny jsou tradičním zdrojem pitné vody. Původně byla “studna” jen vyhloubená jáma s pramenem uprostřed. Dnes má normalizovanou konstrukci a k čerpání vody slouží ruční nebo motorové čerpadlo. Studna ale plní svůj účel pouze ve spojení s čistým a vydatným pramenem. Těch stále ubývá, a tak studna má za úkol zdroje vody nejen využívat, ale také chránit. Tradiční jsou studny šachtové, neboli kopané. Nehodí se do míst z mělkou podzemní vodou a vyplatí se jen do hloubky asi 9 – 10 metrů. V místech, kde je zdroj ve větší hloubce, nebo uživateli stačí jen menší přítok, se staví studna trubní, neboli vrtaná. Vrtá se speciální vrtnou soupravou a vyvrtaná díra je zpravidla ještě vyztužena bezešvou ocelovou trubkou (pažnicí) s otvory ve spodní části. Kopané a vrtané studny mohou být i různým způsobem kombinované. Například jsou kopané jen ve vrchní části – a ve spodní naopak vrtané. Nebo kolmým a vodorovným vrtáním může vzniknout vějířová drenáž, která přivádí vodu z okolí do hlavní kopané šachty.

Podle normy

Zřizování a provozování studní se řídí normou ČSN 75 5115 – Studny individuálního zásobování pitnou vodou. Důležitá je také Vyhláška o technických požadavcích výstavby a vše je zastřešeno Stavebním zákonem. Studna je totiž považována za stavbu a jako taková musí být příslušným stavebním úřadem povolena a posouzena. Norma definuje zejména konstrukci studny a výběr místa pro stavbu. Velmi důležitá je vzdálenost studny od zdrojů znečištění. Například od žump a kanalizačních přípojek je to 5 -12 metrů (podle propustnosti zeminy), od chlévů 10 – 25 metrů. Do vzdálenosti 2 m nesmí být okolí studně zastavěno, plocha do vzdálenosti 10 m nesmí být nijak znečišťována a v ovocném sadu se do této vzdálenosti doporučuje udržovat trvalý trávník. Studna také nesmí ovlivnit vydatnost jiných zdrojů v okolí. Odborníci radí sousedy raději navštívit, změřit v jejich přítomnosti hladinu vody ve studni a o výsledku s nimi sepsat protokol. Mohlo by se totiž stát, že až studnu dostavíte, obviní vás, že jste jim “stáhli” vodu, ačkoliv tam téměř žádnou neměli – a budete jim třeba muset zřídit náhradní zdroje.

Nestavějte sami

Stavba studny je kvalifikovaná a současně těžká a nebezpečná práce. Zásadně se nedoporučuje stavět svépomocí, ba dokonce je to pod pohrůžkou pokuty přímo zakázáno. Problémy však mohou nastat i při stavbě odbornou firmou. Co se stává? Například studnař, který nabízí kopání studny hlubší než 3 m a vrtání vrtu hlubšího než 30 m, musí mít oprávnění od Obvodního báňského úřadu, jež nahrazuje živnostenský list! Zejména vrtané studny se občas dělají způsobem odporujícím normě: jednou chybí těsnění, jindy zase tzv. kalník a podobně. Stavební úřady tyto závady nezřídka tolerují – snad proto, že takové studny “vyjdou” levněji. Tady se ale šetřit nemá. Správně vrtaná studna je sice dražší, zato jen minimálně ovlivňuje okolí stavby a v budoucnu se (na rozdíl od “levné”) dá zase obnovit. V každém případě doporučujeme poradu s geologem a pak výběr solidní firmy.

Studna a peníze

Studna je poměrně drahá stavba, zvláště je-li “podle normy”. Stavební úřady by sice jinou ani neměly uznat, ale praxe je občas jiná. Pro porovnání proto uvádíme i ceny tzv. levné varianty vrtané studny, která normě zcela neodpovídá, ale často se provádí například někde u domku na samotě, nebo u chaty v osadě. Ceny jsou bez DPH a bez nákladů na odvoz materiálu a na stavbu manipulační šachty: Projekt od oprávněné firmy stojí asi 5 tisíc Kč. Šachtovou studnu hlubokou 10 m (od 5 metrů je skála), hloubenou na průměr 1,2 metru, pořídíte u odborné firmy za 60 – 80 tisíc Kč. Trubní studna v “levné” variantě, vrtaná do skály, má zpravidla hloubený průměr 120 150 mm a stojí 900 – 1000 Kč/m. Při vrtání do zvětralé horniny se vrtá průměr až 250 mm a cena je 1000 -1500 Kč/m. Trubní studna, stavěná “podle normy”, vrtaná do břidlice nebo opuky, hloubený průměr 245 – 270 mm, vnější průměr pažnice 160 mm, stojí 2000 – 2400 Kč/m. Při vrtání do pískovce je průměr vrtu 295 -320 mm, vnější průměr pažnice 200 mm a cena 2300 2600 Kč/m. Při vrtání do žuly, ruly nebo tvrdé břidlice je hloubený průměr 205 – 254 mm, průměr pažnice 160 – 225 mm a cena 2000 – 2600 Kč/m. A ještě pro zajímavost: Vrt pro tepelné čerpadlo má průměr 152 -165 mm a stojí 750 – 900 Kč/m.

Dobrá voda z vlastního pramene