Sádrokartonové příčky

Sádrokartonové příčky patří mezi nejčastěji využívanou součást systému suché výstavby. Lze je postavit rychle, snadno a bez složitých zásahů do konstrukce domu.

Systémem suché výstavby se v případě sádrokartonů rozumí různé typy stavebních desek a příslušenství, které tvoří zejména konstrukční a kotvicí prvky. Velmi snadno tak můžete vytvořit dělicí, ale i nosné stěny s vynikajícími tepelně izolačními parametry i schopností čelit hluku. Je jen třeba zvolit odpovídající typ sádrokartonové desky. Orientaci v tomto sortimentu stavebnin usnadňují zejména internetové stránky výrobců (např. Knauf, Rigips, Lafarge), ale v podstatě lze vybírat podle rozměrů, požadované tloušťky, odolnosti vůči vlhku, požární odolnosti či podle parametrů akustické izolace.

Změřit, utěsnit, montovat

Důležitou součástí sádrokartonového systému jsou i profily různých typů, z nichž vytvoříte konstrukci pro uchycení desek. V návodech od výrobců jsou jednotlivé typy profilů značeny různými písmeny. Značení vám pomůže v orientaci při nákupu i samotné stavbě. Upevnění těchto profilů v místě, kde plánujete stavbu příčky, je základním krokem k vytvoření zamýšlené dělicí stěny.
Kromě sádrokartonových desek a konstrukčních profilů budete potřebovat samořezné šrouby pro sádrokarton, hmoždinky, speciální těsnicí pásky, nůžky na plech či pilu pro úpravu profilů, metr, vodováhu a šroubovák. Samozřejmě nezapomeňte ani na dveřní zárubně.
Prvním krokem je přesné zaměření místa, kde má příčka stát. Vyznačte si průběh stěny na podlaze pomocí tesařské šňůry. Tento průběh pak přeneste pomocí zednického pravítka a vodováhy na stěny a strop.
Profily (UW a CW) nastříhejte nůžkami na plech nebo uřízněte pilkou na železo na správnou délku. Na zadní stěnu profilu nalepte po celé délce těsnicí pásku. Samolepicí pěnové těsnění snižuje přenos hluku do stropu a podlahy.
Poté profily nejprve upevněte šroubovými hmoždinkami do stropu a podlahy. Odstup mezi šrouby by měl být 50 cm. Pak nasaďte CW profily, které mají být umístěny na straně, a zašroubujte je stejným způsobem.
K uchycení sádrokartonových profilů doporučují někteří výrobci i zatloukací hmoždinky. Ty se umísťují do stropu i do podlahy v maximální rozteči 80 cm. U rohů je tato vzdálenost maximálně 20 cm od rohu.

Stojanové profily

Dalším krokem je montáž stojanových profilů, které nasaďte nejprve do spodní a pak do horní připojovací kolejničky. Musí zasahovat minimálně 1,5 cm do stropního profilu. Stojanové profily srovnejte do správné osové vzdálenosti (poloviny šířky sádrokartonových desek) a všechny otočte otevřenou stranou stejným směrem. Stojanové profily nešroubujte.
Stojanové CW profily se vkládají do konstrukce tak, že nejdříve vsunete CW profil do dolní části sádrokartonové konstrukce a pak do horní části konstrukce. Tyto profily je nutné zkracovat na délku, která je o 1 až 1,5 cm kratší než skutečný rozměr mezi spodním a horním profilem UW. Svislé profily CW rozmístíte v konstrukci sádrokartonové příčky po 60 až 62,5 cm. Tyto profily vkládejte do konstrukce tak, že otevřená strana bude ve směru montáže, protože se tak může snadno začít s montáží sádrokartonových desek na stabilnější straně profilu CW.

Dveře a tmelení

Chcete-li do příčky zabudovat dveře, můžete jednoduše v příslušné výšce zasunout do CW profilů překlad seříznutý podle šířky dveří a zafixovat ho lepicí páskou. Pro stabilizaci vložte do svislého dveřního sloupku dřevěný hranol a upevněte jej.
Do prostoru mezi sádrokartonovými deskami se vkládá izolace z minerální vlny. Po vyplnění mezilehlých prostorů obložte i druhou stěnu sádrokartonem. Postupuje se stejně jako u první části stěny s tím rozdílem, že se začíná opačným rozměrem sádrokartonové desky proti desce na druhé straně sádrokartonové konstrukce. Docílíte tím překrytí spár mezi deskami sádrokartonu.
Po instalaci desek následuje tmelení spár mezi deskami a také přetmelení hlav šroubů, kterými jsou desky uchycené v ploše.
Příčku je pak možné opatřit malířským nátěrem, případně i obkladem z palubek.

Rozdělení sádrokartonových desek

  • Běžné stavební sádrokartonové desky (RB)
  • Protipožární sádrokartonové desky s vysokou požární odolností (RF)
  • Protipožární tvrzené sádrokartonové desky s vysokou požární odolností (RFI)
  • Impregnované sádrokartonové desky do vlhka se zmenšenou nasákavostí (RBI)

Rozdělení sádrokartonových profilů

  • Základní sádrokartonové profily se označují jako CD, UV, CW a UW.
  • Zesílené sádrokartonové profily najdete pod značením UA.
  • Rohové a ukončovací sádrokartonové profily se značí jako AI.
  • Ostatní ukončovací sádrokartonové profily se značí písmeny PVC, PVC L či PVC H.

Text: Richard Guryča
Foto: Hornbach

Sádrokartonové příčky