U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

JAKÉ HLAVNÍ DRUHY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VOD JSOU NA TRHU

Kategorie: Zvláštní nabídka | Autor:

Univerzální úpravny vody u domácnosti: Tyto více či méně kompletní systémy jsou instalovány na vhodném úseku vodovodního potrubí. Obsahují soustavu filtrů a dalších zařízení, které vodu ze studny (nebo z jiného zdroje) upraví tak, aby se nejen dala pít, ale také použít v domácnosti k praní, mytí a podobně.

Univerzální mobilní úpravny vody: Dají se převézt z místa na místa a jsou určeny především pro úpravu většího množství vody, například v penzionech. Pracují zpravidla poloautomaticky na principu oxidace, koagulace a dezinfekce vody ozonem, filtrace a sorpce, často úplně bez použití chemikálií. Upravená voda je bakteriologicky a chemicky vhodná pro pití. Většinou ovšem není zbavena solí způsobujících tvrdost a v rozvodu musí být ještě umístěno další zařízení, které to napraví.

Speciální filtry: V úpravnách vody mají hlavní roli speciální filtry. Jsou založeny především na bázi aktivního uhlí, případně jiných chemických látek. Podle svého určení z vody odstraňují mechanické nečistoty, patogenní zárodky, dusičnany, a další nežádoucí látky. Některé filtry redukují obsah zbytkového chlóru, a tím zlepšují chuť pitné vody.

Magnetické úpravny vody: Používají se k odstranění tvrdostí. Průtokem vody magnetickým polem se změní její fyzikální vlastnosti a prvky již nedokáží navázat chemické vazby, a tím utvořit nerozpustné soli. Magneticky upravená voda po nějakou dobu dokonce přeměňuje již vytvořené soli na jemnou suspenzi, která se filtrem odstraní. Před úpravnu se proto zařazuje filtr na mechanické nečistoty. Zařízení téměř nevyžadují údržbu a lze je použít i pro úpravu vody v bazénech, na zahradě a podobně.

JAKÉ HLAVNÍ DRUHY ZAŘÍZENÍ NA ÚPRAVU VOD JSOU NA TRHU