Metody odstraňování vlhkosti

Řada majitelů domů boj s vlhkostí předem vzdává s pocitem, že příliš náročná a nákladná opatření nestojí za nejistý výsledek. Existují však i metody poměrně rychlé a zvládnutelné i svépomocí.

Žádný z postupů a opatření pro boj s vlhkostí a vodou ve zdivu a v omítkách není zaručeně účinný a ani jednu z existujících metod nelze doporučit bez co nejpřesnějšího stanovení příčin problému. Jinak byste mohli podnikat většinou poměrně pracná a nákladná opatření zbytečně.
Obecně znamená sanace vlhkého zdiva buď odvedení vlhkosti od konstrukce, nebo izolaci stavby od zdroje vlhkosti, případně oddělení vnitřních prostor od vlhkého zdiva. Všechny metody nebo jejich kombinace by měly zabránit pronikání vody do zdiva.
Konzervativní a tradiční způsoby kombinují stavební opatření se změnou režimu větrání a proudění vzduchu v domě a případně i zvenčí (např. nově provedená provětrávaná fasáda). Zpravidla se tedy vlhkost odstraňuje vytvořením vodorovné bariéry proti vzlínající vodě, tedy podřezáním zdí a vložením dodatečné izolace, případně montáží takové dodatečné vodorovné překážky zavibrováním plechů či vytvoření bariéry chemickou cestou.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Odvlhčení domu:

Jak bojovat s vlhkostí v domě

Injektáž vlhkého zdiva

Nátěry proti vlhkosti

Proč bývá vlhký dům

Nucené větrání s použitím solárních panelů

________________________________________________________________________
Mezi další obvyklá stavební opatření lze zahrnout montáž dodatečných svislých izolací stěn proti pronikání vody z okolní zeminy, zateplení domu kvůli snížení kondenzace vzdušné vlhkosti a vybudování drenážních systémů pro odvedení vody od základů.

Krémová injektáž silanovými emulzemi je méně náročná na aplikaci, místo speciálního přístroje si vystačíte s výtlačnou pistolí

Chemická injektáž

Moderní a v řadě případů i svépomocí proveditelnou sanační metodou je chemická injektáž, při které dojde k vytvoření chemické hydroizolační clony ve zdivu s utěsňujícími nebo vodoodpudivými vlastnostmi. V praxi to znamená vyvrtání děr do zdiva a jejich následné infuzní i tlakové napouštění příslušnými prostředky. Vrty do zdiva se dělají podle možností stavby z jedné nebo z obou stran konstrukce.
Injektážní hmota se do zdi vpraví zmíněnými otvory, z nichž se dále šíří všemi porézními materiály, dokud nevytvoří souvislou vrstvu polymeru, který odolává vodě a brání jejímu pronikání. Životnost této ochranné membrány či clony se v současné době udává až 40 let.
Majitelé domů a chalup by měli věnovat pozornost zejména metodě tzv. krémové injektáže, vylepšené verzi tradičnějších tekutých injektáží, jejichž účinnost může být omezena přílišnou vlhkostí zdiva. Silanová emulze naopak zvládá i extrémně vlhké zdivo, koncentrovaný roztok se totiž rozptyluje ve zdivu právě díky molekulám vody. Vytváří se stávající vlhkostí chemickou vazbu, což je výhoda oproti tekuté injektáži. K dalším přednostem metody patří možnost aplikovat roztok běžnou výtlačnou pistolí, protože jeho konzistence nevyžaduje speciální zařízení pro tlakovou injektáž.

Pro injektáž zdiva a vytvoření chemické hydroizolační clony postačí vyvrtat sérii otvorů, nemusí se nic bourat

Elektroosmóza

Přímá sanační metoda aktivní elektroosmózy stojí za pozornost zejména díky nízkým nárokům na instalaci, která nevyžaduje víceméně žádné stavební zásahy ani omezení provozu v domě. K odvlhčení zdiva se využívá systém uzavřeného elektrického okruhu.
Zařízení se skládá z řídicí jednotky, elektrod a kabelového propojení. Do vlhkého zdiva se vloží kladné elektrody, do podzákladí elektroda záporná. Vše je propojeno s řídicí jednotkou, která transformuje napětí v okruhu a dále indukuje elektromagnetické impulsy, které posilují vysoušení zdiva. Tak je přerušeno kapilární vzlínání vody a ta je přitahována k záporné elektrodě. Po vysušení zdiva zůstává systém v nepřetržitém provozu v režimu prevence, který zabraňuje opětovnému vzlínání vody.
Zařízení je trvale připojeno k elektrické síti a při standardním příkonu 6 W činí spotřeba elektrické energie zhruba 300 korun ročně.

Podřezání zdiva

Osvědčenou, nicméně náročnou a radikální metodou vytvoření protivlhkostní bariéry je podřezání cihelného zdiva strojní řetězovou pilou. Zeď se podřezává ve spáře mezi cihlami vidiovým řetězem, při podřezávání smíšeného nebo kamenného zdiva se pracuje s pilou s diamantovým lanem a chlazením. Aby zdi nepopraskaly, je třeba je stabilizovat tzv. deskoklíny. Podřezává-li se dům zvenčí na úrovni podlahy, je možné vyhnout se jakýmkoli zásahům v interiéru. Pokud prochází řez skrz, je nutné přikrýt nábytek proti prachu. Nevyhnete se otlučení omítky v místech řezu a je také potřeba připravit pojezdnou dráhu pro pilu, což se obvykle dělá z fošen a trámků.
Zeď se prořezává postupně po úsecích v délce maximálně jednoho metru, pak se řez pročistí a vkládá se izolace, což jsou plastové pásy nebo sklolaminátové desky.

Odstranění zvětralé omítky na vlhké zdi vyžaduje metoda podřezání i sanační omítky

Zavibrování a podsekání

Metoda zavibrování plechů vyžaduje použití stroje, který takzvaně zavibruje do zdiva nerezové plechy s vlnitým profilem. Při této metodě tedy není nutné zdi podřezávat. Hodí se především pro cihelné zdivo, výjimečně se dají plechy zavibrovat i do spáry v kamenném zdivu.
Jednou z nejstarších sanačních metod je podsekávání, při kterém se ve zdivu vysekávají otvory přes celou tloušťku stěny. Dno ve vybouraném otvoru se poté vyrovná, položí se do něj hydroizolace a otvor se zazdí tak, aby na každé straně přečnívalo alespoň 100 mm volné hydroizolace. Pokud se podsekává stěna silnější než 60 centimetrů, vybourá se zeď z jedné strany minimálně do poloviny její tloušťky a vloží se hydroizolační pás, který se u nevybourané části zahne vzhůru. Pak se otvor zazdí, vyklínuje, zainjektuje a vybourá se zbytek zdiva na druhé straně. Poté se uloží a napojí druhý pás hydroizolace.

Když se řekne

Sanační omítky

Na seznamu metod odvlhčení staveb najdete často i sanační omítky. Ty však neodstraní příčiny vlhkosti, ale pouze částečně a na omezenou dobu snižují její nežádoucí následky. Princip těchto omítek spočívá v tom, že množství vzduchových pórů, které se v jejich struktuře vytvoří po rozmíchání směsi ve vodě a nanesení na zeď, odvádí vlhkost ze zdiva.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem a Shutterstock

Metody odstraňování vlhkosti