Zateplení fasády – postup zateplení dřevostavby

Dřevostavby včetně chat se nejčastěji zateplují vložením tepelné izolace do připravených roštů obvodové stěny, která se následně z obou stran zaklopí, obvykle pomocí OSB desek.

Dodatečné zateplení např. starší chaty zvenčí se rovněž doporučuje dělat na základě projektu a buď ve spolupráci s dodavatelskou firmou nebo alespoň s konzultací výrobce zateplovacího systému. Vždy je totiž nutné brát v úvahu stávající tepelně izolační vlastnosti stěn dřevostavby, tloušťku a kvalitu stávající izolace a další faktory.

Pokud bude jako vnější dodatečné opláštění používán polystyren, bude nutné celou skladbu stěny upravit tak, aby se vyloučila rizika kondenzace vodní páry v konstrukci. Polystyren vyžaduje osazení parozábrany pod vnitřní stěnu. Je tedy nutné demontovat vnitřní obklad (např. palubky), do nosného roštu vložit novou izolaci (ideálně konopí nebo vlnu, příp. dřevitou vlnu kvůli jejich schopnosti regulovat vlhkost v konstrukci).

Na rošt s vloženou izolací se pak může nainstalovat parozábrana, případně použít jako nový záklop OSB desky se spoji, přelepenými parotěsnou páskou.

Pokud to konstrukce umožňuje, lze udělat zateplení stejným způsobem i zvenčí a použít vnější záklop z OSB desek k instalování zateplovacího systému z polystyrenu nebo izolačních minerálních desek. Kontaktní zateplovací systém se v případě dřevěného nebo dřevoštěpkového podkladu neupevňuje plastovými hmoždinkami, ale k tomu určenými nerezovými vruty.

 

Možné složení stěny dřevostavby

Sádrokartonové desky (12 mm), příp. palubkový obklad (popis zevnitř ven).

Instalační rovina vyplněná 50 mm izolační vrstvou minerální vaty.

Vrstva 15 mm silných OSB desek s protmelenými spoji přelepenými páskou.

Nosný rám z hranolů 60 x 160 (nebo 50 x 160) mm, vyplněný minerální izolací o síle 160 mm.

Přídavná vodorovná konstrukce z hranolů 60 x 80 mm s roztečí 590 mm, vyplněná minerální izolací o síle 80 mm.

Přídavná svislá konstrukce z hranolů 50 x 60 mm s roztečí 590 mm vyplněná izolaci 60 mm.

Vnější ochranná, difúzně otevřená fólie (parobrzda) proti zatékání dešťové vody a větru.

Podkladní svislé hranoly 50 x 30 mm a fasádní palubkový obklad.

Celková síla většiny obvodových stěn domu dosahuje zhruba 430 mm, izolace minerální vatou 350 mm.

Uložit

Zateplení fasády – postup zateplení dřevostavby