Komínové hlavice

Funkce komínových hlavic je zřejmá na první pohled. Chrání průduchy před deštěm a sněhem. To však není jejich jediný úkol a význam. Komínové hlavice se zprvu stavěly z kamene a cihel, později tvarovaly z plechu, železobetonu a ty nejnovější bývají z nerezové oceli.

chalupářská klasika

Mistrovská díla

Komíny byly v minulosti nápadnou součástí venkovských objektů. Byly ladně tvarované, robustní, neboť větší tloušťka zdiva chránila spaliny před nadměrným prochlazováním, čímž se poněkud zlepšoval i tah.

V 19. a počátkem 20. století se zakončovaly plasticky zajímavými hlavami, korunkami. Mistři zedníci při jejich tvorbě většinou vycházeli z barokních předloh na panských a měšťanských budovách. Byl to například záklop ve tvaru pyramidy nebo hlavice s valenou, někdy i křížovou klenbičkou. Na vršku se objevovaly malé plastiky ve tvaru kříže, hřibu, kužele, hrotu či figurky ochraňující komín, jimž se například v Pojizeří říkalo bubák. K jednodušším typům patří zakončení ve tvaru samonosného zaklenutého cihlového krytu nebo nízké stanové stříšky.

Kamenná ozdoba komína, která se nazývá baldachýn

Údržba komínových hlavic však není jednoduchá. Jsou vystaveny prudkým změnám teplot a vlivům povětrnosti, a tak zejména plastiky rychle podléhaly zkáze. Tradiční hlavice proto leckde nahradily kryty plechové. Bývají půlkruhové, obdélníkové či eliptické, velmi oblíbený je i tvar napoleonského klobouku. Funkcí těchto krytů, pokud nejsou doplněny modernější vložkou, je stále hlavně ochrana komínů před deštěm a sněhovou nadílkou.

Jak ovlivnit tah

Doba, kdy se v chalupách trvale bydlelo a kdy cena dřeva dovolovala používat i neefektivní topidla, je dávno pryč. Krby, moderní kachlová kamna i úsporné kotle dovedou otop mnohem lépe využít – a teplotu spalin snížit na minimum. Kouř se v chladných stěnách nadstřešní části komína ještě ochlazuje a tah dále snižuje. To samozřejmě neprospívá kvalitě hoření ani komínu, zejména pokud není vyvložkovaný.

Problémy nastávají právě při přerušovaném topení v chatách a chalupách, kam přijíždíme v zimních měsících jen nárazově. Než se rozehřeje komínové těleso, ochlazovaný kouř nestoupá, ale vrací se do kamen, která kouří. Optimální tah v komínovém průduchu je podmínkou dobré funkce topidla. Dlužno podotknout, že nepříjemné jsou odchylky na obě strany od optima.

Křídlo hlavice Dragon se natáčí podle směru větru a uvnitř se vytváří podtlak

Na zpomalení tahu komína mají vliv: nízká teplota kouřových spalin ovlivněná třeba i velkým počtem lomů a zvratů u keramických tahů kamen, příliš široký nebo nízký komínový průduch, drsný vnitřní povrch průduchu a nevhodné používání regulačních prvků na topidle. Tah snižuje i zastínění objektu stromy, terénem nebo okolní zástavbou.

Přílišné zrychlení tahu mohou způsobit: vysoká teplota spalin v komíně, úzký a vysoký komínový průduch, nevhodné používání regulačních prvků na topidle a poloha domu v otevřené větrné krajině. Tuto odchylku, tedy nadměrný tah, se z hlediska efektivnosti topení vyplatí řešit vždy. Moderní komínové hlavice či regulátory tahu však pamatují na obě odchylky od normálu.

Hlavice zvyšující tah

Prvním typem, který napomáhá zvýšení tahu, je tzv. Meidingerova hlavice. Jde o stříšku ploššího kónického tvaru, která chrání komín nejen před deštěm a sněhem, ale i před nepříznivým vlivem větru. Samotná hlavice tah komína sice nezvýší, ale významně přispívá k tomu, že se při nepříznivém větru tah nebude snižovat.

Předchůdci hlavic, které jsou známé pod názvem Dragon, zdobily už kdysi staré pivovary. Jsou určeny pro komíny kruhových průřezů. Jde o plechový prvek tvarovaný do čtvrtkruhu, opatřený různě ztvárněným křídlem, které hlavici natáčí v aktuálním směru větru. V závětří se vytváří podtlak, který zlepšuje tah komína (napomáhají tomu i štěrbiny, jimiž se vítr přisává). Problém by nastal, kdyby se hlavice zasekla; při nepříznivém směru větru by zcela obrátila směr proudění v komíně. Tuto závadu však majitel velmi rychle objeví.

Nerezová hlavice Ekon zvyšuje účinnost topení a pomáhá zkvalitnit a stabilizovat průběh hoření všech druhů paliv

Pro komíny se svislým kouřovodem, kdy je kovový nebo zděný komín „zapíchnutý“ přímo do topidla, se dobře hodí hlavice typu Hubo. A problémy komínů, zejména těch, které jsou „utopeny“mezi stromy, střechami atd., vám bezpochyby pomůže vyřešit nerezová hlavice Ekon.

Dalším typem jsou rotační hlavice kulového nebo válcovitého tvaru. Jsou opatřeny lamelovými listy, pomocí nichž se působením větru roztočí a vytvoří v komíně podtlak, zlepšující tah. V klidovém stavu však cestu kouře brzdí. Proto se doplňují elektromotorem o nízkém výkonu a někdy i elektronickým regulátorem, stabilizujícím tah. Jde o typy rotowent, turbowent a tulipán, jenž jen určen jen na odvod splodin z plynových kotlů. Všechny se používají spíše u větších a průmyslových staveb a na odvětrání vzduchotechniky, na chaty a chalupy se rotační hlavice nehodí.

Chceme tah zpomalit

Napoleonský klobouk s Meidingerovou hlavicí

Za zkvalitnění tahu komína se donedávna považovalo jen jeho zvýšení. Pro komíny ve větrných polohách se však osvědčují regulátory tahu. Elektronické typy se ve střední Evropě spíše nepoužívají. Výhodná se v našich podmínkách ukazuje regulace tahu pomocí stabilizátoru ST2, který eliminuje kolísání komínového tahu, změn tlaku a zpětný tah. Dalším typem stabilizátoru je Polmar, který se na rozdíl od předchozího, tvořícího na komíně čepičku, instaluje do hrdla komína.

Univerzální návod, jakou hlavici vybrat, neexistuje. Každý komín i prostředí, v němž se nachází, jsou originální. A potřebují řešení „na míru“.

www.jihokov.cz, www.kominovehlavice.cz, www.sto-ostrava.cz, www.komitech.cz

TEXT: MARIE RUBEŠOVÁ
FOTO: FRANTIŠEK MALÝ, IVA TVRZOVÁ, AUTORKA A ARCHIV FIREM

Komínové hlavice